" 4. ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve [yalnız O\na] malum olan bir zamana kadar size mühlet tanısın; ama bilin ki Allah'ın belirlediği vade gelip çattığında hiçbir şekilde ertelenemez. Keşke bunu bilseydiniz!” " ( Nûh - 4.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
KENDİ ARALARINDA MALLARIN HAKSIZ YOLLARLA YENMESİ (BAKARA 188) ( 19.4.2013 )

KENDİ ARALARINDA MALLARIN HAKSIZ YOLLARLA YENMESİ (BAKARA 188)

“Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hâkimlere aktarmayın /atmayın.”  (Menar)

Ayetteki “yemeyin” ifadesi “almayın” anlamındadır. Almanın yemek sözcüğü ...

NEBİLER GÜNAH İŞLER Mİ? (MUHAMMET 19) ( 15.4.2013 )

NEBİLER GÜNAH İŞLER Mİ?  (MUHAMMET 19)

Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur gerçek İlah olarak ancak Allah vardır. Hem kendi kusurlarından, hem mü’min erkek ve kadınların kusur ve günahlarından dolayı bağışlanma dile. Çünkü Allah, sizin dönüp dolaşacağınız yeri de bilir, varıp duracağınız yeri de bilir.(Özlü Tefsi...

MÜNAFIK KİMSELERİN KURANDA TARİFİ ( MÜNAFİKUN 4) ( 9.4.2013 )

MÜNAFIK KİMSELERİN KURANDA TARİFİ ( MÜNAFİKUN 4) 

4. Onları gördüğünde cüsseleri hoşuna gider, konuşsalar sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütükler gibidir. Her sesi kendi aleyhlerine sayarlar. Onlar gerçek düşmanlardır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin, nasıl da haktan döndürülüyorlar.

<...
KURAN ÖNDERLİĞİNDE HESAP GÜNÜ İÇİN ŞAHİTLİK MÜESSESİ ( 4.4.2013 )

KURAN ÖNDERLİĞİNDE HESAP GÜNÜ İÇİN ŞAHİTLİK MÜESSESİ

O gün Sur’a üflenecek ve yerde, gökte ne varsa, hepsi Allah’ın hariç tutmak istedikleri dışında düşüp bayılacaklar, sonra yeniden bir daha üflenecek, o zaman tüm ölenler hepsi dirilmiş, ne olacak diye bakınıp duracaklar.

O gün yeryüzü Rabbinin nuru...

KUR’AN’A VE GELENEĞE GÖRE NEBÎ VE RESUL ( 30.3.2013 )

KUR’AN’A VE GELENEĞE GÖRE NEBÎ VE RESUL

Nebî, “değeri Allah tarafından yükseltilmiş kişi” anlamına gelir. Nebî olmak insanın elinde değildir. Allah bu makama getirdiklerine Kitap ve hikmet verir. Enam 83 ve devamı ayetlerde Nuh’tan İsa’ya kadar 18 nebinin adı sayılmış, sonra şöyle buyrulmuştur:

“Bunların babalarını, ...

İNSAN ’IN İLK YARATILIŞI VE KIYAMET GÜNÜ YARATILIŞI ARASINDAKİ BENZERLİKLER ( 25.3.2013 )

İNSAN ’IN İLK YARATILIŞI VE KIYAMET GÜNÜ YARATILIŞI ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Yüce Allah, ilk insanın topraktan yaratıldığına dikkat çekmektedir.

İlk insanın topraktan nasıl yaratıldığı konusunu

Toprak safhası

اِنَّ مَثَل...

KURAN’I KERİMİN YANINA İKİNCİ BİR KİTAP ÇIKARMA GAYRETİ ( 21.3.2013 )

KURAN’I KERİMİN YANINA İKİNCİ BİR KİTAP ÇIKARMA GAYRETİ  TARIK RAMAZAN

UYDURULAN DİN

 "Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: 'Sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helalı helal, haramı da haram kabul ediniz yeter.' diye...

EY İMAN EDENLER! İMAN EDİN!” ( 18.3.2013 )

EY İMAN EDENLER! İMAN EDİN!”

Kur’an’da “Ey iman edenler, iman edin…” (Nisa; 4/136) diye bir ayet var.
Acaba bununla ne denmek isteniyor? 
Perşembe geceleri kimi camilerde yapıldığı gibi tecdid-i imana veya tecdid-i nikaha mı çağırılıyoruz?
“Aşk ile bir daha” deyip Kelime-i Şahedet virdi...

TOPLUMUN HELAK OLMASI SEBEBİ NEDİR? (RAD 11) ( 14.3.2013 )

TOPLUMUN HELAK OLMASI SEBEBİ NEDİR? (RAD 11)

[Böyle biri sanıyor mu ki] kendisini önünden ve ardından izleyen  (ve) onu Allah her ne ki takdir etmişse ona karşı koruyup gözeten refakatçileri vardır. Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez ve Allah insanla...

NEBİLER VE MELEKLER TARIK RAMAZAN ( 11.3.2013 )

NEBİLER VE MELEKLER TARIK RAMAZAN

Musa (as.)’ın Ölümü

Ebû Hureyre (r.a.) dan gelen rivayette, dedi ki, Resulullah (sa.) şöyle buyurdu:

“Ölüm meleği Musa (as)’a geldi ve ona:

“Rabbine icabet et” dedi. Musa (as.)’da ölüm meleğinin gözüne vurdu ve yerinden çıkardı. Bunun üzerine...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]