" 130. [Ve Allah şöyle devam edecek:] “Ey görünmez [şeytanî] varlıklar ve [benzer zihniyetteki] insanlar ile yakınlık içinde bulunan sizler! İçinizden mesajlarımı size ileten ve bu [Hesap] Günü\nün geleceği konusunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar: “Biz kendi aleyhimize şahitlik yaparız!” diyecekler. Zira bu dünya hayatı onları ayartmıştır: ve böylece onlar, hakikati inkar ettiklerine dair kendi aleyhlerine şahitlik yapacaklardır. " ( En’âm - 130.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
İSLAMDA HELAL VE HARAM KILMA YETKİSİ ( 28.2.2012 )

1) Helal-Haram etme yetkisi sadece Allah’ındır.

            -Ey Peygamber! Sor: "Allah'ın, kulları için var ettiği ziynet eşyalarını ve tertemiz rızıkları kim haram edebilir?" Ve söyle: "O ziynetler ve temiz rızıklar, dünyada herkes için, ahret de ise, sadece inananlar içindir." İşte Biz, Bilinçli bir toplum için,  buyruklarımızı, en ince ...

HZ. İSA GÖKYÜZÜNE ÇIKARILDI MI ? (NİSA 158-159) ( 5.2.2012 )

Hayır, Allah o'nu Kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.(M.Esed)

Karş. 3:55. O ayette Allah, Hz. İsa'ya “Seni ölüme yollayacağım ve katıma yücelteceğim buyurur. Rafe‘ahû (lafzen, “o'nu yüceltti” yahut “o'nu yukarı çıkarttı”), bir insanın raf‘ edilmesi (“yukarı çıkartma/yükseltme”) fiili ...

ŞİRK – KURANDA ŞİRK İLE İLGİLİ AYETLER ( 1.2.2012 )

ŞİRK – KURANDA ŞİRK İLE İLGİLİ AYETLER

Şirk: Allah’a zatında, sıfatlarında, ibadet veya mülkünde ortağı bulunduğuna itikat etmektir.

Şirk çeşitleri:

1-Duada şirk: bu Allah’tan başkasından, peygamberler veya evliyalardan; rızık, şifa, ya da buna benzer şeyler talep ederek dua etmektir.

...

BEZM-İ ELEST KURANDA NASIL ANLATILIR. (ARAF 172) ( 28.1.2012 )

172.Rabbin, Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye onları kendilerine şahid tutmuştu. "Evet, (buna) şahidiz!" dediler. kıyamet günü "Biz bundan habersizdik!" demeyesiniz.(S.Ateş)-Rabbin, Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken, onları kendi kendilerine tanık tutar: “Ben sizin Rabbiniz değilmiyim?” “Evet tan...

KUR’AN ( 23.1.2012 )

*KURAN’IN AMACI:

  - Oysa Kuran, alemlere bir uyarıdan başka bir şey değildir.(Kalem 52)

   -Böyle iken onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Hayır, iyi bilsinler ki O bir ikazdır. Dileyen O’nu düşünür, öğüt alır.( Müdessir 49,54,55)

 -O, alemlere öğüttür. Aranızdan doğru ...

ALLAHIN YANINDAN- ALLAHIN ASTLARINDAN –ALLAHIN BERİSİNDEN KURAN NASIL BAHSEDER? (ARAF 3) ( 19.1.2012 )

3.(Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O\ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (S.Ateş)-Rabbinizden, size indirilene uyun ve O’nun astlarından, velîlere [yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlara] uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz/ hatırlıyorsunuz!(H.Yılmaz)-

KUR’AN’IN LEVH-İ MAHFUZ’DA OLUŞU (BURUC) ( 14.1.2012 )

KUR’AN’IN  LEVH-İ  MAHFUZ’DA OLUŞU (BURUC)

22.Korunan bir levhada(yazılı)dır.(S.Ateş)- Kaybolmayan bir levha üzerine işlenmiş bir hitabe (M.Esed)- Korunmuş bir levhadadır(Ö.Dumlu-H.Elmalı)-(Kuran), Levhi Mahfuz’dadır.(M.Okuyan)- Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır. (Özlü Tefsir)

(Vakıa 77-79) da belirtildiği üzere, Kuran değerli bir...

SECDE VE İBADET BAĞLANTISI (NECM 62) ( 8.1.2012 )

SECDE VE İBADET BAĞLANTISI (NECM 62) 

62.(Ama artık) Allah’ a secde edin ve [yalnız O'na] kulluk yapın!

 "Mademki böyle, Muhammed hevasından konuşmuyor, onun konuştukları vahiydir ve siz Allah’ı gerçeğiyle tanıdınız… Haydin öyleyse… Eğlenceyi, inadı, ahmaklığı bırakın ve hemen secde edin…”

 ...

KURANIN HİDAYET OLUŞU (SIRATI MÜSTAKİM-DOĞRU YOL) TEKVİR SURESİ ( 1.1.2012 )

KURANIN HİDAYET OLUŞU (SIRATI MÜSTAKİM-DOĞRU YOL) TEKVİR SURESİ

27.O, alemlere öğüttür. (S.Ateş)- Bu mesaj, bütün insanlık için bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir.(M.Esed) -O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir, içinizden doğru gitmek isteyenler için. (H.Yılmaz)-O Kuran alemler için sadece bir öğüttür.(M.Okuyan)

Bu ayette...

ALLAH ADINA YALAN UYDURMAK (AL-İ İMRAN 78) ( 27.12.2011 )

ALLAH ADINA YALAN UYDURMAK (AL-İ İMRAN 78)

Onlardan bir grup var ki, kitapta olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye dilleriyle kitabı çarpıtırlar ve Allah'tan olmadığı halde "Bu Allah katırdandır!" derler, böylece bile bile Allah hakkında yalanlar uydururlar.(B.Bayraklı)

Zemahşeri, Kadı Beydavi ve Hazin  (onlardan) ifadesiyle, kitabı tahrif edenlerin; İbn Abbas, Razi Yahudilerin...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]