" 90. Allah\ın doğru yola ulaştırdığı insanlara. Öyleyse onların rehberliğine uy [ve] de ki: “Sizden bu [hakikat bilgisi] için hiçbir karşılık istemiyorum: Unutmayın ki o bütün insanlığa bir öğütten ibarettir!” " ( En’âm - 90.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
KURAN’A GÖRE NAMAZ ( 17.1.2013 )

KURAN’A GÖRE NAMAZ

Kuran hidayet kitabı olup ibret ve üzerinde iyice düşünmek için namazda ve namaz dışında tekrar okunan bir kitaptır. Hidayet ve ibret ancak her bağlamda ruhlara verilmesi istenen manaların verilmesiyle hâsıl olur. Her ifade akışında nefisler o manalara yönlendirilir veya ruhlar hazırlanır ve onları kabul edecek hale getirilir. Bütün bunlar anc...

GEÇMİŞTEN BUGÜNE NAMAZ İBADETİ ( 9.1.2013 )

GEÇMİŞTEN BUGÜNE NAMAZ İBADETİ

Diğer peygamberler zamanında, namazın vakitleri ve şekli farklı olabilir. Fakat namazın devam ede gelen bir ibadet olduğunu gösteren hadisler yanında, -hatta rükû ve secdeden de bahseden- bazı ayetler de söz konusudur. Ayetlerin bir kısmı şöyledir:
Hz. İbrahim (as) dua ediyor:

“Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını s...

KÂFİRLERİN ÖLÜMÜ- EHLİ KİTAP SAHİPLERİ HARİÇ (NİSA 155 - 159) ( 3.1.2013 )

KÂFİRLERİN ÖLÜMÜ- EHLİ KİTAP SAHİPLERİ HARİÇ  (NİSA 155 - 159)

“Nitekim geçmiş vahyin izleyicilerinden hiç kimse yoktur ki, ölümü anında, İsa ile ilgili hakikati kavramamış olsun ve Kıyamet Günü İsa, [bizzat] onlar aleyhine hakikate şahitlik yapacaktır.” (M.Esed)

Lafzen, “ölü...

TARİKATTA USUL-İ AŞERE (TARİKATTA ON USUL) ( 26.12.2012 )

TARİKATTA USUL-İ AŞERE (TARİKATTA ON USUL)

Tarikatta on usul vardır ki, Necmeddin Kübra rahmetullâhi aleyh "Usûlü'l-Aşere" adlı eserinde bunları şu şekilde sıralamıştır:
1. Tevbe, 2. Züht, 3. Tevekkül, 4. Kanaat, 5. Uzlet, 6. Zikre mülazemet (Devam, bir işe sarılıp onunla uğraşma..) , 7. Tamimiyle Hakk'a dönmek, 8. Sabır, 9. Murakabe, 10. Rıza....

ALLAHA YAKLAŞMADA VESİLE ARAMAK ( 20.12.2012 )

ALLAHA YAKLAŞMADA VESİLE ARAMAK

 MAİDE 35. SİZ EY imana ermiş olanlar! Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, O'na daha yakın olmaya çalışın ve Allah yolunda gayret gösterin ki mutluluğa erişebilesiniz. (M.Esed)- Ey iman etmiş olan kişiler! Felâha ermeniz için, Allah'a takvâlı davranın, O...

TARİH BOYUNCA TESLİS İNANCI NASILDI? ( 13.12.2012 )

TARİH BOYUNCA TESLİS İNANCI NASILDI?

 NİSA 171. Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah’a dair, haktan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah’ın Resulü, Meryem’e ilka ettiği kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Allah’a ve Resulüne iman edin. Ve “üç” demeyin. (Bunu) bırakın, (bunu bırakmanız) sizin için daha hayırlı (olur). Allah tek bir tanrıd...

BÜYÜK GÜNAH KAVRAMI ( 7.12.2012 )

BÜYÜK GÜNAH KAVRAMI

 NİSA 31.Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.

Yüce Allah, buraya kadar malları batıl yollardan yemeyi ve cana kıymayı yasak etti. Ki bu iki fiil, ku...

İSTİNBAT NİSA 83 ( 1.12.2012 )

İSTİNBAT  NİSA 83

ONLAR savaş veya barış ile ilgili herhangi bir [gizli] konuda bilgi sahibi olduklarında onu dışarıya yayarlar; hâlbuki onu Peygamber'e ve müminler arasından kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara arz etmiş olsalardı, gizli bilgiler elde etmekle uğraşanlar onu[nla ilgili olarak ne yapılması gerektiğini] mutlaka bilirlerdi. Ama Allah'ın size lütfu ve rahmeti sayesinde aranızdan &cce...

HAÇ VE FİDYE HZ. İSANIN DURUMU ( 24.11.2012 )

HAÇ VE FİDYE HZ. İSANIN DURUMU

 Hıristiyanlardaki İsa ve Haç inancı şöyledir. Hz. İsa’nın beşeriyet namına bir fidye olarak haça gerildiğine inanırlar. Bu inanç onların temel inançlarıdır.

“Ey Ehl-i Kitap! Aramızda aynı olan bir kelimeye gelin. Allah’tan b...

KURAN DA SELAMLAŞMAK NİSA 86 ( 18.11.2012 )

KURAN DA SELAMLAŞMAK NİSA 86

86. [Barış] selâmıyla selâmlandığınız-da daha güzel bir selâm ile karşılık verin veya [en azından] benzeri ile. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. (M.Esed)

Lafzen, “ondan daha iyisi ile selamlayın veya aynen karşılık verin”.

Bu if...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]