(Enfâl - 39.Ayet)

ISR KONUSU

ISR KONUSU

 

Bu gün yeryüzünde yaşayan Ehl-i Kitap daha Muhammed as. Yeryüzünde görevlendirilmezden önce onun geleceğini bilmekteydiler. Ellerinde ki kitaplarında da bu bilgi mevcuttu. Muhammed as. ın gelmesine yakın bir zamanda müşriklere o geldiğinde başımıza geçecek ve onunla size karşı üstün geleceğiz diye dillendirirlerdi.

Ne zaman k[...]

ŞEFAAT MESELESİ

ŞEFAAT MESELESİ

 

Hiç kimse “İlah’ın içeriği olan sekiz mananın yerini kafasında ve kalbinde boş bırakamaz: Bunları tekrar hatırlayalım. 

Sığınılan, güvenilen, yardım istenen, en çok sevilen, en çok korkulan, her söylediği mutlak gerçek olan, mutlak itaate layık, tek kurtarıcı” Allah’tan başkası değildir.

GÜNLÜK HAYATTA ALLAH’I ZİKRETMEK

GÜNLÜK HAYATTA ALLAH’I ZİKRETMEK

Kimse “ilah” sız olamaz. Eğer insanoğlu tek ilah olan Allah’ın kendisini tanımladığı gibi tanımaz ve iman etmezse, ister istemez kendine bir ilah bulmak zorundadır. Çünkü insanın fıtratı bunu gerekli kılıyor.

Hiç kimse “İlah’ın içeriği olan sekiz mananın yerini kafasında ve kalbinde boş bırakamaz:

DİREKSİZ YÜKSELMİŞ GÖKYÜZÜ

DİREKSİZ YÜKSELMİŞ GÖKYÜZÜ

“Allah, şu gördüğünüz gökleri direksiz yükseltendir. …”

(Ra’d 13/2)
Kuran'ın Nebimiz dönemindeki bilgi seviyesiyle söylenmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekleri söylemesi, onun mucizevî yönlerinden birisidir. Bu kitabımızda bu mucizeleri göstermeye &cce[...]

ALLAHI ZİKRETMEK

 ALLAHI ZİKRETMEK  

Kuran da geçen zikir kelimesi tarikat ve cemaatlerin ellerinde boncuklar veya sayımatiklerle belirli sayılarda bazı kelimeleri tekrarlamak mıdır? Bu konuyu Kuran ayetleri eşleğinde görelim. 

"Ey İman Edenler! Allah'ı Çok Çok Zikredin." 

(Ahzab: 33/41)

Bu ayette Allah’ın çok çok[...]

ALLAHA YAKLAŞMADA VESİLE ARAMAK

ALLAHA YAKLAŞMADA VESİLE ARAMAK 

Vesile konusu islâm toplumlarını perişan eden bir konudur. Konu doğru bir şekilde Kuranın gösterdiği vesileye değilde, insan şeytanlarının anlattığı şekilde kabul gördü. 

Her taraf vesile’ci şeyhler, gavslar, kutuplar, cemaat liderleri, kanaat önderleri, hatta ölmüş insanların ruhları, yatırlar, türbeler gibi saymakla bitmeyecek sahte ilahlarla do[...]

HASET KISKANÇLIK NİSA 4/54

HASET KISKANÇLIK NİSA 4/54 

Bu konu ayetlerde zararından Allah’a sığınmamız emredilen bir konudur. Ayetlerin eşliğinde konuya başlayalım.

 “Yoksa onlar, Allah'ın zenginlik ve cömertliğinden başkalarına bahşettiği nimetler dolayısıyla onları kıskanıyorlar mı? Oysa Biz İbrahim ailesine vahiy ve hikmet bahşetmiş ve onlara güçlü[...]

TEBLİĞİN KURANLA YAPILMASININ SEBEBLERİ

TEBLİĞİN KURANLA YAPILMASININ SEBEBLERİ

 

İslamın tebliği neden sadece Kuranla yapılmalıdır. Başka kitaplarla yapılmamalıdır? 

1- Allah’ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kabul edemeyiz. Böyle bir yetki Nebiye bile verilmemiştir.

 “ Ey Nebi! Eşlerini memnun etmek için, neden Allah’ın sana helal kıldığı bazı şeyleri haram kılıyorsun?”

<[...]

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

Tevbe/tövbe, evbe, İnâbe ve istiğfarın farkları nedir? Hangisi hangi durumda yapılır?

Tevbe/Tövbe kelimesinin sözlük anlamı, dönmektir. Terim anlamı ise, dine göre, çirkin görülen kötü durumdan vazgeçip, dinin övdüğü bir duruma dönmektir. Allah'a yönel[...]

EY İNSAN

Kur’an-ı Kerimde insanoğlunu, yani insanı anlatan o kadar çok ayet var ki!  Ben bunlardan sadece bir kısmını ele alıp ayetler eşliğinde, sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım.

 

_EY İNSAN!

_İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten onu yaratmış olduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? Meryem / 67

_İnsan [...]