" 23. yerin ve göğün Rabbine andolsun ki bu [ölümden sonraki hayat] gerçektir; konuşma (yeteneği)ne sahip olmanız kadar gerçek! " ( Zâriyât - 23.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
HARAM VE HELAL ETME KONUSU ( 9.9.2013 )

HARAM VE HELAL ETME KONUSU (TARIK RAMAZAN)

Televizyonların açık oturumlarında bir takım dini anlatan kimseler Kuran’ı hiç dikkate almadan, kendilerini veya daha önce kendilerini Allah yerine koyarak şu helal ve şu haram diyenler gibi davranıyorlar. Ya onların kendi elleriyle yazıp bu da Allah’tandır diyerek insanlara ikinci bir kitap olarak sundukl...

ENFÜS KELİMESİNİN KURANDA KULLANILIŞI ( 3.9.2013 )

ENFÜS KELİMESİNİN KURANDA KULLANILIŞI

El-Enfüs, altı şekilde tefsir edilir:

1. el-Enfüs, kalpler manasında kullanılmıştır; şu ayetlerde olduğu gibi:

Başka değil, zanna ve en füsun/nefislerin (yani, kalplerin) hevasına tâbi oluyorlar. (Necm/23)

Bununla beraber, ben nefsimi {yani, ...

KURAN HAKKINDA DÜŞÜNMEK (TARIK RAMAZAN) ( 30.8.2013 )

KURAN HAKKINDA DÜŞÜNMEK (TARIK RAMAZAN) 

Bizim Kuran’a imanı olmayan kimseleri, ona inandırma yükümlülüğümüz yoktur.

“Yemin olsun, Ehl-i Kitap’ a sen her türlü mucizeyi getirsen de onlar senin kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirlerinin kıblesinde de uymazlar. Eğer sen, ilimden nasibin ...

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR ( 23.8.2013 )

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

Tevbe/tövbe, evbe, inabe ve istiğfarın farkları nedir? Hangisi hangi durumda yapılır?

Tevbe/Tövbe kelimesinin sözlük anlamı, dönmektir. Terim anlamı ise, dine göre, çirkin görülen kötü durumdan vazgeçip, dinin övdüğü bir duruma dönmektir. Allah'a yönelmektir...

HER ŞEY ’İN ALLAH’I TESBİH ETMESİ ( 15.8.2013 )

HER ŞEY ’İN ALLAH’I TESBİH ETMESİ (Nur 41)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّم...

CİNLERİN YARATILMASI MESELESİ (RAHMAN 15) ( 11.8.2013 )

CİNLERİN YARATILMASI MESELESİ (RAHMAN 15)

“Allah, cinleri de, çeşitli renkler çıkararak yanan dumansız halis ateşten yarattı.(Taberi) - Cinleri de dumansız, saf alevden yarattı. (Özlü Tefsir)”

"Mâricin men narin" ifadesinde geçen "nar," ağaç ve kömürün yanmasıyla meydana gelen bir ateş d...

DİNDE AŞIRILIK VE SONUÇLARI ( 6.8.2013 )

DİNDE AŞIRILIK VE SONUÇLARI

“De ki: Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırı gidip hak olmayan şeye geçmeyin ve daha önce sapmış, çokların saptırmış ve düzgün yoldan çıkmış bir kavmin arzularına uymayın.” (Maide 5/77)

“De ki Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırı gidip hak olmayan şeye geçmeyin ve daha önce sapmış, çoklarını saptırmış ve dü...

ATALAR DİNİNE TABİ OLMAK MAİDE 104 ( 1.8.2013 )

ATALAR DİNİNE TABİ OLMAK MAİDE 104

104. Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve Resule gelin” denildiği vakit, “babalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol) bize yeter” derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi?

Cümlenin manasına gelelim: Yüce Allah, onlar için bahîre, sâibe ve benzerlerini haram kılmış de...

İNFAK ( 29.7.2013 )

İNFAK

Kelime olarak geçindirme, nafakalandırma anlamına gelen Arapça bir kelimedir.

Sözlükte "bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek; malı veya parayı elden çıkarmak" anlamlarına gelen infak, dinî bir terim olarak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardım etmesi deme...

ZEKÂT ( 27.7.2013 )

ZEKÂT

Ziyad bin Haris el-Süddî’nin hadisinde, Suddâ kabilesinden bir adam Hazret-i Peygamber'e (sa.) gelerek:

— Ey Allah'ın Resulü! Bana da zekâtlardan veriniz, diyerek istekte bulundu. Bunun üzerine Hazret-i Peygamber (sa.) ona:

__ Şüphe yok ki, Cenâb-ı Allah zekâtların (sarf edilecek yerlerini tayinde) ne bir nebinin, ne de bir b...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]