(Cin - 2.Ayet)

CUMA NAMAZI

CUMA NAMAZI

Cuma Namazına dair bir kaç hatırlatma daha.

1. Cuma namazı diye bir namazın olmadığını ve Kur’an’da "Cuma namazı" kavramının geçmediğini kaç İlahiyatçı akademisyen biliyor? Halkı geçtim, hani bunlar alanın uzmanı ya, o bakımdan ilahiyatçı akademisyen kavramını kullandım.

2. Cuma namazı diye kılınan namazın, aslında öğlen namazı olduğunu biliyor m[...]

DİN NEDİR?

DİN NEDİR?

“Din” sözcüğü, yukarıdaki ayette, Maun suresinde gördüğümüz “ceza/karşılık” anlamından ayrı olarak “toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü, yani şeriat” anlamında kullanılmıştır. Ancak bu sözcük ile kastedilen düzen, sadece Allah'ın koyduğu ilkeleri kapsayan Hak Düzen ‘den ibaret olmayıp insanlar tarafından k[...]

AHİRETTE EŞLERİN DURUMU NASILDIR?

“Siz ve eşleriniz, sevinç ve mutlulukla cennete girin!” (Zuhruf 43/70)

Siz ve eşleriniz ağırlanmış olanlar olarak girin cennete! ifadesi ile kastedilenler dünyadaki eşler değildir. Zira dünyadaki eşlerin her biri ayrı ayrı mükellef kişiliklerdir. Suçun ve cezanın şahsiliği söz konusudur. Dünyada muttaki olan bir kişinin eşinin de muttaki olması, her ikisinin de aynı l&u[...]

FİİLLERİN YARATILMASI MESELESİ (Zümer 39/62)

FİİLLERİN YARATILMASI MESELESİ (Zümer 39/62)

62. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeye vekildir.

Bu ayeti, Enam 102 ve Ğafir 62 yi birlikte ele alan âlimler, Yüce Allah’ın insanın fiillerini yaratıp yaratmadığı konusunda derin tartışmalara girmişlerdir.

Yüce Allah maddi âlemi yaratırken kimsenin dilemesine ve [...]

ALLAHA KARŞI YALAN UYDURMAK

ALLAHA KARŞI YALAN UYDURMAK

21. Ve Allah’a karşı yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki bu zalimler kurtuluşa eremezler. (Enam 6/21)

Allah’a karşı yalan uyduran ve Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar, bu ayette “en zalim” kimseler, yaptıkları iş de “zulüm”[...]

KURAN’DAKİ HAC

KURAN’DAKİ HAC

Kuran’daki Hac, 2-Bakara Suresi 158, 189, 196, 198,199, 200, 203; 3-Ali İmran Suresi 97; 5-Maide Suresi 1,2, 95, 96, 97; 9-Tevbe Suresi 3; 22-Hac Suresi 25, 26, 27, 28, 29. ayetlerinden anlaşılır. Bu ayetler bize Hac hakkında gerekli bilgiyi verecektir. Kuran’ın bu ayetlerinin ışığında Haccı şöyle özetleyebiliriz:

1-Hac kelimesine sözlüklerde “kastedil[...]

HIZIR MESELESİ (Kehf 18/65-82)

HIZIR MESELESİ (Kehf 18/65-82)

“Ve orada kendisine katımızdan üstün bir bağışta bulunarak (özel) bir bilgiyle donattığımız kullarımızdan birine rastladılar.”

“Musa ona: "Sana öğretilen yol gösterici ilimden bana öğretmen için seninle arkadaş olabilir miyim? Dedi.”

“O da: "Sen benimle birlikte olmaya sabredeme[...]