(Ankebût - 39.Ayet)

KURAN’ A DAVET Tarık Ramazan

KURAN’ A DAVET Tarık Ramazan

Kuran’ı-Kerimi tebliğ etmek farzdır

Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği resulluk görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez. (Maide 5/67)

2448 kez okundu Yazının tamamını oku...

VELİ EDİNME

BİR AYET VE ONUN YORUMU (Şura 6 ,31)

6. Allah’tan başkasını koruyucu (veli) edinenlere gelince; Allah onları görüp gözetmektedir ve sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin. (M.Esed)  
Burada "evliya" kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime Arap dilinde çok geniş anlamlar taşır. İnsanların, sahte mabutla[...]

İSLAM’DA KURANIN HARAM KILDIĞI ŞEYLER (BAKARA 173) -

İSLAMDA KURANIN HARAM KILDIĞI ŞEYLER (BAKARA 173) -

O, size yalnız leşi, kanı, domuz etini ve üzerinde Allah'ın adından başka bir adın anıldığı şeyi yasakladı. Ama kim onlara mecbur kalırsa bir arzu ve iştah duymamak ve zaruri ihtiyacının üstüne çıkmamak şartıyla- günah[...]

İNSANIN HALİFE OLMASI KURANDA NE ANLAMA GELİR? Bakara 30

İNSANIN HALİFE OLMASI KURANDA NE ANLAMA GELİR? Bakara 30

30. Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yapacağım," demişti. (Melekler): "Orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi halife yapacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz?" dediler. (Rabbin): Ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi.(S.Ateş)

KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI İLE EVLENME İSLAM’A NASIL MAL EDİLMİŞ (Talak 4) TARIK RAMAZAN

KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI İLE EVLENME İSLAM’A NASIL MAL EDİLMİŞ (Talak 4) TARIK RAMAZAN

Saygı değer okuyucularımız, asırlardır bu Kuran ve onu tebliğ eden Resule iftira ederek;  Haham ve Papazların uydurduğu ve elleriyle yazdıkları şeyleri, Allah’ın ayetlerinin yorumu gibi sunduklarını görüyoruz. Bu kitaplar da İslam’ı eser olarak takdim ediliyor. Bu gün de on[...]

İMANLA KÜFÜR ARASINDA ALLAHA KULLUK ETMEK (HAC 11)

İMANLA KÜFÜR ARASINDA ALLAHA KULLUK ETMEK (HAC 11)

Ve insanlardan kimi de vardır ki, Allah'a [imanla küfrün] sınır[ın]da kulluk eder; öyle ki, başına bir iyilik gelse, O'ndan hoşnut olur; ama başına sınayıcı bir güçlük gelse hemen bütünüyle yüz çevirir ve böylece dünyayı da, ahireti de kaybeder; zaten, hiçbir şeyle kıyaslanamayan kayıp da [...]

KENDİ ARALARINDA MALLARIN HAKSIZ YOLLARLA YENMESİ (BAKARA 188)

KENDİ ARALARINDA MALLARIN HAKSIZ YOLLARLA YENMESİ (BAKARA 188)

“Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hâkimlere aktarmayın /atmayın.”  (Menar)

Ayetteki “yemeyin” ifadesi “almayın” anlamındadır. Almanın yemek sözcüğü [...]

NEBİLER GÜNAH İŞLER Mİ? (MUHAMMET 19)

NEBİLER GÜNAH İŞLER Mİ?  (MUHAMMET 19)

Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur gerçek İlah olarak ancak Allah vardır. Hem kendi kusurlarından, hem mü’min erkek ve kadınların kusur ve günahlarından dolayı bağışlanma dile. Çünkü Allah, sizin dönüp dolaşacağınız yeri de bilir, varıp duracağınız yeri de bilir.(Özlü Tefsi[...]

MÜNAFIK KİMSELERİN KURANDA TARİFİ ( MÜNAFİKUN 4)

MÜNAFIK KİMSELERİN KURANDA TARİFİ ( MÜNAFİKUN 4) 

4. Onları gördüğünde cüsseleri hoşuna gider, konuşsalar sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütükler gibidir. Her sesi kendi aleyhlerine sayarlar. Onlar gerçek düşmanlardır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin, nasıl da haktan döndürülüyorlar.

<[...]