(Zümer - 50.Ayet)

TAĞUT

TAĞUT 

“Ve o kimseler ki, şeytandan, ona ibadet etmekten kaçındılar ve Allah'a (ibadete) yöneldiler, onlar için müjde vardır. Artık kullarımı müjdele.” (Zümer 39/17)
Tağût’u “şeytanî güçler” olarak çevirmem konusunda bkz. sure 2, not 250. Bu terim, burada kişinin bütün manevî ba[...]

İKİ ÖLÜM İKİ DİRİLİŞ

İKİ ÖLÜM İKİ DİRİLİŞ

«İlk ölümümüz müstesna ve biz azap görücüler de olmayacağız değil mi?» (Saffat 37/59)
Sözün gelişinden, cennet ehlinden olan bir şahsın, cehennemdeki tanıdığı ile konuşurken, tıpkı ümit ettiğinden fazlasını bulduğunda hayretler içinde kalarak, sevinç[...]

KUR’AN DA CUMA NAMAZI

KUR’AN DA CUMA NAMAZI

KUR’AN DA CUMA NAMAZI NASILDIR. NASIL KILINMALIDIR. NELERE DİKKAT ETMELİYİZ, BUNLARI KONUŞACAĞIZ.

Cuma suresi 9. Ayette Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim (Siz ey imana ermiş olanlar! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda her türlü dünyevi alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun!

Eğer [...]

CENNETE YOLCULUK

CENNETE YOLCULUK

7-9 Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçle ailesine dönecektir. (İnşikak 84/7-9)

Dünya hayatında doğruyu bulmuş, hakikati yakalamış, erdemin ne olduğunu anlamış ve hayatına uygulamış, tevhit inancına sahip olan kişiye Vakıa 8 de el-meymene denmiş. Müddesir 39 da ashab-ı yemin, &l[...]

ÂDEME BÜTÜN İSİMLERİN ÖĞRETİLMESİ

ÂDEME BÜTÜN İSİMLERİN ÖĞRETİLMESİ

(Bütün isimleri Âdem'e öğretti). (Bakara 2/31)

Ayetin bu kısmını Rahman suresinin şu ayetiyle açıklayabiliriz:

(İnsana beyanı öğretti).

Bazı müfessirler beyan kavramıyla Allah'ın, insanın duygu ve fikirlerini açıklayabilme/ifade edebilme kabiliyetini murad ettiğini savunmaktadırlar. O zaman "i[...]