" 15. ki ne zaman mesajlarımız böyle birine iletildiyse, “Bunlar eski zaman hikayeleri!” demişti? " ( Kalem - 15.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ALLAHA ŞİRK KOŞMADAN İMAN EDEBİLMEK (Yusuf 106) ( 20.10.2011 )

ALLAHA ŞİRK KOŞMADAN İMAN EDEBİLMEK (Yusuf 106)

106-) Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp durmaktalar onlar.(Mevdudi)

 Başka ilahları Allah'a eş koşmalarının nedeni Allah'ın Sırat-ı Müstakim'e giden yolu gösteren işaret levhaları mesabesindeki ayetlerinden yüz çevirmeleridir. Böylece yoldan sapmakta ve dikenli çalılar arasında yitip gitmektedirler. Gerçi &...

UYANLAR VE UYULANLAR – 2 (BAKARA 167) ( 16.10.2011 )

UYANLAR VE UYULANLAR – 2 (BAKARA 167)

İnsanlardan bazıları vardırki, Allaha karşı denkler, benzerler (endadlar), tutarlar ki  onları, Allahı sever gibi severler.

Onların emirlerine, yasaklarına, arzularına itaat ederler de Allaha isyan içinde bulunurlar.Onları, Allahı sever gibi severler, onları nimet sahibi olarak tanırlar. Onların sevgisini hareketlerinin başı olarak kabul ederler. ...

UYANLAR VE UYULANLAR-1 (BAKARA SURESİ 165-166) ( 13.10.2011 )

UYANLAR VE UYULANLAR-1 (BAKARA SURESİ 165-166)

165. Ama hâlâ Allah'a rakip gördükleri varlıklara inanmayı tercih eden ve onları [yalnızca] Allah'a özgü [olması gereken] bir sevgi ile seven insanlar var: hâlbuki imana ermiş olanlar, Allah'ı başka her şeyden daha çok severler. Zulüm yapmaya şartlanmış olanlar, [Kıyamet Günü] azaba uğratıldıkları zaman görecekleri g...

ÖRNEK DUA 3 (A.KADİR GEYLANİ) ( 9.10.2011 )

Allahım! Senden hidayet, takva, iffet, zenginlik istiyoruz. Belanın şiddetinden, mutsuzluğun gelip çatmasından kötü kazadan ve düşmanların kuru gürültüsünden Sana sığınıyoruz.

Allahım! Hayrın hepsini, şimdiki olanını da, sonra olanını da istiyoruz. Şerrinden hepsinden, şimdiki olanından da sonra olacak olanından da, bildiğimiz olanından da, bilmediğimiz olanından da Sana sığınıyoruz.

ALLAHIN İPİNE SIMSIKI SARILMAK ( 3.10.2011 )

ALLAHIN İPİNE SIMSIKI SARILMAK

Ey iman edenler, hep birlikte, Allahın size, sımsıkı sarılmayı emrettiği dinine, kelamına yapışın. Allahın dini hususunda sakın ayrılığa düşmeyin. Ona itaatte birleşin ve kaynaşın. Allahın, üzerinizde olan lütfünü ve nimetini hatırla­yın. Bir zaman sizler, cahiliye döneminde, birbirinizi öldüren düşmanlardınız. Allah, İslam dini sayesinde ...

MAHŞERDE PEYGAMBERLERİN ŞEHADETİ (AHZAP 45) MEVDUDİ ( 27.9.2011 )

45. Ey peygamber, biz seni şahid, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. (S.Ateş)- Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahid, bir müjde verici ve bir uyarıcı-korkutucu olarak gönderdik. (Mevdudi)- [Sana gelince,] ey Peygamber, unutma ki Biz seni [hakikatin] bir şahidi, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik, (M.Esed)

Müminlere tavsiyelerde bulunduktan sonra Allah, Peygambe...

İSLAMDAN BAŞKA BİR DİN ALLAH TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR ( 23.9.2011 )

İSLAMDAN BAŞKA BİR DİN ALLAH TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR

(Al-i İmran)

85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa Allah onun aradığı o dini asla kabul etmeyecektir. Ayrıca o kişi ahrette Allahın rahmetini kaybedip hüsrana düşenlerden olacaktır.(Taberi)

Ayeti kerimeden anlaşıldığı gibi İslam dışındaki Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi bütün dinle...

DUA ÖRNEK 2 (A.KADİR GEYLANİ) ( 19.9.2011 )

DUA ÖRNEK 2  (A.KADİR GEYLANİ)

Allah doğmadı, doğurulmadı ve hiçbir şey O’na denk de olmadı. Onun esma-i Hüsna (güzel isimleri) ve yüce sıfatları vardır. En yüce örnek de O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Allah yegâne galip ve hikmet sahibidir. O’nun hiçbir benzeri yoktur(Bedii cc.) O her şeyi layıkıyla işiten ve görendir. Gözler O’nu görmez. O l...

PUTLARA TAPMANIN SEBEBLERİNDEN BAZILARI (ANKEBUT 25) ( 15.9.2011 )

PUTLARA TAPMANIN SEBEBLERİNDEN BAZILARI (ANKEBUT 25)

Ve [İbrahim] onlara dedi ki: “Siz Allah'ı bırakıp putlara taptınız. Tek sebep, bu dünyada kendinize [ve atalarınıza] karşı duyduğunuz sevgiye esir olmanızdı: Ama sonra, Kıyamet Günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet yağdıracaksınız; hepinizin varacağı yer ateştir ve (orada) size yardım edecek bir kimse bulamayacaksınız”.(M.Esed)<...

DİNDE ZORLAMA VE DİNİ ZORLAŞTIRMA (BAKARA 256) ( 12.9.2011 )

DİNDE ZORLAMA VE DİNİ ZORLAŞTIRMA (BAKARA 256)

DİNDE zorlama yoktur. Artık doğru ile yanlış, birbirinden ayrılmıştır: O halde, şeytanî güçlere ve düzenlere  (uymayı) reddedenler ve Allah'a inananlar, hiçbir zaman kopmayacak en sağlam mesnede tutunmuşlardır: Zira Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.(M.Esed)

 Din terimi, hem ahlakî olarak emredici kanunların ...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]