" 31. [Mektupta Allah şöyle diyor:] “Sakın Bana karşı büyüklük taslamayın; kendi isteğinizle boyun eğerek Bana gelin!” " ( Neml - 31.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
HAŞR SURESİ 7. AYETİN YANLIŞ ANLAŞILMASI İLE İLGİLİ KONU ( 18.1.2014 )

HAŞR SURESİ 7. AYETİN YANLIŞ ANLAŞILMASI İLE İLGİLİ KONU

YANLIŞ İDDİA:
Haşr Suresi’nde şöyle buyurulmaktadır: “Elçi size ne verdiyse onu alın, sizi neden alıkoyduysa ondan da sakının.” O halde geleneklerin ve hadis külliyatının bize öğreti olarak verdiklerini kabul etmeli, bizden yasakladıklarından kaçınmalıyız. Ayrıca

KURAN–I KERİME GÖRE DUA ( 6.1.2014 )

KURAN–I KERİME GÖRE DUA

Allah ım hamd ve şükür sanadır. Yalnız sana kulluk eder, ve yalnız senden yardım isteriz.
Bizi dosdoğru  yol olan kuran ın yoluna ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve doğruluktan sapmış olanlarınkine değil.

Rabbimiz ! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. B...

ALLAH TAKLİTÇİLİĞİ YASAKLAMIŞTIR ( 28.12.2013 )

ALLAH TAKLİTÇİLİĞİ YASAKLAMIŞTIR

İslam da kişilerin sünnetine tabi olmak yasaklanmıştır. Uyulacak sünnet Sünnetullah ’tır. Kuran’da sünneti Nebi veya Sünneti Resul hiç geçmez. Resuller ve Nebilerin tamamı Sünnetullaha tabi olmuşlardır. Onun nasıl olduğunu yaşayarak göstermişlerdir.

Zamanla uydurma binlerce hadisle ve rivayetlerle din ö...

KADER KONUSU İLE İLGİLİ KURAN AYETLERİ ( 23.11.2013 )

KADER KONUSU İLE İLGİLİ KURAN AYETLERİ

 

Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık. (Kamer Suresi,49)

Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 52)

Küçük büyük herşey satır satır (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 53)

De ki: "Allah'ın dilemesi dışında, kendim için zarardan ...

VEDA HUTBELERİ ( 10.10.2013 )

VEDA HUTBELERİ

Bu unvan birçok kimseyi şaşırtabilir belki; zira çoğu insanımız şimdiye kadar "Veda Hutbeleri" değil, "Veda Hutbesi" ismini duymuştur. Hâlbuki aşağıda metinlerini vereceğimiz üzere, Allah Resulü (sa.) "Veda Haccı “nda bir yerde ve sadece bir hutbe değil, birkaç yerde ve birkaç hutbe okumuştur. Allah Resul’ünün Veda haccında, Arafat'ta, Mina'da, "Mina&r...

KURBAN İBADETİ ( 4.10.2013 )

KURBAN İBADETİ

 

KURBAN İBADETİ Kurban, Türkçeye Farsça'dan, Farsçaya ise Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Arapça k-r-b kökünden türemiş olup, sözlükte "yaklaşmak" anlamına gelir KURBAN yakınlık manasına gelen bir kelimedir. Biz kurbanla ilgili konuları ilmihal kitapların da bize bahsedildiği şekliyle biliyoruz. Hac da kesilen kurb...

EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER (Al-i İmran 104) ( 29.9.2013 )

EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER (Al-i İmran 104)

Ve belki içinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk çıkar: nihaî kurtuluşa erişecek kimseler, işte bunlar olacak.(M.Esed)

Bu ayet, bir İslâm irşat örgütünün kurulmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü Hakk'a davet i&cce...

YEMİN ETMEK VE CEZASI ( 23.9.2013 )

YEMİN ETMEK VE CEZASI

Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffareti işte budur. Yeminleri...

SEYYİAT VE BÂĞY ( 18.9.2013 )

SEYYİAT

Es-Seyyiat, beş şekilde tefsir edilir:

1. es-Seyyiat ile şirk kastedilmiştir; şu ayetlerde olduğu gibi:

Seyyiat kazanmış {yani, şirk amelleri işlemiş} olanlara gelince, bir seyyienin karşılığı onun misliyledir.(Yunus 10/27)

Seyyiat {yani şirk amelleri} yapıp yapıp da, nihayet onlardan birine ölüm gelip &...

KURANDA SEKİNE VE İMAN BAĞLANTISI NASIL ANLATILMIŞ (Fetih 4)? ( 14.9.2013 )

KURANDA SEKİNE VE İMAN BAĞLANTISI NASIL ANLATILMIŞ (Fetih 4)

Müminlerin kalplerine sükûnet bağışlayan O’dur ki göklerin ve yerin bütün güçlerinin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın her şeyi bilen ve gerçek hikmet Sahibi olduğunu görerek, imanlarını daha da sağlamlaştırabilsinler

Yani, sayıca az ve gerçe...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]