" 26. Ve Nûh, “Ey Rabbim!” diye yalvardı: “Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma: " ( Nûh - 26.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
RESULE İTAAT VE ULUL-EMRE İTAAT NİSA 80 ( 6.11.2012 )

RESULE İTAAT VE ULUL-EMRE İTAAT NİSA 80

80. Kim Resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, seni onların başına bekçi göndermedik.

 “Kim Resul’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.”

Elçinin emrettiği şeyler, Allah’tandır. Bunlar, ibadetler, faziletl...

ŞEFAAT (ARACILIK) NİSA 85 ( 1.11.2012 )

Kim haklı bir dâvâ uğrunda üstün çaba gösterirse, onun kazandıracağı nimetlerden bir pay alacaktır ve kim de haksız bir dâvâ için koşturursa, sorumluluğunun hesabını verecektir: Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.(M.Esed)

Lafzen, “ondan bir pay (nasîb) alacaktır”. Nasîb terimi, burada olumlu bir anlama sahip olduğundan, en doğrusu, ...

MAHŞERDE ANNE, BABA, KARDEŞ VE AKRABALARIN DURUMU ( 26.10.2012 )

MAHŞERDE ANNE, BABA, KARDEŞ VE AKRABALARIN DURUMU

Mahşer günü, dünyadaki tüm ilişkiler orada kopacaktır, orada bir parti, bir grup, bir sülük (Mürid'in şeyhine bağlılığı), olarak hesap görülmeyecektir. Herkes kendi yaptığının hesabını kendi verecek ve bu dünyada dostluk, akrabalık, grup, parti uğruna (İslâm'a göre) caiz olmayan bir iş yapan kimse, yaptığının cezasını tek başına çekecek, onun sorumlulu...

KURAN DA HAYIR DİYE BAŞLAYAN AYETLER ( 19.10.2012 )

KURAN DA HAYIR DİYE BAŞLAYAN AYETLER

Kur’an’ın nüzul sırasına göre ilk HAYIR YANİ [Kellâ] veya aynı anlamda BİLAKİS, HAYIR, ÖYLE DEĞİL yani [Bel] dedikleri acaba nedir. Bu önemli. Çünkü ilk neye HAYIR denmişse esas itiraz da, onadır ve en önemli sorun olarak da o görülüyordur. Kur’an’da nüzul sırasına göre yaklaşık ilk 4...

BÜYÜKLÜK TASLAYIP ÖVÜNMENİN İSLAMDAKİ YERİ NEDİR? ( 12.10.2012 )

BÜYÜKLÜK TASLAYIP ÖVÜNMENİN İSLAMDAKİ YERİ NEDİR?

“Allah, kendini beğenip öğünenleri sevmez.” Nisa 36

“Muhtal” nefsinde kibir alametlerini hareket ve davranışlarıyla üzerinde gösteren kimsedir. Böyleleri kendilerini bütün insanlardan &...

KURANI BIRAKIP DİNLE İLGİLİ YAZILAR YAZMAK VE ANLATMAK (BAKARA-79) ( 6.10.2012 )

79. Elleriyle kitabı yazıp sonra onu az bir bedel karşılığın­da satmak için, 'Bu Allah katındandır' diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!

Bir insan kitap yazabilir. Ama yazdığı kitabı satabilmek ve ondan ekono­mik bir menfaat elde edebilmek için, "Allah katındandır" demesi, hem ahlâ­k&ic...

İSLAMDA İKTİSAT (RÜŞT) NİSA 5-6 ( 1.10.2012 )

İSLAMDA İKTİSAT  (RÜŞT) NİSA 5-6

Bu din, her şeyde olduğu gibi mali konularda da itidal ve orta yol taraftarıdır. Bundan dolayı Allah müminleri nitelerken

“Ve harcadıkları zaman ne haddi aşıp ne de kısanlar ve (harcamaları) bu arada orta durumda olanlar”. Furkan25/67

Buyurmaktadır. Bu ayet, tefsirini yaptığımız ayetteki “kıyam” lafzını açıklamaktadır. Kuran, infak ve tasadd...

ERDEM (AYETLERDE AÇIKLAMA OLARAK GEÇERKEN KULLANILAN) KELİME ( 26.9.2012 )

ERDEM

"Ahlakın övdüğü alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet" ve "insanın ruhi olgunluğu" diye tanımlanır.

Erdem kavramı, felsefe tarihinin başlangıcından beri yer alır. İnsanın ve yaşamın anlamı nedir sorularına verilen felsefi cevap başlangıçta "erdemli olmak" olarak belirtilmiştir. Erdemli olmak, ancak bilgi sahibi olmakla mümkündür.

E...

ADALET ÜZERE OLMAK ( 21.9.2012 )

ADALET ÜZERE OLMAK

Numan b. Beşir (r.a.) isimli genç sahabeye babası malının bir kısmını hibe olarak verip de diğer çocuklarını mahrum ettiğinden annesi bu duruma rıza göstermemiş ve meseleyi sormaları için onları Peygamber Efendimize göndermiştir.

Sahabe Resulullah ‘la olan bir hatırasını anlatıyor. Ben küçüktüm babam anneme dedi ki: &...

MUSA, İSA VE MUHAMMED ÜMMETLERİNİN ORTAK SORUNU: TERK-İ KİTAPTIR. ( 16.9.2012 )

MUSA, İSA VE MUHAMMED ÜMMETLERİNİN ORTAK SORUNU: TERK-İ KİTAPTIR.

(Al-i İmran 187-189)

Yüce Allah gerek Tevrat’ta olsun ve gerekse İncil’de olsun, hem Hz. Musa’nın ve hem Hz. İsa’nın ümmetlerine bir görev yüklemiş ve bunu onlara farz kılmıştır. Adı geçen bu her iki kitapta anlatılanları, orada yer alan delilleriyle...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]