(Nâzi’ât - 26.Ayet)

CEHENNEM İLE İLGİLİ MESELELER

CEHENNEM İLE İLGİLİ MESELELER

Cehennem konusunda bugüne kadar ileri sürülmüş ve günümüzde de sürülmeye devam eden pek çok Kur’an dışı iddia mevcuttur. Bu iddiaların Kur’ân'ın gerçeklerinden ayrıldığı hususlar, onun aşağıdaki beş soruya getirdiği açıklamalar çerçevesinde toplanabilir:

KULLAR İÇİN VELİ ALLAH TEÂLA’DIR

KULLAR İÇİN VELİ ALLAH TEÂLA’DIR

 “De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah’tan başkasını mı veli edineceğim? De ki: Bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma! Denildi “ (Enam 14)

Veli daima ihtiyaç sahiplerini destekleyen olmalıdır. Allah’ın ihtiyacı olm[...]

HAŞR SURESİ 7. AYETİN YANLIŞ ANLAŞILMASI İLE İLGİLİ KONU

HAŞR SURESİ 7. AYETİN YANLIŞ ANLAŞILMASI İLE İLGİLİ KONU

YANLIŞ İDDİA:
Haşr Suresi’nde şöyle buyurulmaktadır: “Elçi size ne verdiyse onu alın, sizi neden alıkoyduysa ondan da sakının.” O halde geleneklerin ve hadis külliyatının bize öğreti olarak verdiklerini kabul etmeli, bizden yasakladıklarından kaçınmalıyız. Ayrıca

KURAN–I KERİME GÖRE DUA

KURAN–I KERİME GÖRE DUA

Allah ım hamd ve şükür sanadır. Yalnız sana kulluk eder, ve yalnız senden yardım isteriz.
Bizi dosdoğru  yol olan kuran ın yoluna ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve doğruluktan sapmış olanlarınkine değil.

Rabbimiz ! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. B[...]

ALLAH TAKLİTÇİLİĞİ YASAKLAMIŞTIR

ALLAH TAKLİTÇİLİĞİ YASAKLAMIŞTIR

İslam da kişilerin sünnetine tabi olmak yasaklanmıştır. Uyulacak sünnet Sünnetullah ’tır. Kuran’da sünneti Nebi veya Sünneti Resul hiç geçmez. Resuller ve Nebilerin tamamı Sünnetullaha tabi olmuşlardır. Onun nasıl olduğunu yaşayarak göstermişlerdir.

Zamanla uydurma binlerce hadisle ve rivayetlerle din ö[...]

KADER KONUSU İLE İLGİLİ KURAN AYETLERİ

KADER KONUSU İLE İLGİLİ KURAN AYETLERİ

 

Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık. (Kamer Suresi,49)

Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 52)

Küçük büyük herşey satır satır (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 53)

De ki: "Allah'ın dilemesi dışında, kendim için zarardan [...]

VEDA HUTBELERİ

VEDA HUTBELERİ

Bu unvan birçok kimseyi şaşırtabilir belki; zira çoğu insanımız şimdiye kadar "Veda Hutbeleri" değil, "Veda Hutbesi" ismini duymuştur. Hâlbuki aşağıda metinlerini vereceğimiz üzere, Allah Resulü (sa.) "Veda Haccı “nda bir yerde ve sadece bir hutbe değil, birkaç yerde ve birkaç hutbe okumuştur. Allah Resul’ünün Veda haccında, Arafat'ta, Mina'da, "Mina&r[...]

KURBAN İBADETİ

KURBAN İBADETİ

 

KURBAN İBADETİ Kurban, Türkçeye Farsça'dan, Farsçaya ise Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Arapça k-r-b kökünden türemiş olup, sözlükte "yaklaşmak" anlamına gelir KURBAN yakınlık manasına gelen bir kelimedir. Biz kurbanla ilgili konuları ilmihal kitapların da bize bahsedildiği şekliyle biliyoruz. Hac da kesilen kurb[...]

EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER (Al-i İmran 104)

EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER (Al-i İmran 104)

Ve belki içinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk çıkar: nihaî kurtuluşa erişecek kimseler, işte bunlar olacak.(M.Esed)

Bu ayet, bir İslâm irşat örgütünün kurulmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü Hakk'a davet i&cce[...]