" 33. GERÇEK ŞU Kİ Allah, Âdem\i ve Nûh'u, İbrahim Soyunu ve İmrân Soyunu bütün insanlığın üzerinde bir konuma çıkardı, " ( Âl-i İmrân - 33.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ALLAH YARATACAĞI HER ŞEYİ YARATMADAN ÖNCE KAYDA ALIR. ( 20.4.2018 )

ALLAH YARATACAĞI HER ŞEYİ YARATMADAN ÖNCE KAYDA ALIR.

 

22. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.

Hadid 57/22

Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay ...

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ ( 13.4.2018 )

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ

 

Sizin tanrınız Tek Tanrıdır; ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri bu (gerçeği), boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.

(Nahl 16/22)

Yani, insanın bütünüyle bu eşsiz-ortaksız ilaha kulluk yapması gerektiği, nihaî anlamda ancak O'na karşı sorumlu olduğu fikrini kabul edemeyecek ka...

MÜTEŞABİH AYETLER ( 6.4.2018 )

MÜTEŞABİH AYETLER

MÜTAŞABİH:

Müteşabih kelimesinin kökü şebehe'dir.

Şebehe Kelimesinin Manaları:

1. Birbirine benzemek

Şebehe kelimesi teşabehe kalıbından alındığında "birbirine benzemek" manasına gelmektedir. Mesela Bakara 2/70'te hayvanların birbirine benze...

DÜĞÜMLERE ÜFLEMEK ( 30.3.2018 )

DÜĞÜMLERE ÜFLEMEK

 

4. Düğümlere üfüren kadınların şerrinden(Felak 113/4)

İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden, S.V.

İlişkiler diye meal verdiğimiz kelime (ukadالْعُقَ...

GÜNÜMÜZDE TOPLUMSAL CİHAT VE KİŞİNİN TOPLUMSAL CİHATTAKİ ROLÜ: ( 23.3.2018 )

GÜNÜMÜZDE TOPLUMSAL CİHAT VE KİŞİNİN TOPLUMSAL CİHATTAKİ ROLÜ:

 Cihatın iki şekli vardır. Bunlardan birincisi kişinin kendi nefsi ile mücadelesi olan kişisel cihattır. İkincisi ise düşmana karşı yapılan toplumsal cihattır. Bizim burada ele alacağımız konu, kişinin toplumsal cihattaki rolü ve görevleridir.  Bunları Kur...

İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA (Secde32/14) ( 16.3.2018 )

İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA  

14. Suçlulara: Bu gününüze kavuşacağınızı unuttuğunuzdan dolayı cezanızı çekin. Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı süreli azabı tadın, denilecektir.

(Secde32/14)

Yüce Allah, cezayı insanın gerçekleştirdiği eyleme göre vermektedir: “Bu gününüze kavuşacağınızı ...

NEBİLERE MUSALLAT OLAN ŞEYTANLAR ( 9.3.2018 )

NEBİLERE MUSALLAT OLAN ŞEYTANLAR

 

NEBİLERİN ŞEYTAN İLE İMTİHANI

Şeytanların en azılı ve en şiddetli olanları Nebi ve Resûllere musallat olmuşlardır. Ama Nebiler Şeytana uyduklarını hissettikleri anda, Allah’a sığınmışlar ve tövbe etmişlerdir. Yüce Allah’ta onların tövbelerini kabul etmiş ve hatalarını bağışlayıp onları doğru yola iletmiştir.

-Şe...

İSMAİLİN KURBAN EDİLMESİ ( 2.3.2018 )


İSMAİLİN KURBAN EDİLMESİ

ZEBH

“ ذبح Zebh” sözcüğünün esas anlamı “şaklamak; herhangi bir şeyden parça koparmak” demektir. Daha sonraları “boğazdan kesme” anlamında kullanılır olmuştur. “Zebh” sözcüğü mecazen “helak” anlamında kullanılır. ...

ALLAHIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ EMRETTİĞİ ŞEYLERİN KESİLMESİ ( 23.2.2018 )

 

 

ALLAHIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ EMRETTİĞİ ŞEYLERİN KESİLMESİ
Onlar ki, (fıtratlarına) yerleştikten sonra Allah'a karşı taahhütlerini bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparıp ayırır ve yeryüzünü fesada verirler: İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar. 

(Bakara 2/27)

ALLAH TEÂLA RÜYADA GÖRÜLEBİLİR Mİ? ( 16.2.2018 )

ALLAH TEÂLA RÜYADA GÖRÜLEBİLİR Mİ?

 

İster Dünyada olsun, Ahirette olsun, isterse rüyada olsun, görme işi gözle olduğu için, yani görme organımızla olduğu için, Cenab-ı Allah hiçbir şekilde görülemez. Bu durumla ilgili hemen şu ayetleri sizlere hatırlatmak istiyorum.

­_Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. İhlas ...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]