(Secde - 26.Ayet)

GÜZEL SÖZ ŞEYTAN İLİŞKİSİ

GÜZEL SÖZ ŞEYTAN İLİŞKİSİ 

53. Kullarıma de ki sözün en güzelini söylesinler. Çünkü Şeytan aralarını bozar. Şeytan insan için açık düşmandır. 

(İsra 17/53)
Lafzen, “Şeytan onların arasını açar” yahut “onların arasına ayrılık sokar”. 

İBRAHİM AS. VE ÇOCUKLARI

İBRAHİM AS. VE ÇOCUKLARI

İbrahim as. İle ilgili bütün bilgiler Tevrat’a göre düzenlenmiş. Kimse Kuran’a itibar etmemiş. Allah her şeyin en doğrusunu bildiği halde hahamların tahrif ettiği dini kitaplara itibar etmişlerdir.İbrahim as. Nemrut’un ateşe attığı beldeyi terk ettikten sonra Mekke’ye yerleşmiştir. Filistin’e değil.Kuranı tabirlere bakarak diğer ayetlerdeki o tabirle [...]

SİZ KURAN'I ARAPLARDAN DAHA MI İYİ BİLECEKSİNİZ?

SİZ KURAN'I ARAPLARDAN DAHA MI İYİ BİLECEKSİNİZ?

 

İslam dinine mensup olmayan kişiler için Müslüman kelimesinin karşılığı çoğunlukla Araplardır. Arap ülkelerindeki uygulamalar ve Arap halkının yaşam tarzı İslam’la bağdaştırılır. Kur'an dili Arapça olduğu için Kitabı en doğru anlayan ve uygulayanların Araplar olduğu zannedilir. Bakalım gerçekten öyle mi?

[...]

ATALAR DİNİ

ATALAR DİNİ

 

Kur'an'da ilahi mesaja karşı insanların gösterdiği olumlu ve olumsuz tepkiler, çeşitli zamanlarda, çeşitli Nebilerin/elçilerin şahsında örneklerle anlatılmaktadır.

Olumlu grupta toplayacağımız tepkiler "işittik itaat ettik..." biçiminde vahyi onaylama ve ona teslim olma noktasında toplanarak (buna misak denir), bu seçime uygun hayat tarzıyla devam etmek[...]

HİDAYETE ERMEK-HAŞYET VE HAVF-YALANIN BEŞ MERTEBESİ

HİDAYETE ERMEK

Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.

(Taha 20/82)
Bu ayete göre bağışlanma için 4 şart vardır:
1)Tevbe: İsyan, itaatsizlik, şirk ve küfürden sakınmak,
2) İman: Allah'a, Resulüne, Kitap’a ve Ahiret G&[...]

KISACA SORGULAMA MESELESİ (KASAS 28/74-75)

KISACA SORGULAMA MESELESİ (KASAS 28/74-75)

74 - Ve o gün O [Allah], onlara seslenip der ki: “Yanlış olarak inandığınız Benim ortaklar hani, nerede?”
75 – Ve Biz her ümmetten bir şahit çekip çıkardık da “Haydi, kesin delilinizi getirin!” dedik. Artık bildiler ki, hakikat Allah’a aittir ve uydura geldikleri şeyler kendilerinden ayrılıp kaybolmuştur.

MİRAS KONUSU

MİRAS KONUSU

 

Vasiyet  ölümden önce farzdır.

 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَ[...]

ŞİRK MİKROBU

ŞİRK MİKROBU

Zira şirk bir kimsenin ahiret azabından veya dünyevi bir sıkıntı ve musibetten kurtulmak için Allah ile birlikte bir başkasına itimat etmesidir. Aynı şekilde haram, helal, ibadet ve itikat hususunda, hüküm koyma hususunda bazı kimselerin sözüne uymak da şirktir.

Zira Yüce Allah ayette şöyle buyurmuştu. “Onlar pek az iman ederler.&[...]