(Mâ’ûn - 7.Ayet)

KADER KONUSU İLE İLGİLİ KURAN AYETLERİ

KADER KONUSU İLE İLGİLİ KURAN AYETLERİ

 

Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık. (Kamer Suresi,49)

Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 52)

Küçük büyük herşey satır satır (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 53)

De ki: "Allah'ın dilemesi dışında, kendim için zarardan [...]

VEDA HUTBELERİ

VEDA HUTBELERİ

Bu unvan birçok kimseyi şaşırtabilir belki; zira çoğu insanımız şimdiye kadar "Veda Hutbeleri" değil, "Veda Hutbesi" ismini duymuştur. Hâlbuki aşağıda metinlerini vereceğimiz üzere, Allah Resulü (sa.) "Veda Haccı “nda bir yerde ve sadece bir hutbe değil, birkaç yerde ve birkaç hutbe okumuştur. Allah Resul’ünün Veda haccında, Arafat'ta, Mina'da, "Mina&r[...]

KURBAN İBADETİ

KURBAN İBADETİ

 

KURBAN İBADETİ Kurban, Türkçeye Farsça'dan, Farsçaya ise Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Arapça k-r-b kökünden türemiş olup, sözlükte "yaklaşmak" anlamına gelir KURBAN yakınlık manasına gelen bir kelimedir. Biz kurbanla ilgili konuları ilmihal kitapların da bize bahsedildiği şekliyle biliyoruz. Hac da kesilen kurb[...]

EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER (Al-i İmran 104)

EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER (Al-i İmran 104)

Ve belki içinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk çıkar: nihaî kurtuluşa erişecek kimseler, işte bunlar olacak.(M.Esed)

Bu ayet, bir İslâm irşat örgütünün kurulmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü Hakk'a davet i&cce[...]

YEMİN ETMEK VE CEZASI

YEMİN ETMEK VE CEZASI

Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffareti işte budur. Yeminleri[...]

SEYYİAT VE BÂĞY

SEYYİAT

Es-Seyyiat, beş şekilde tefsir edilir:

1. es-Seyyiat ile şirk kastedilmiştir; şu ayetlerde olduğu gibi:

Seyyiat kazanmış {yani, şirk amelleri işlemiş} olanlara gelince, bir seyyienin karşılığı onun misliyledir.(Yunus 10/27)

Seyyiat {yani şirk amelleri} yapıp yapıp da, nihayet onlardan birine ölüm gelip &[...]

KURANDA SEKİNE VE İMAN BAĞLANTISI NASIL ANLATILMIŞ (Fetih 4)?

KURANDA SEKİNE VE İMAN BAĞLANTISI NASIL ANLATILMIŞ (Fetih 4)

Müminlerin kalplerine sükûnet bağışlayan O’dur ki göklerin ve yerin bütün güçlerinin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın her şeyi bilen ve gerçek hikmet Sahibi olduğunu görerek, imanlarını daha da sağlamlaştırabilsinler

Yani, sayıca az ve gerçe[...]

HARAM VE HELAL ETME KONUSU

HARAM VE HELAL ETME KONUSU (TARIK RAMAZAN)

Televizyonların açık oturumlarında bir takım dini anlatan kimseler Kuran’ı hiç dikkate almadan, kendilerini veya daha önce kendilerini Allah yerine koyarak şu helal ve şu haram diyenler gibi davranıyorlar. Ya onların kendi elleriyle yazıp bu da Allah’tandır diyerek insanlara ikinci bir kitap olarak sundukl[...]

ENFÜS KELİMESİNİN KURANDA KULLANILIŞI

ENFÜS KELİMESİNİN KURANDA KULLANILIŞI

El-Enfüs, altı şekilde tefsir edilir:

1. el-Enfüs, kalpler manasında kullanılmıştır; şu ayetlerde olduğu gibi:

Başka değil, zanna ve en füsun/nefislerin (yani, kalplerin) hevasına tâbi oluyorlar. (Necm/23)

Bununla beraber, ben nefsimi {yani, [...]

KURAN HAKKINDA DÜŞÜNMEK (TARIK RAMAZAN)

KURAN HAKKINDA DÜŞÜNMEK (TARIK RAMAZAN) 

Bizim Kuran’a imanı olmayan kimseleri, ona inandırma yükümlülüğümüz yoktur.

“Yemin olsun, Ehl-i Kitap’ a sen her türlü mucizeyi getirsen de onlar senin kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirlerinin kıblesinde de uymazlar. Eğer sen, ilimden nasibin [...]