(Bürûc - 21.Ayet)

ATALAR DİNİNE TABİ OLMAK MAİDE 104

ATALAR DİNİNE TABİ OLMAK MAİDE 104

104. Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve Resule gelin” denildiği vakit, “babalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol) bize yeter” derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi?

Cümlenin manasına gelelim: Yüce Allah, onlar için bahîre, sâibe ve benzerlerini haram kılmış de[...]

İNFAK

İNFAK

Kelime olarak geçindirme, nafakalandırma anlamına gelen Arapça bir kelimedir.

Sözlükte "bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek; malı veya parayı elden çıkarmak" anlamlarına gelen infak, dinî bir terim olarak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardım etmesi deme[...]

ZEKÂT

ZEKÂT

Ziyad bin Haris el-Süddî’nin hadisinde, Suddâ kabilesinden bir adam Hazret-i Peygamber'e (sa.) gelerek:

— Ey Allah'ın Resulü! Bana da zekâtlardan veriniz, diyerek istekte bulundu. Bunun üzerine Hazret-i Peygamber (sa.) ona:

__ Şüphe yok ki, Cenâb-ı Allah zekâtların (sarf edilecek yerlerini tayinde) ne bir nebinin, ne de bir b[...]

EHLİ KURAN İLE EHLİSÜNNET ARASINDA Kİ 40 FARK (YORUMSUZ)

EHLİ KURAN İLE EHLİSÜNNET ARASINDA Kİ 40 FARK

İşte Size Allah yolunda olan Ehli Kuran’la, şeyhlerinin ve Arap kültürünün peşinden giden ehlisünnetin 40 ufacık !!!farkı;
1-
Ehli Kuran`a göre dinin tek kaynağı Kuran`dır. Ehlisünnete göre, Kuran artı hadisler artı ilmihaller artı büyük şeyhlerinin sözleri, ilmihal kitapları dinin kaynağıdır.

DİN – ŞERİAT- İÇTİHAT (MAİDE 48) MENAR

DİN – ŞERİAT- İÇTİHAT (MAİDE 48-49-50)

48. Sana kitabı hak ile iç içe, kendinden önceki kitap (lar) ı tasdik edici ve onlar üzerinde hâkim bir halde indirdik. Onların arasında Allah’ın indirdikleri ile hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp onların arzularına uyma. Sizden her biri için bir din (şir’a) ve bir yol tespit ettik. Eğer Allah istesey[...]

ENDÂD TABİRİNİN KURAN DA KULLANILIŞI (BAKARA 165)

ENDÂD TABİRİNİN KURAN DA KULLANILIŞI (BAKARA 165)

Ama hâlâ Allah'a rakip gördükleri varlıklara inanmayı tercih eden ve onları [yalnızca] Allah'a özgü [olması gereken] bir sevgi ile seven insanlar var: hâlbuki imana ermiş olanlar, Allah'ı başka her şeyden daha çok severler. Zulüm yapmaya şartlanmış olanlar, [Kıyamet Günü] azaba uğratıldıkları zaman görece[...]

ENDÂD (Prof. BAYRAKTAR BAYRAKLI)

ENDÂD (Prof. BAYRAKTAR BAYRAKLI)

“Bazı insanlar, Allah'tan başkalarını Allah'a denk tanrılar edinir. Onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha fazladır. Keşke zalimler, azabı gördüklerinde anlayacakları gibi, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.” (Bakara 2/165)[...]

VESİLE MAİDE 35

VESİLE MAİDE 35

يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اِلَي[...]

MEALLERDEN TERCÜME HATASINA BİR ÖRNEK TARIK RAMAZAN

MEALLERDEN TERCÜME HATASINA BİR ÖRNEK TARIK RAMAZAN

İSİM. ARAPÇA bir kelimedir. Manası ise şöyledir. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimedir.

Yani insan hissi selim ile algıladığı her şeyi kelimeye döker. O kelime aslında o manayı üzerinde taşıyan bir zarf gibidir. İçinde [...]

KURAN MEALLERİ SAVAŞI

KURAN MEALLERİ SAVAŞI

Bu savaş nedenleri çok daha fazla bir şekilde ele alınabilirse de on başlık halinde izah etmeye çalışalım.

1. Hristiyanların Hz. İsa gökyüzüne çekildi ve tekrar gelecek düşüncesinin meallere zorlama ile sokulmaya çalışılması

Al-i İmran 54-55 Nis[...]