" 77. Ve böyle (diyerek) dişi deveyi yatırıp hunharca kestiler, Rablerinin buyruğuna burun kıvırıp sırt çevirdiler. Ve (bununla da kalmayıp): “Ey Salih,” dediler, “eğer gerçekten Allah'ın elçilerinden biriysen, haydi getir şu bizi korkutup durduğun azabı!” " ( A’râf - 77.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
İNSAN ’IN İLK YARATILIŞI VE KIYAMET GÜNÜ YARATILIŞI ARASINDAKİ BENZERLİKLER ( 25.3.2013 )

İNSAN ’IN İLK YARATILIŞI VE KIYAMET GÜNÜ YARATILIŞI ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Yüce Allah, ilk insanın topraktan yaratıldığına dikkat çekmektedir.

İlk insanın topraktan nasıl yaratıldığı konusunu

Toprak safhası

اِنَّ مَثَل...

KURAN’I KERİMİN YANINA İKİNCİ BİR KİTAP ÇIKARMA GAYRETİ ( 21.3.2013 )

KURAN’I KERİMİN YANINA İKİNCİ BİR KİTAP ÇIKARMA GAYRETİ  TARIK RAMAZAN

UYDURULAN DİN

 "Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: 'Sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helalı helal, haramı da haram kabul ediniz yeter.' diye...

EY İMAN EDENLER! İMAN EDİN!” ( 18.3.2013 )

EY İMAN EDENLER! İMAN EDİN!”

Kur’an’da “Ey iman edenler, iman edin…” (Nisa; 4/136) diye bir ayet var.
Acaba bununla ne denmek isteniyor? 
Perşembe geceleri kimi camilerde yapıldığı gibi tecdid-i imana veya tecdid-i nikaha mı çağırılıyoruz?
“Aşk ile bir daha” deyip Kelime-i Şahedet virdi...

TOPLUMUN HELAK OLMASI SEBEBİ NEDİR? (RAD 11) ( 14.3.2013 )

TOPLUMUN HELAK OLMASI SEBEBİ NEDİR? (RAD 11)

[Böyle biri sanıyor mu ki] kendisini önünden ve ardından izleyen  (ve) onu Allah her ne ki takdir etmişse ona karşı koruyup gözeten refakatçileri vardır. Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez ve Allah insanla...

NEBİLER VE MELEKLER TARIK RAMAZAN ( 11.3.2013 )

NEBİLER VE MELEKLER TARIK RAMAZAN

Musa (as.)’ın Ölümü

Ebû Hureyre (r.a.) dan gelen rivayette, dedi ki, Resulullah (sa.) şöyle buyurdu:

“Ölüm meleği Musa (as)’a geldi ve ona:

“Rabbine icabet et” dedi. Musa (as.)’da ölüm meleğinin gözüne vurdu ve yerinden çıkardı. Bunun üzerine...

ANNE- BABA- EVLAT NİSA 36 MENAR ( 8.3.2013 )

ANNE- BABA- EVLAT NİSA 36  MENAR

“Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve eliniz altında bulunanlara iyilik edin”

“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama. Her ikisi...

ESİR KADINLARA TECAVÜZ HELAL MİDİR? TARIK RAMAZAN ( 5.3.2013 )

ESİR KADINLARA TECAVÜZ HELAL MİDİR? TARIK RAMAZAN

Uydurulan Din 

İbni Muhayrîz şöyle dedi: “Mescide girdim, orada Ebu Said (Radıyallâhu Anh)’ı görüp yanına oturdum ve ona azil meselesini sordum.

Ebu Said (Radıyallâhu Anh) şöyle cevap verdi:

−Biz Mustalık oğulları savaşınd...

İSLAM’DA EMZiRMEK TARIK RAMAZAN ( 2.3.2013 )

İSLAM’DA EMZiRMEK TARIK RAMAZAN

Kuranı kerimde emzirmekle ilgili su ayetlerde geçiyor:

1 Bakara  (2: 233) : Talak (Boşamak) ve Emzirmek ilgisi.

2 Nisa (4.23) : Nikâh ve Aile bağlantısı ve Emzirmekle ilgisi.

3 Hac (22.2) : Anne, Bebek, Emzirmek sevgisi en büyük örnek....

İFTİRA ETMEK ( 28.2.2013 )

İFTİRA ETMEK

NİSA 112. Kim bir hata yapar ve günah işler de' sonra onu suçsuz bir kimsenin üstüne atarsa, büyük bir iftira ve iğrenç bir günah yüklenmiş olur.

110. ayette sû "kötülük" ve "kendine zulmetme"; 111. ayette ism "günah"; 112. ayette de hata ve g&u...

RESULULLAH'A SİHİR YAPMAK (BÜYÜ) TARIK RAMAZAN ( 26.2.2013 )

RASÛLULLAH’A SİHİR YAPMAK (BÜYÜ) TARIK RAMAZAN

Resulullah sa. ile ilgili olarak uydurulan hadisler hala kendisini gündem de tutmaktadır. Bunlardan birisi de Resulullaha yapıldığı iddia edilen büyü olayıdır.

Hz. Ayşe’den gelen rivayetlerin birçoğunda sihir yapan kimsenin Yahudi Lebîd bin el-A’sam olduğuna dair bir bilgi yoktur. Bu hadislerde sadec...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]