" 95. “Allah şahittir ki, sen yine eski şaşkınlığında devam ediyorsun!” diye karşılık verdi yanındakiler. " ( Yûsuf - 95.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ZİKR/ZİKRULLAH ( 8.8.2014 )

ZİKR/ZİKRULLAH

Din Adına Toplumdaki Yanlışlar adlı kitabımızda da yer almış olan bu konu maalesef toplumda sürekli yanlış algılanıp yanlış olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle konuyu tekrar gündeme getirmekte yarar görüyoruz.

Bu incelememiz kendi kişisel yorumumuza veya herhangi bir mezhebin, meşrebin, hizip ya da cemaatin görüş ve ön kabulüne değil, tamamen Kur’an’a dayanan tahlillerden oluşmaktadır. İncelemem...

KUR’AN’I KERİMDE ÖRNEK İNSAN, MÜSLÜMANIN ÖZELLİKLERİ ( 1.8.2014 )

KUR’AN’I KERİMDE ÖRNEK İNSANIN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALANABİLİR.

Örnek Müslümanlar, Örnek İnsanlar

Yalnızca Allah'tan korkup sakınırlar.

Yalnızca Allah'a ibadet ederler.

Allah'ı her şeyin üzerinde tutarlar.

Allah'tan başka ilah aramazlar.

Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazlar.

Atalarına körü körüne uymazl...

ABD (KUL) ( 26.7.2014 )

ABD (KUL)

Sözlükte “kul” demek olan “abd” kavramı Kuran’da; “kul” ve “kullar” şeklinde yalın olarak veya “kullarım”, “kullarımız” ve “Allah&...

KUR’AN DA NAMAZ VAKİTLERİ ( 17.7.2014 )

KUR’AN DA NAMAZ VAKİTLERİ 

Kuran’da namazın, vakitleri belirlenmiş bir farz olduğu geçer (4-Nisa Suresi 103). Korku zamanında bile namaz kılınmasını açıklayan Kuran, hiç şüphesiz farz namazlarının vakitlerini de eksiksiz olarak açıklamıştır. Dikkat edin, namaz vakitlerinin açıklanmasından kastımız, farz olan namazların açıklanmasıdır. Namaz övülmüş bir i...

KURAN’DAKİ ZEKAT ( 10.7.2014 )

KURAN’DAKİ ZEKAT

 

Kuran’da malların, maddi değeri olan varlıkların Allah yolunda sarf edilmesi “zekat, sadaka, infak” gibi kelimelerle, kimi zaman da “Yoksulu yedirin” gibi ifadelerle (örneğin 74-Müdessir Suresi 44) veya mallarla Allah yolunda mücadele etmeden (örneğin 4-Nisa Suresi 95) bahsedilmesiyle anlatılır. Kuran’da birçok ayette anlatılan...

KURAN'DA KAVRAM OLARAK HASET ( 3.7.2014 )

HASET EDENİN ŞERRİNDEN (FELAK 5)

Hasedin ortaya çıkmasına yol açan birçok sebep vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Düşmanlık: Hasedin en önemli sebeplerinden birisidir. Kin ve düşmanlık sebebiyle ortaya çıkan haset sonucu, hileli yollarla nimet ortadan kaldırılır, insanın şerefi ile oynanır ve gizli işlerinin açığa çıkarılması için ç...

KAVRAM OLARAK RUHBÂNLIK ( 24.6.2014 )

KAVRAM OLARAK RUHBÂNLIK
Ruhbanlık, “daha fazla ibadet, daha fazla züht hayatını seçmek” demektir. Genel anlamda, “dünyadan el-etek çekmek, ibadet ile meşgul olmak ”tır. Ruhbanlar bu anlayışla, evlenmeyi hoş görmez ve dünya işlerine önem vermezler, akıllarınca ruhu yüceltmeyi ön planda tutarlar.
Kur’an-ı Kerîm, dinde ruhbanl...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU VE BATTIĞI ŞEYLERİN HEPSİNDEN HAYIRLI OLAN SEKİZ AYET ( 9.6.2014 )

GÜNEŞİN DOĞDUĞU VE BATTIĞI ŞEYLERİN HEPSİNDEN HAYIRLI OLAN SEKİZ AYET 

Nisa suresinde sekiz ayet bu ümmet için güneşin üzerine doğduğu ve battığı şeylerin hepsinden hayırlıdır.

1- Allah [bütün bunları] size açıklamak, öncekilerin [doğru] hayat tarzlarına sizi yöneltmek ve size bağışlayıcılığı ile yak...

ALLAH’IN BAĞIŞLAYIP VEYA BAĞIŞLAMAYACAĞI SUÇLAR (NİSA 48) ( 3.6.2014 )

ALLAH’IN BAĞIŞLAYIP VEYA BAĞIŞLAMAYACAĞI SUÇLAR  (NİSA 48)

48. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını (günahlar) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.

Bu ayet öncekilerle birlikte ele alınacaktır:

1...

ALLAH TELA NIN KENDİSİNİ TANITAN AYETLERİNDEN BİRKAÇI NİSA 131-134 ( 26.5.2014 )

ALLAH TELA NIN KENDİSİNİ TANITAN AYETLERİNDEN BİRKAÇI NİSA 131-134

131. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size “Allah’tan korkun” diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye layıktır....

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]