(Âl-i İmrân - 102.Ayet)

AMEL DEFTERLERİNİN VERİLİŞ ŞEKLİ (İnşikak 84/10)

AMEL DEFTERLERİNİN VERİLİŞ ŞEKLİ (İnşikak 84/10) 

10. Kiminde kitabı arka tarafından verilirse

Amel defterinin “arka tarafından verilmesi” sözü ile bu işlemin zorluğuna ya da uğursuzluğuna işaret edilmektedir. Defteri alacak olan organ yine sol eldir; ancak bu buluşma rahat olmayacak ve çeşitli zahmetler içerecektir. Amel defterinin hem sol taraftan,[...]

ARŞI TAŞIYAN SEKİZ MELEK (Hakka 69/17)

ARŞI TAŞIYAN SEKİZ MELEK (Hakka 69/17)

Ayette yer alan “ ثمانيةsemaniyete” sözcüğü genellikle “sekiz” sayısı anlamında; aynı sözcüğün “ ثُمُنsümün” kalıbı ise “sekizde bir” anlamında kullanılır. “ ثمانيةsemaniyete” s[...]

ALLAH VE MEKÂN İLİŞKİSİ (Mülk 67/16)

ALLAH VE MEKÂN İLİŞKİSİ (Mülk 67/16) 

16. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer şiddetle sarsılır.

Ayette geçen Temur, “dalgalanmak, çalkalanmak” anlamına gelen mevr kökünden türemiştir. Tur 9 da göğün sall[...]

BİRBİRLERİNİN PEŞİNDEN GİDENLER (Zuhruf 43/66-67)

BİRBİRLERİNİN PEŞİNDEN GİDENLER (Zuhruf 43/66-67)

66 - Onlar kendileri farkına varmadan, ansızın, Saat’in kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar?
67 - O gün Muttakiler hariç tüm izdaşlar [birbirinin izinden gidenler],  birbirlerine düşmandırlar.

Bu ayetlerde, bunca açıklamaların muhatabı olup da hala yola gelmeyen, hevalarını ilâh edinmiş za[...]

DİNİNİN PARÇALARA BÖLÜNMESİ (Müminun 23/53-54)

DİNİNİN PARÇALARA BÖLÜNMESİ (Müminun 23/53-54)

4. "Ama insanlar işlerini kendi aralarında parça ‘parça ettiler. Her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedirler."

Ayette geçen emrahüm "işleri" ne anlama gelmektedir? Zemahşerî, İbn Abbâs, Beydâvî, Hâzin, Nesefî, Razi buradaki "iş"[...]

ÂLEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERİLMEK (Enbiya 21/107)

ÂLEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERİLMEK (Enbiya 21/107)

Bu ayete şöyle bir meal de verilebilir: "Biz seni ancak insanlara bir rahmet olarak gönderdik." İki durumda da bu ayet, Peygamber'in yeryüzüne Allah'ın bir rahmet ve bereketi olarak gönderildiği anlamına gelir, çünkü o dünyayı gafletten uyandırmış, Hakla bâtılı ayıran gerçek bilgiyi getirmiş ve [...]

İMANDAN SONRA KÜFRE DÖNME (Kehf 18/55-56)

İMANDAN SONRA KÜFRE DÖNME (Kehf 18/55-56)

55. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman et­mekten ve Rablerinden mağfiret istemekten alıkoyan şey, sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başları­na da gelmesini yahut azabın göz göre göre kendileri­ne gelmesini beklemeleridir. 

56. Biz peygamberleri, sadece müjdeleyici ve uya[...]

ŞEYTANLAR İŞBAŞINA GEÇTİKLERİ ZAMAN,

ŞEYTANLAR İŞBAŞINA GEÇTİKLERİ ZAMAN,

“Ne onlarla olurlar, ne bunlarla olurlar. İkisinin arasında bocalayıp dururlar.” (Nisâ: 143)

Allah-u Teâlâ Âyet-i Kerime’sinde onların dinleri hususunda şaşkın olduklarını, şeytanın onları tereddüte düşürdüğünü beyan buyurmaktadır.

“Yoksa siz Kitabı’n bir kısmına inan[...]