(İsrâ - 44.Ayet)

KURAN ÖNDERLİĞİNDE HESAP GÜNÜ İÇİN ŞAHİTLİK MÜESSESİ

KURAN ÖNDERLİĞİNDE HESAP GÜNÜ İÇİN ŞAHİTLİK MÜESSESİ

O gün Sur’a üflenecek ve yerde, gökte ne varsa, hepsi Allah’ın hariç tutmak istedikleri dışında düşüp bayılacaklar, sonra yeniden bir daha üflenecek, o zaman tüm ölenler hepsi dirilmiş, ne olacak diye bakınıp duracaklar.

O gün yeryüzü Rabbinin nuru[...]

KUR’AN’A VE GELENEĞE GÖRE NEBÎ VE RESUL

KUR’AN’A VE GELENEĞE GÖRE NEBÎ VE RESUL

Nebî, “değeri Allah tarafından yükseltilmiş kişi” anlamına gelir. Nebî olmak insanın elinde değildir. Allah bu makama getirdiklerine Kitap ve hikmet verir. Enam 83 ve devamı ayetlerde Nuh’tan İsa’ya kadar 18 nebinin adı sayılmış, sonra şöyle buyrulmuştur:

“Bunların babalarını, [...]

KURAN’I KERİMİN YANINA İKİNCİ BİR KİTAP ÇIKARMA GAYRETİ

KURAN’I KERİMİN YANINA İKİNCİ BİR KİTAP ÇIKARMA GAYRETİ  TARIK RAMAZAN

UYDURULAN DİN

 "Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: 'Sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helalı helal, haramı da haram kabul ediniz yeter.' diye[...]

EY İMAN EDENLER! İMAN EDİN!”

EY İMAN EDENLER! İMAN EDİN!”

Kur’an’da “Ey iman edenler, iman edin…” (Nisa; 4/136) diye bir ayet var.
Acaba bununla ne denmek isteniyor? 
Perşembe geceleri kimi camilerde yapıldığı gibi tecdid-i imana veya tecdid-i nikaha mı çağırılıyoruz?
“Aşk ile bir daha” deyip Kelime-i Şahedet virdi[...]

TOPLUMUN HELAK OLMASI SEBEBİ NEDİR? (RAD 11)

TOPLUMUN HELAK OLMASI SEBEBİ NEDİR? (RAD 11)

[Böyle biri sanıyor mu ki] kendisini önünden ve ardından izleyen  (ve) onu Allah her ne ki takdir etmişse ona karşı koruyup gözeten refakatçileri vardır. Gerçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez ve Allah insanla[...]

NEBİLER VE MELEKLER TARIK RAMAZAN

NEBİLER VE MELEKLER TARIK RAMAZAN

Musa (as.)’ın Ölümü

Ebû Hureyre (r.a.) dan gelen rivayette, dedi ki, Resulullah (sa.) şöyle buyurdu:

“Ölüm meleği Musa (as)’a geldi ve ona:

“Rabbine icabet et” dedi. Musa (as.)’da ölüm meleğinin gözüne vurdu ve yerinden çıkardı. Bunun üzerine[...]

ANNE- BABA- EVLAT NİSA 36 MENAR

ANNE- BABA- EVLAT NİSA 36  MENAR

“Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve eliniz altında bulunanlara iyilik edin”

“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama. Her ikisi[...]

ESİR KADINLARA TECAVÜZ HELAL MİDİR? TARIK RAMAZAN

ESİR KADINLARA TECAVÜZ HELAL MİDİR? TARIK RAMAZAN

Uydurulan Din 

İbni Muhayrîz şöyle dedi: “Mescide girdim, orada Ebu Said (Radıyallâhu Anh)’ı görüp yanına oturdum ve ona azil meselesini sordum.

Ebu Said (Radıyallâhu Anh) şöyle cevap verdi:

−Biz Mustalık oğulları savaşınd[...]

İSLAM’DA EMZiRMEK TARIK RAMAZAN

İSLAM’DA EMZiRMEK TARIK RAMAZAN

Kuranı kerimde emzirmekle ilgili su ayetlerde geçiyor:

1 Bakara  (2: 233) : Talak (Boşamak) ve Emzirmek ilgisi.

2 Nisa (4.23) : Nikâh ve Aile bağlantısı ve Emzirmekle ilgisi.

3 Hac (22.2) : Anne, Bebek, Emzirmek sevgisi en büyük örnek.[...]