(Duhân - 42.Ayet)

CENNETE YOLCULUK

CENNETE YOLCULUK

7-9 Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçle ailesine dönecektir. (İnşikak 84/7-9)

Dünya hayatında doğruyu bulmuş, hakikati yakalamış, erdemin ne olduğunu anlamış ve hayatına uygulamış, tevhit inancına sahip olan kişiye Vakıa 8 de el-meymene denmiş. Müddesir 39 da ashab-ı yemin, &l[...]

ÂDEME BÜTÜN İSİMLERİN ÖĞRETİLMESİ

ÂDEME BÜTÜN İSİMLERİN ÖĞRETİLMESİ

(Bütün isimleri Âdem'e öğretti). (Bakara 2/31)

Ayetin bu kısmını Rahman suresinin şu ayetiyle açıklayabiliriz:

(İnsana beyanı öğretti).

Bazı müfessirler beyan kavramıyla Allah'ın, insanın duygu ve fikirlerini açıklayabilme/ifade edebilme kabiliyetini murad ettiğini savunmaktadırlar. O zaman "i[...]

AHİTLER VE EMANETLER (Mearic 70/32)

AHİTLER VE EMANETLER (Mearic 70/32)

32. “Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler,”

Namazcıların bir başka sıfatlarını da böyle anlatıyor Rabbimiz. Onlar emanetlerine, ahitlerine, sözlerine, randevularına riayet eden kimselerdir. Emaneti emanet bilirler. Emaneti emanetin sahibinin istediği gibi kullanırlar. Emanetle ilişkilerini emanetin sahibinin istediği şekilde ayarlarlar. A[...]

ALLAH’A İTAAT, PEYGAMBERE İTAAT VE BİZDEN OLAN EMİR SAHİPLERİNE İTAAT (NİSA 4/ 59)

ALLAH’A İTAAT, PEYGAMBERE İTAAT VE BİZDEN OLAN EMİR SAHİPLERİNE İTAAT (NİSA 4/ 59)

 

Siz ey imana ermiş olanlar! Allah'a, Peygamber'e ve aranızdan kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara itaat edin ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün, eğer Allah'a ve Ahiret Günü'ne [gerçekten] inanıyorsanız. Bu [sizin için] en hayırlısıdır ve sonu&[...]

BAKARA 119 NEBİ-RESUL

BAKARA 119 NEBİ-RESUL

119. Doğrusu biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı ola­rak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.

Kur'an'da, Peygamberimizin vazifelerini bildiren pek çok ayet vardır. Bu vazifelerden ikisi bu ayette yer almaktadır. Hz. Peygamberin görevlerini bu­rada sıralamamız yerinde olacaktır:

1. Elçilik

MİLLET KELİMESİNİN KURANDAKİ ANLAMLARI

MİLLET KELİMESİNİN KURANDAKİ ANLAMLARI

“Ve sen onların milletlerine uymadıkça Yahudiler ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. De ki: “Şüphesiz Allah'ın kılavuzluğu, kılavuzluğun ta kendisidir.” Ve eğer ilimden sana ulaşan şeyden sonra bunların hevâlarına [boş ve iğreti arzularına] uyarsan, senin için Allah katından herhangi bir veli olmaz, herhangi bir yardımcı da olmaz.”

ŞEFAAT EDECEKLER KİMLERDİR?

ŞEFAAT EDECEKLER KİMLERDİR? 

"Ve hiçbir insanın ötekine en ufak bir yararının dokunmayacağı, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, kimseden fidye alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği Gün(ün mutlaka gelip çatacağı) bilinciyle yaşasanıza!"  (Bakara 2/48)

Fidye almak, hem vekâleten kefaret olarak adlandırılan Hristi[...]

BİRR VE FUCUR (İnfitar 82/13-19)

BİRR VE FUCUR  (İnfitar 82/13-19)

13. İyiler, elbette nimet içerisinde bulunacaklardır. 

Birr Nedir ve Ebrar Kimlerdir?

B-r-r kökünden türetilen brr kelimesi sözlükte “her türlü iyilik, sıdk, itaat, salah, hayr, doğruluk” gibi anlamlara gelmektedir. Ayette ki el- Ebrar [...]