" 19. Şeytan, onlar üzerinde üstünlük kurmuş ve onları Allah\ı anmaktan uzaklaştırmıştır. Böyleleri Şeytan'ın yandaşlarıdır: Gerçekten hüsranda olanlar onlardır, Şeytan'ın yandaşları! " ( Mücâdele - 19.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
KURAN'DA KAVRAM OLARAK HASET ( 3.7.2014 )

HASET EDENİN ŞERRİNDEN (FELAK 5)

Hasedin ortaya çıkmasına yol açan birçok sebep vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Düşmanlık: Hasedin en önemli sebeplerinden birisidir. Kin ve düşmanlık sebebiyle ortaya çıkan haset sonucu, hileli yollarla nimet ortadan kaldırılır, insanın şerefi ile oynanır ve gizli işlerinin açığa çıkarılması için ç...

KAVRAM OLARAK RUHBÂNLIK ( 24.6.2014 )

KAVRAM OLARAK RUHBÂNLIK
Ruhbanlık, “daha fazla ibadet, daha fazla züht hayatını seçmek” demektir. Genel anlamda, “dünyadan el-etek çekmek, ibadet ile meşgul olmak ”tır. Ruhbanlar bu anlayışla, evlenmeyi hoş görmez ve dünya işlerine önem vermezler, akıllarınca ruhu yüceltmeyi ön planda tutarlar.
Kur’an-ı Kerîm, dinde ruhbanl...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU VE BATTIĞI ŞEYLERİN HEPSİNDEN HAYIRLI OLAN SEKİZ AYET ( 9.6.2014 )

GÜNEŞİN DOĞDUĞU VE BATTIĞI ŞEYLERİN HEPSİNDEN HAYIRLI OLAN SEKİZ AYET 

Nisa suresinde sekiz ayet bu ümmet için güneşin üzerine doğduğu ve battığı şeylerin hepsinden hayırlıdır.

1- Allah [bütün bunları] size açıklamak, öncekilerin [doğru] hayat tarzlarına sizi yöneltmek ve size bağışlayıcılığı ile yak...

ALLAH’IN BAĞIŞLAYIP VEYA BAĞIŞLAMAYACAĞI SUÇLAR (NİSA 48) ( 3.6.2014 )

ALLAH’IN BAĞIŞLAYIP VEYA BAĞIŞLAMAYACAĞI SUÇLAR  (NİSA 48)

48. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını (günahlar) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.

Bu ayet öncekilerle birlikte ele alınacaktır:

1...

ALLAH TELA NIN KENDİSİNİ TANITAN AYETLERİNDEN BİRKAÇI NİSA 131-134 ( 26.5.2014 )

ALLAH TELA NIN KENDİSİNİ TANITAN AYETLERİNDEN BİRKAÇI NİSA 131-134

131. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size “Allah’tan korkun” diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye layıktır....

ALLAH TEÂLÂ’NIN YÖNETİMDE ORTAĞI YOKTUR ( 19.5.2014 )

ALLAH TEÂLÂ’NIN YÖNETİMDE ORTAĞI YOKTUR

2. O (Furkan’ı indiren), göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan, hiç çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve her şeyi yaratıp sonra da onları bir ölçüye göre takdir edendir. (Furkan 25/2)

1. ayette Kur’an’ı indiren olarak “sonsuz...

MAHŞERDEN BAZI MANZARALAR ( 12.5.2014 )

MAHŞERDEN BAZI MANZARALAR

“Sura üfürülmüştür! Bak, işte kabirlerden, Rablerine doğru akın akın gidiyorlar.” (Yasin 36/51)

Sur'a üç defa üflenecektir. 1) Nefhet'ul-Feza: Tüm dünya donup kalacaktır. 2) Nefhet'ul-Saika: Her şey helak olacaktır. Böylece hiçbir tümse...

MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ BAKARA 8-10 (MENAR) ( 5.5.2014 )

8. İnsanlardan kimileri de vardır ki, ‘Allaha ve ahiret gününe inandık.’ Derler. Oysa onlar inanmış değillerdir.

9. Onlar kendi akıllarınca güya Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Oysa ki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.

10. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar ...

MAHŞERDE RESULLERİN HESABA ÇEKİLMESİ ( 23.4.2014 )

MAHŞERDE RESULLERİN HESABA ÇEKİLMESİ (TARIK RAMAZAN) 

Allah’ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bu yazımızda farklı bir konuyu Kuran eşliğinde anlatmaya çalışacağım. Bu konu resullerin mahşerde sorguya çekileceği ve onların durumları hakkında olacak. Şimdi (Araf 7/6) ayeti ile başlayalım

...
MUTTAKİLER (Nebe 31) ( 19.4.2014 )

MUTTAKİLER (Nebe 31)

Ama yollarını Allah’ın kitabıyla bulanlar için kazanç ve kurtuluş vardır. (Özlü Tefsir)

Bu ayette, yukarıda zikri geçen kâfirlerin karşıtı olan kimseler, yani Allah'a (c.c.) ve hesâb gününe iman edenler için sakınan-korunan (muttaki) kelimesi kullanılmıştır. Mü'minler Kur'an'da genellikle 'muttaki' kelimesi ile nitelendirilmişlerdir. Mevdudi

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]