" 88. Kavmi içinde ileri gelen, kendini beğenmiş o kurumlu kimseler: “Ey Şuayb!” dediler, “Hiç şüphen olmasın ki, seni ve inanan yoldaşlarını ülkemizden sürgün edeceğiz, meğer ki, kesin bir biçimde bizim yolumuza dönesiniz!” [Şuayb]: “Peki, ya bunu yürekten istemiyorsak?” dedi, " ( A’râf - 88.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
KURAN DA ALLAHIN EMRETTİKLERİ DIŞINDA SORULAR SORMAK (MAİDE 101-102) ( 20.12.2011 )

Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. Hâlbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir.(S.Ateş)

 Hac ayeti indiği zaman Sürâka ibn Mâlik, Hz. Peygamber'e: Ğ Her sene mi hac yapacağız ey Allah'ın Elçisi? diye sordu. Hz. peygamber cevap vermedi. Sürâka sorusunu üç kez yi...

ALLAHA ULAŞMADA VESİLE ARAMAK KURANDA NASIL ANLATILIR (MAİDE 35) ( 14.12.2011 )

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın; O'nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Mevdudi)

Yani, "Allah'ın, yakınlığı ve razılığını kazanmanıza yardım edecek her türlü aracın peşinden koşun."
"Elinizden geleni yapın" ifadesi "Câhidû"nun anlamını bütünüyle vermemektedir. 'Cahidû'da şu anlam vardır: Müminler Allah'ın yolu üzerinde du...

İNSAN ŞEYTANLARI – ŞEYTAN EVLİYALARI (Bakara 204) ( 10.12.2011 )

İNSANLARDAN öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüşleri senin hoşuna gider; (dahası), kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son derece ustadır.(M.Esed)

Her Allah Peygamber diyenin Peşinden gidilmez. S.Ateş 

Bu dünya hayatına bağlı insan tipi, herkese bir nasihatçı olduğunu göstermeye çalışır. Tekrar tekrar insanları ikna etmeye çalışarak şöyle der:

PEYGAMBERLERDEN VE ONLARIN ÜMMETLERİNDEN ALINAN AHİT (SÖZ) (ALİ İMRAN 81) ( 30.11.2011 )

ALLAH, [geçmiş vahiylerin izleyicilerinden] peygamberler vasıtasıyla şu taahhüdü talep etti: “Eğer, vahyi ve hikmeti size bahşettikten sonra, halen sahip olduğunuz hakikati tasdik eden bir elçi size gelirse o'na inanmalı ve yardım etmelisiniz. Bu şarta dayalı ahdimi kabul ve tasdik eder misiniz?” Onlar: “Kabul ederiz!” dediler.Allah: “Öyleyse [buna] şahit olun, Ben de sizin şahidiniz olacağım.(M.Esed)...

HZ. İSA GELECEK Mİ? (AL-İ İMRAN 55) ( 26.11.2011 )

O zaman Allah: “Ey İsa!” demişti, “Seni ölüme yollayacağım ve Katımda (onurlandıracağım) ve seni hakikati inkara şartlanmış olanlar[ın arasın]dan çekip arındıracağım; sana tâbi olanları, Kıyamet Günü, hakikati inkara şartlanmış olanların (kat kat) üstüne çıkaracağım. Sonunda hepiniz Bana döneceksiniz ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda Ben hüküm vereceğim.” (M.Esed)<...

GAYBA İMANIN BİR BAŞKA YÖNÜ (BAKARA 3) ( 21.11.2011 )

Onlar ki gaybde (gizlide, içtenlikle) inanıp namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah rızası için) harcarlar.(S.Ateş)

ellezîne yu'minûne bi'l-ğaybi) iki anlama gelebilir: 1) Korunanlar Gayba inanırlar, 2) Korunanlar, kimsenin görmediği yerde, içtenlikle inanırlar Yahut görmedikleri halde kendilerine söylenen ğaybi haberlerine inanırlar. Gözden gizli şeye (ğaybi...

ŞİRKİN MELEK VE PEYGAMBER ÜZERİNDEN ANLATIMI (ALİ İMRAN 80) ( 17.11.2011 )

ŞİRKİN MELEK VE PEYGAMBER ÜZERİNDEN ANLATIMI (ALİ İMRAN 80)

O, melekleri ve peygamberleri tanrı edinmenizi emretmez: [zaten] kendinizi Allah'a tam teslim ettikten sonra hiç O sizi hakikati inkâra davet eder mi? (M.Esed)

Yani, onlara ilahî veya yarı ilahî vasıflar atfetmenizi: azizlerin/velilerin ve meleklerin kutsanmasının kesin bir dille reddi. M.Esed

<...

KURANDA EHLİ KİTABIN DURUMU (Bakara 62) ( 12.11.2011 )

KUŞKUSUZ, [bu ilahî kelâma] iman edenler ile Yahudi inancının takipçilerinden, Hristiyanlardan ve Sâbiîlerden  Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmış, doğru ve yararlı işler yapmış olanların tümü Rablerinden hak ettikleri mükafatları alacaklardır; ve onlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir.(M.Esed)

Sâbiîler, Yahudilik ile Hristiyanlık arasındaki tek-tanrılı bir dinî gr...

HZ. İSA ve MEHDİ ANLAYIŞI (AL-İ İMRAN 46) ( 4.11.2011 )

HZ. İSA ve MEHDİ ANLAYIŞI (AL-İ İMRAN 46)

46.Ve o, (çocuk,) insanlarla hem beşikte iken, hem de yetişkin bir adam olarak konuşacak; dürüst ve erdemli kişilerden olacak.”(M.Esed)

Hz. İsa'ya çok küçük yaştan itibaren ilham kaynağı olan peygamberce bilgeliğe mecazî bir işaret. Mine'l-mukarrabîn (yani, Allah'ın ...

HİDAYET VE İNFAK BİRLİKTE (İMAN VE ŞİRK) (BAKARA 272) ( 30.10.2011 )

HİDAYET VE İNFAK BİRLİKTE (İMAN VE ŞİRK) (BAKARA 272)

[Ey Peygamber,] İnsanları hidayete erdirmek senin işin değil, zira ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir. Ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla, başkalarına her ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızadır: Çünkü yapacağınız her iyilik size olduğu gibi geri dönecek ve size haksızlık yapılmayacaktır.(M.Esed)

 Lâfzen, ...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]