" 12. BİZ rüzgarı Süleyman[ın emrin]e verdik: sabahki hareketi bir aylık yolculuk [mesafesinde], akşamki hareketi de bir aylık [mesafede tamamlanan] rüzgarı. Ve erimiş bakır menbaını o'nun buyruğu altında akıttık; görünmeyen varlıklardan bir kısmı [da] Rablerinin izniyle o'nun için çalış[maya mecbur kılın]dılar; ve hangisi emrimizden çıktıysa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık: " ( Sebe’ - 12.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ALLAH CC. VE İZZET (ŞEREF) MESELESİ ( 27.11.2014 )

ALLAH CC. VE İZZET (ŞEREF) MESELESİ

“Müminleri bırakıp hakikati inkâr edenleri dost edinenlere gelince, onlarla şeref kazanacaklarını mı umuyorlar? Unutmayın ki asıl şeref [yalnız] Allah'a aittir.” (Nisa 4/139)

Bakınız: 3/28, 4/144, 5/51, 57, 9/23, 19/81, 29/25, 58/22, 60/1

لَا يَتَّخِ...

KURAN DA GEÇEN KALP NE ANLAMLARA GELİR ( 20.11.2014 )

KURAN DA GEÇEN KALP NE ANLAMLARA GELİR

Âyette geçen en önemli organlardan biri de anlama merkezi olan kalptir. Kalp "altını üstüne getirmek, geriye döndürmek, toprağı kazmak, içini dışına çıkarmak, öfkelenmek, dudağı dışarı döndürmek; araştırıp sonucunu düşünmek, devrim yapmak" manalarına gelmektedir. Bu kavramın Kur...

MÜTTAKİLER (Nebe 78/31) ( 11.11.2014 )

MÜTTAKİLER (Nebe 78/31) 

31. [Ama] Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar için büyük bir tatmin vardır:

Yani, devamında “muhteşem bahçeler” vb. ile sembolize edilen, insanoğlunun arzu edebileceği her şeyin bulunması (Razi).M.Esed

Bu ayette, yukarıda zikri ge&ccedi...

KURANSIZ DİN YAŞAMAK ( 3.11.2014 )

KURANSIZ DİN YAŞAMAK

"Kalben O’na yönelenler olarak, O’na takvalı davranın, salâtı ikame edin,  müşriklerden; dinlerini parça parça bölmüş, fırka fırka olmuş kimselerden de olmayın. -Her fırka kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir.-" (Rum 30/31,32)

Ayette konu edilen tefrikacılar, geçmişte ayrılığa düşü...

ALLAH’LA BERABER BAŞKA İLAHLAR ( 27.10.2014 )

ALLAH’LA BERABER BAŞKA İLAHLAR

Kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. (Yasin 36/74)

“Allah'la beraber başka ilahlar”. Her iki halde de bu ifade, bilinçli olarak tapınılan nesneleri -putlar, muhayyel üstün güçler, ilahlaştırılan kişiler, azizler vb.- ve bilinçli olarak “tap...

AYETLERİN KURAN TARAFINDAN AÇIKLANMASI NEDENİ ( 18.10.2014 )

AYETLERİN KURAN TARAFINDAN AÇIKLANMASI NEDENİ

“Elif-Lam-Ra. (Bu) İlahi bir kitaptır ki, ayetleri her şeyden bütünüyle haberdar olan hikmet sahibi (Allah) tarafından kendi içlerinde açık ve anlaşılır kılınmış, birbirleriyle açıklanmış ve ayrıca birbirleriyle bağlantılı olarak etraflı biçimde dile getirilmiştir.”  (Hud 11/1)

&l...

SEFERİ NAMAZ ( 8.10.2014 )

SEFERİ NAMAZ

NİSA101. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanız da size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.

1. Bakara suresinin 184-185. ayetlerinde, orucun kazaya bırakılmasıyla ilgili şartlardan biri olarak sefer belirlenmiştir.

ŞEYTANIN İKİ TÜRÜ VARDIR; İNSAN ŞEYTANI VE CİN ŞEYTANI ( 30.9.2014 )

ŞEYTANIN İKİ TÜRÜ VARDIR; İNSAN ŞEYTANI VE CİN ŞEYTANI 

 Şeytan”, sözlük anlamı olarak “Hak’tan uzak olan” demektir. Kavram olarak ise, “Hakka ve akla aykırı hareket eden her türlü kişi, güç ve kurumun ortak ve karakteristik adı ”dır.İnsan ...

ABDESTSİZ KUR’AN OKUMAK VEYA DOKUNMAK GÜNAH MIDIR?‏ ( 20.9.2014 )

ABDESTSİZ KUR’AN OKUMAK VEYA DOKUNMAK GÜNAH MIDIR?‏ 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Bu makalede ele alacağımız mesele genel olarak Kuran okumak ile abdest arasındaki ilişki olacak. Bu konu hakkında çeşitli sorular sorulabilir: Kuran abdestsiz okunur mu? Kuran’a, ayetlere, Kuran’ın kabına; üzerinde ayet yazan kâğıtlara dokunulur mu? Kuran’ı abdestsiz veya cün&uu...

İMAMLARI İLE ÇAĞRILMA ( 10.9.2014 )

İMAMLARI İLE ÇAĞRILMA


Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]