" 77. Musa: “Size hak geldiğinde hakkında böyle mi konuşursunuz?” dedi, hiç büyü olabilir mi, bu? Hem de, büyücülerin mutlu sona asla ulaşamayacakları ortadayken!” " ( Yûnus - 77.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
İBLİS VE MELEK MESELESİ ( 8.6.2018 )

İBLİS VE MELEK MESELESİ

Bugün İslam ülkelerinde birçok Kuran âlimi, kendilerince tek bir ayete yorum getirerek İblisin meleklerden birisi olduğunu iddia etmektedirler. Bu düşünce tahrif edilmiş Yahudi din adamlarının elleriyle yazdıkları kitaplarda vardır. Yezidiler de bu düşünceye sahiptirler. İblis’in Allah tarafından görevlendirilmiş melek olduğunu iddia ederler.

AMELLERİN KAYDEDİLMESİ ( 1.6.2018 )

AMELLERİN KAYDEDİLMESİ

 

Ölüleri diriltecek olan biziz. Yapıp ettiklerini ve eserlerini de yazmaktayız[*]. Yaptığımız her kayıt, açık bir defterdedir. S.V.

(Yasin 36/12

Nebimiz şöyle demiştir:

 “İnsan şu üç eserden birini bırakmadan ölürse defteri kapanır: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve ona dua e...

BİRR - FÜCUR VE FÜCCAR KAVRAMLARI ( 25.5.2018 )

BİRR - FÜCUR VE FÜCCAR KAVRAMLARI 

 

İyiler, elbette nimet içerisinde bulunacaklardır.

İnfitar 82/12 

Birr Nedir ve Ebrar Kimlerdir? 

B-r-r kökünden türetilen birr kelimesi sözlükte “her türlü iyilik, sıdk, itaat, salah, ha...

ALLAHIN NURUNDAN YARARLANANLAR ( 18.5.2018 )

ALLAHIN NURUNDAN YARARLANANLAR

36-38. Allah'ın, yükseltilmesine, içerisinde Kendi isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, sabah-akşam [sürekli] Kendisini tesbih eden öyle er kişiler vardır ki, ticaret ve alış-veriş Allah'ı anmaktan, salâtı ikame etmekten ve zekât vermekten onları alıkoymaz. Onlar, Allah, kendilerine işledikleri amellerin en güzeli ile karşılık versin ve kendilerine lü...

KURAN’IN DİNİNDE KADIN – UYDURULAN DİNDE KADIN ( 11.5.2018 )

KUR'AN'IN DİNİNDE KADIN - UYDURULAN DİNDE KADIN

 

Geleneksel din anlayışı en çok kadınlarla ilgili konularda dine ilaveler yapmıştır dersek, abartmış olmayız. Kadını köleden beter yapan, kadının erkek egemen toplumda sadece ev işinde ve cinsellikte kullanılmasını, hiçbir alanda kadına hak tanınmamasını savunan izahlar; toplum nezdinde kabul görsünler diye u...

EMANET ( 4.5.2018 )

ALLAHIN İNSANOĞLUNA VERDİĞİ EMANET

Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenm...

ABDESTTE AYAKLARIN YIKANMASI VEYA MESH EDİLMESİ MESELESİ ( 27.4.2018 )

ABDESTTE AYAKLARIN YIKANMASI VEYA MESH EDİLMESİ MESELESİ 

 

[Bu ayet abdest alma konusunu anlatmaktadır.] Ey iman edenler! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı ve ayaklarınızı da topuğuna kadar mest edin. Eğer cünüp olursanız, boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz ayakyolundan gelirse y...

ALLAH YARATACAĞI HER ŞEYİ YARATMADAN ÖNCE KAYDA ALIR. ( 20.4.2018 )

ALLAH YARATACAĞI HER ŞEYİ YARATMADAN ÖNCE KAYDA ALIR.

 

22. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.

Hadid 57/22

Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay ...

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ ( 13.4.2018 )

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ

 

Sizin tanrınız Tek Tanrıdır; ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri bu (gerçeği), boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.

(Nahl 16/22)

Yani, insanın bütünüyle bu eşsiz-ortaksız ilaha kulluk yapması gerektiği, nihaî anlamda ancak O'na karşı sorumlu olduğu fikrini kabul edemeyecek ka...

MÜTEŞABİH AYETLER ( 6.4.2018 )

MÜTEŞABİH AYETLER

MÜTAŞABİH:

Müteşabih kelimesinin kökü şebehe'dir.

Şebehe Kelimesinin Manaları:

1. Birbirine benzemek

Şebehe kelimesi teşabehe kalıbından alındığında "birbirine benzemek" manasına gelmektedir. Mesela Bakara 2/70'te hayvanların birbirine benze...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]