" 15. [Berikiler]: “Siz de bizim gibi ölümlü insanlarsınız!” diye cevap verdiler, “Ayrıca Rahmân, herhangi bir [vahiy] de göndermiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!” " ( Yâsîn - 15.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ANNE- BABA- EVLAT NİSA 36 MENAR ( 8.3.2013 )

ANNE- BABA- EVLAT NİSA 36  MENAR

“Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve eliniz altında bulunanlara iyilik edin”

“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama. Her ikisi...

ESİR KADINLARA TECAVÜZ HELAL MİDİR? TARIK RAMAZAN ( 5.3.2013 )

ESİR KADINLARA TECAVÜZ HELAL MİDİR? TARIK RAMAZAN

Uydurulan Din 

İbni Muhayrîz şöyle dedi: “Mescide girdim, orada Ebu Said (Radıyallâhu Anh)’ı görüp yanına oturdum ve ona azil meselesini sordum.

Ebu Said (Radıyallâhu Anh) şöyle cevap verdi:

−Biz Mustalık oğulları savaşınd...

İSLAM’DA EMZiRMEK TARIK RAMAZAN ( 2.3.2013 )

İSLAM’DA EMZiRMEK TARIK RAMAZAN

Kuranı kerimde emzirmekle ilgili su ayetlerde geçiyor:

1 Bakara  (2: 233) : Talak (Boşamak) ve Emzirmek ilgisi.

2 Nisa (4.23) : Nikâh ve Aile bağlantısı ve Emzirmekle ilgisi.

3 Hac (22.2) : Anne, Bebek, Emzirmek sevgisi en büyük örnek....

İFTİRA ETMEK ( 28.2.2013 )

İFTİRA ETMEK

NİSA 112. Kim bir hata yapar ve günah işler de' sonra onu suçsuz bir kimsenin üstüne atarsa, büyük bir iftira ve iğrenç bir günah yüklenmiş olur.

110. ayette sû "kötülük" ve "kendine zulmetme"; 111. ayette ism "günah"; 112. ayette de hata ve g&u...

RESULULLAH'A SİHİR YAPMAK (BÜYÜ) TARIK RAMAZAN ( 26.2.2013 )

RASÛLULLAH’A SİHİR YAPMAK (BÜYÜ) TARIK RAMAZAN

Resulullah sa. ile ilgili olarak uydurulan hadisler hala kendisini gündem de tutmaktadır. Bunlardan birisi de Resulullaha yapıldığı iddia edilen büyü olayıdır.

Hz. Ayşe’den gelen rivayetlerin birçoğunda sihir yapan kimsenin Yahudi Lebîd bin el-A’sam olduğuna dair bir bilgi yoktur. Bu hadislerde sadec...

KADER VE TAKDİR İLE İLGİLİ AYETLERDEN BAZILARI ( 24.2.2013 )

KADER VE TAKDİR İLE İLGİLİ AYETLERDEN BAZILARI 

HİÇBİR musibet, daha önce buyruğumuzda [öngörülmüş] olmadıkça ne yeryüzünün ne de sizin başınıza  gelmez: şüphesiz bu  Allah için kolay (bir iş) tirHadid 22

[Bunu bilin ki,] elinizden kaçan [iyi ve güzel] şeylere üzülmeyesiniz...

NEBİNİN NAMAZ KILMASI NASILDI ( 19.2.2013 )

NEBİNİN NAMAZ KILMA ŞEKLİ

Namazın (şekil olarak) nasıl kılınacağı, Hz. Peygamberin sünnetine (uygulamasına) müracaat edilerek halledilecek bir meseledir. Çünkü Peygamberimiz (sa.) buyurur ki: “... Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılınız...”  Ancak bu hadis (senedi) zayıf olmasına rağmen, Peygambere uymak ile ilgili yirmiye yakın ayet vardır ve bu ayetlerde (özellikle iman, ibadet ...

HADİS YAZMAYI YASAKLAYAN HADİSLER TARIK RAMAZAN ( 16.2.2013 )

HADİS YAZMAYI YASAKLAYAN HADİSLER TARIK RAMAZAN

Hadis yazmayı yasaklayan en meşhur hadis, Ebu Said El-Hudrî (r.a.)'den rivayet edilmiştir. Bu hadiste efendimiz (sa.) şöyle buyurmuştur. "Benden (bir şey) yazmayınız. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Benden rivayet ediniz. Bir beis yoktur. Kim benim üzerime yalan söylerse Cehennemdeki yerini hazırlasın"

PEYGAMBER SA. SALAVAT GETİRMEK ( 15.2.2013 )

PEYGAMBER SA. SALAVAT GETİRMEK TARIK RAMAZAN

85. İbn Ebi Leylâ'dan rivayet edilmiştir:

Bana, Ka'b b. Ucre (r.a) rastlamıştı. (Bana) şöyle dedi:

Sana bir hediye takdim edeyim mi? (Bir defasında) Resulullah (s.a.v) yanımıza çıkıp gelmişti. (Ona:)

(Ey Allah'ın Resulü!) Sana nasıl 'Selâm 

MAHREM KONULARIN PEYGAMBER HANIMINDAN SORULARAK ÖĞRENİLMESİ ( 14.2.2013 )

MAHREM KONULARIN PEYGAMBER HANIMINDAN SORULARAK ÖĞRENİLMESİ TARIK RAMAZAN
UYDURULAN DİN

Hz. Aişe (ra.)'dan rivayet edilmiştir:

Biz (müminlerin annelerinden) biri hayız olduğu zaman, Resulullah (sa.) tenini onun tenine dokundurmak istediğinde, ona, hayızımın şiddetli olduğu zamanda (diz kapağı ile göbeği arasını ö...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]