(Sâffât - 104.Ayet)

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

Tevbe/tövbe, evbe, inabe ve istiğfarın farkları nedir? Hangisi hangi durumda yapılır?

Tevbe/Tövbe kelimesinin sözlük anlamı, dönmektir. Terim anlamı ise, dine göre, çirkin görülen kötü durumdan vazgeçip, dinin övdüğü bir duruma dönmektir. Allah'a yönelmektir[...]

CİNLERİN YARATILMASI MESELESİ (RAHMAN 15)

CİNLERİN YARATILMASI MESELESİ (RAHMAN 15)

“Allah, cinleri de, çeşitli renkler çıkararak yanan dumansız halis ateşten yarattı.(Taberi) - Cinleri de dumansız, saf alevden yarattı. (Özlü Tefsir)”

"Mâricin men narin" ifadesinde geçen "nar," ağaç ve kömürün yanmasıyla meydana gelen bir ateş d[...]

DİNDE AŞIRILIK VE SONUÇLARI

DİNDE AŞIRILIK VE SONUÇLARI

“De ki: Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırı gidip hak olmayan şeye geçmeyin ve daha önce sapmış, çokların saptırmış ve düzgün yoldan çıkmış bir kavmin arzularına uymayın.” (Maide 5/77)

“De ki Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırı gidip hak olmayan şeye geçmeyin ve daha önce sapmış, çoklarını saptırmış ve dü[...]

ATALAR DİNİNE TABİ OLMAK MAİDE 104

ATALAR DİNİNE TABİ OLMAK MAİDE 104

104. Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve Resule gelin” denildiği vakit, “babalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol) bize yeter” derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi?

Cümlenin manasına gelelim: Yüce Allah, onlar için bahîre, sâibe ve benzerlerini haram kılmış de[...]

İNFAK

İNFAK

Kelime olarak geçindirme, nafakalandırma anlamına gelen Arapça bir kelimedir.

Sözlükte "bitirmek, yok etmek; yoksul düşmek; malı veya parayı elden çıkarmak" anlamlarına gelen infak, dinî bir terim olarak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardım etmesi deme[...]

ZEKÂT

ZEKÂT

Ziyad bin Haris el-Süddî’nin hadisinde, Suddâ kabilesinden bir adam Hazret-i Peygamber'e (sa.) gelerek:

— Ey Allah'ın Resulü! Bana da zekâtlardan veriniz, diyerek istekte bulundu. Bunun üzerine Hazret-i Peygamber (sa.) ona:

__ Şüphe yok ki, Cenâb-ı Allah zekâtların (sarf edilecek yerlerini tayinde) ne bir nebinin, ne de bir b[...]

EHLİ KURAN İLE EHLİSÜNNET ARASINDA Kİ 40 FARK (YORUMSUZ)

EHLİ KURAN İLE EHLİSÜNNET ARASINDA Kİ 40 FARK

İşte Size Allah yolunda olan Ehli Kuran’la, şeyhlerinin ve Arap kültürünün peşinden giden ehlisünnetin 40 ufacık !!!farkı;
1-
Ehli Kuran`a göre dinin tek kaynağı Kuran`dır. Ehlisünnete göre, Kuran artı hadisler artı ilmihaller artı büyük şeyhlerinin sözleri, ilmihal kitapları dinin kaynağıdır.

DİN – ŞERİAT- İÇTİHAT (MAİDE 48) MENAR

DİN – ŞERİAT- İÇTİHAT (MAİDE 48-49-50)

48. Sana kitabı hak ile iç içe, kendinden önceki kitap (lar) ı tasdik edici ve onlar üzerinde hâkim bir halde indirdik. Onların arasında Allah’ın indirdikleri ile hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp onların arzularına uyma. Sizden her biri için bir din (şir’a) ve bir yol tespit ettik. Eğer Allah istesey[...]

ENDÂD TABİRİNİN KURAN DA KULLANILIŞI (BAKARA 165)

ENDÂD TABİRİNİN KURAN DA KULLANILIŞI (BAKARA 165)

Ama hâlâ Allah'a rakip gördükleri varlıklara inanmayı tercih eden ve onları [yalnızca] Allah'a özgü [olması gereken] bir sevgi ile seven insanlar var: hâlbuki imana ermiş olanlar, Allah'ı başka her şeyden daha çok severler. Zulüm yapmaya şartlanmış olanlar, [Kıyamet Günü] azaba uğratıldıkları zaman görece[...]