" 142. Allah, [kendi yolunda] üstün çaba gösterdiğinizi ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görmedikçe cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? " ( Âl-i İmrân - 142.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ALLAH' A SIĞINMAK MI YOKSA ALLAH'A- İLTİCA ETMEK Mİ? TARIK RAMAZAN ( 17.6.2013 )

ALLAH'A  SIĞINMAK MI YOKSA İLTİCA ETMEK Mİ?  TARIK RAMAZAN

أعوذُ بالله من ألشَيطانِ ألرَجِيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım

MURAKABE [NEFSİN HESABA ÇEKİLMESİ] ( 14.6.2013 )

MURAKABE [NEFSİN HESABA ÇEKİLMESİ]

Kötülüklerden kalbini korumak için, kişinin nefsini kontrol altında bulundurmasıdır. Allah’u Teâlâ’nın her şeye kadir olduğunu yakinen bilmek manasına da gelir. Gerçek murakabe, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etme alışkanlığını elde etmeye çalışmaktır.  

KÜFR VE ŞİRK ’İN AYETLERDE KULLANILIŞ ŞEKLİ ( 6.6.2013 )

KÜFR VE ŞİRK ’İN AYETLERDE KULLANILIŞ ŞEKLİ

El-Küfr

El-Küfr, dört manada tefsir edilir:

1. el-Küfr, Allah'ın tevhidine küfr etmek, O'nu inkâr etmek manasında kullanılır; şu ayetlerde böyledir:

Gerçekten o küfr edenleri (yani, Allah'ın tevhidini/b...

ES- SALAH – İQAMU’S- SALAT KURAN’DA NASIL KULLANILMIŞ? ( 2.6.2013 )

ES- SALAH – İQAMU’S- SALAT KURAN’DA NASIL KULLANILMIŞ?

Es-Salâh, yedi şekilde tefsir edilir:

1. es-Salâh, îman manasında kullanılır; şu ayetlerde olduğu gibi:

...adn cennetleri. Onlara dâhil olacaklar; atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salahlı olanlar da {...

KURAN’ A DAVET Tarık Ramazan ( 30.5.2013 )

KURAN’ A DAVET Tarık Ramazan

Kuran’ı-Kerimi tebliğ etmek farzdır

Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği resulluk görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez. (Maide 5/67)

VELİ EDİNME ( 26.5.2013 )

BİR AYET VE ONUN YORUMU (Şura 6 ,31)

6. Allah’tan başkasını koruyucu (veli) edinenlere gelince; Allah onları görüp gözetmektedir ve sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin. (M.Esed)  
Burada "evliya" kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime Arap dilinde çok geniş anlamlar taşır. İnsanların, sahte mabutla...

İSLAM’DA KURANIN HARAM KILDIĞI ŞEYLER (BAKARA 173) - ( 12.5.2013 )

İSLAMDA KURANIN HARAM KILDIĞI ŞEYLER (BAKARA 173) -

O, size yalnız leşi, kanı, domuz etini ve üzerinde Allah'ın adından başka bir adın anıldığı şeyi yasakladı. Ama kim onlara mecbur kalırsa bir arzu ve iştah duymamak ve zaruri ihtiyacının üstüne çıkmamak şartıyla- günah...

İNSANIN HALİFE OLMASI KURANDA NE ANLAMA GELİR? Bakara 30 ( 2.5.2013 )

İNSANIN HALİFE OLMASI KURANDA NE ANLAMA GELİR? Bakara 30

30. Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yapacağım," demişti. (Melekler): "Orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi halife yapacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz?" dediler. (Rabbin): Ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi.(S.Ateş)

KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI İLE EVLENME İSLAM’A NASIL MAL EDİLMİŞ (Talak 4) TARIK RAMAZAN ( 28.4.2013 )

KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI İLE EVLENME İSLAM’A NASIL MAL EDİLMİŞ (Talak 4) TARIK RAMAZAN

Saygı değer okuyucularımız, asırlardır bu Kuran ve onu tebliğ eden Resule iftira ederek;  Haham ve Papazların uydurduğu ve elleriyle yazdıkları şeyleri, Allah’ın ayetlerinin yorumu gibi sunduklarını görüyoruz. Bu kitaplar da İslam’ı eser olarak takdim ediliyor. Bu gün de on...

İMANLA KÜFÜR ARASINDA ALLAHA KULLUK ETMEK (HAC 11) ( 24.4.2013 )

İMANLA KÜFÜR ARASINDA ALLAHA KULLUK ETMEK (HAC 11)

Ve insanlardan kimi de vardır ki, Allah'a [imanla küfrün] sınır[ın]da kulluk eder; öyle ki, başına bir iyilik gelse, O'ndan hoşnut olur; ama başına sınayıcı bir güçlük gelse hemen bütünüyle yüz çevirir ve böylece dünyayı da, ahireti de kaybeder; zaten, hiçbir şeyle kıyaslanamayan kayıp da ...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]