(Nâzi’ât - 34.Ayet)

İFTİRA ETMEK

İFTİRA ETMEK

NİSA 112. Kim bir hata yapar ve günah işler de' sonra onu suçsuz bir kimsenin üstüne atarsa, büyük bir iftira ve iğrenç bir günah yüklenmiş olur.

110. ayette sû "kötülük" ve "kendine zulmetme"; 111. ayette ism "günah"; 112. ayette de hata ve g&u[...]

RESULULLAH'A SİHİR YAPMAK (BÜYÜ) TARIK RAMAZAN

RASÛLULLAH’A SİHİR YAPMAK (BÜYÜ) TARIK RAMAZAN

Resulullah sa. ile ilgili olarak uydurulan hadisler hala kendisini gündem de tutmaktadır. Bunlardan birisi de Resulullaha yapıldığı iddia edilen büyü olayıdır.

Hz. Ayşe’den gelen rivayetlerin birçoğunda sihir yapan kimsenin Yahudi Lebîd bin el-A’sam olduğuna dair bir bilgi yoktur. Bu hadislerde sadec[...]

KADER VE TAKDİR İLE İLGİLİ AYETLERDEN BAZILARI

KADER VE TAKDİR İLE İLGİLİ AYETLERDEN BAZILARI 

HİÇBİR musibet, daha önce buyruğumuzda [öngörülmüş] olmadıkça ne yeryüzünün ne de sizin başınıza  gelmez: şüphesiz bu  Allah için kolay (bir iş) tirHadid 22

[Bunu bilin ki,] elinizden kaçan [iyi ve güzel] şeylere üzülmeyesiniz[...]

NEBİNİN NAMAZ KILMASI NASILDI

NEBİNİN NAMAZ KILMA ŞEKLİ

Namazın (şekil olarak) nasıl kılınacağı, Hz. Peygamberin sünnetine (uygulamasına) müracaat edilerek halledilecek bir meseledir. Çünkü Peygamberimiz (sa.) buyurur ki: “... Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılınız...”  Ancak bu hadis (senedi) zayıf olmasına rağmen, Peygambere uymak ile ilgili yirmiye yakın ayet vardır ve bu ayetlerde (özellikle iman, ibadet [...]

HADİS YAZMAYI YASAKLAYAN HADİSLER TARIK RAMAZAN

HADİS YAZMAYI YASAKLAYAN HADİSLER TARIK RAMAZAN

Hadis yazmayı yasaklayan en meşhur hadis, Ebu Said El-Hudrî (r.a.)'den rivayet edilmiştir. Bu hadiste efendimiz (sa.) şöyle buyurmuştur. "Benden (bir şey) yazmayınız. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Benden rivayet ediniz. Bir beis yoktur. Kim benim üzerime yalan söylerse Cehennemdeki yerini hazırlasın"

PEYGAMBER SA. SALAVAT GETİRMEK

PEYGAMBER SA. SALAVAT GETİRMEK TARIK RAMAZAN

85. İbn Ebi Leylâ'dan rivayet edilmiştir:

Bana, Ka'b b. Ucre (r.a) rastlamıştı. (Bana) şöyle dedi:

Sana bir hediye takdim edeyim mi? (Bir defasında) Resulullah (s.a.v) yanımıza çıkıp gelmişti. (Ona:)

(Ey Allah'ın Resulü!) Sana nasıl 'Selâm 

MAHREM KONULARIN PEYGAMBER HANIMINDAN SORULARAK ÖĞRENİLMESİ

MAHREM KONULARIN PEYGAMBER HANIMINDAN SORULARAK ÖĞRENİLMESİ TARIK RAMAZAN
UYDURULAN DİN

Hz. Aişe (ra.)'dan rivayet edilmiştir:

Biz (müminlerin annelerinden) biri hayız olduğu zaman, Resulullah (sa.) tenini onun tenine dokundurmak istediğinde, ona, hayızımın şiddetli olduğu zamanda (diz kapağı ile göbeği arasını ö[...]

BİR EVİ İÇERESİNDEKİLERLE BERABER YAKMAK TARIK RAMAZAN

BİR EVİ İÇERESİNDEKİLERLE BERABER YAKMAK TARIK RAMAZAN

Değerli okuyucular önce hadis adı altında uydurulmuş sözleri okuyalım ve daha sonrada bu durumu Kurana soralım, o ne derse birlikte tasdik edelim

Cemaatle Kılınan Namazın Faziletli Olması

Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir: Resulullah (sa.) ş&ou[...]

TÜRKLER KÂFİR MİDİR? TARIK RAMAZAN

TÜRKLER KÂFİR MİDİR? TARIK RAMAZAN

Değerli okuyucular önce hadis adı altında uydurulmuş sözleri okuyalım ve daha sonrada bu durumu Kurana soralım, o ne derse birlikte tasdik edelim.

Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir: Peygamber (sa.) şöyle buyurmaktadır:

"Siz, ayakkabıları kıldan (yapılmış) bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır ve siz,[...]