" 224. ALLAH adına yaptığınız yeminler, erdemliliğe, Allah\a karşı sorumluluk bilincine ve insanlar arasında barışın geliştirilmesine engel teşkil etmesin. Zira Allah, her şeyi duyan, her şeyi bilendir. " ( Bakara - 224.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
İLAH NEDEN TEK OLMAK ZORUNDA DIR? ( 3.4.2012 )

İki ya da daha çok ilah olduğu düşünülebilir mi? İlahların ikiliği veya daha çokluğu varsayılsa neler olur? Bu konuda Merhum Razi’nin İlm-i Kelam kitaplarında aynen verilen on dört maddelik cevap mahiyetindeki açılımını aşağıda naklediyoruz:

Tevhidin Diğer 14 Delili

1.En kuvvetlisi olan bu delile göre şöyle denilebilir: Biz, zatları g...

HIRISTİYAN VE YAHUDİLERİN VELİ EDİNİLMESİ İÇİN AYETLER NE SÖYLER (MAİDE 51) ( 29.3.2012 )

51. Ey inananlar, yahudileri ve hıristiyanları veliler edinmeyin! Onlar, birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları kendine veli yaparsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.(S.Ateş)- SİZ EY imana ermiş olanlar! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin: Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdır. Ve hanginiz onları dost edinirse kesinlikl...

İSLAMDA HELAL VE HARAM KILMA YETKİSİ ( 28.2.2012 )

1) Helal-Haram etme yetkisi sadece Allah’ındır.

            -Ey Peygamber! Sor: "Allah'ın, kulları için var ettiği ziynet eşyalarını ve tertemiz rızıkları kim haram edebilir?" Ve söyle: "O ziynetler ve temiz rızıklar, dünyada herkes için, ahret de ise, sadece inananlar içindir." İşte Biz, Bilinçli bir toplum için,  buyruklarımızı, en ince ...

HZ. İSA GÖKYÜZÜNE ÇIKARILDI MI ? (NİSA 158-159) ( 5.2.2012 )

Hayır, Allah o'nu Kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.(M.Esed)

Karş. 3:55. O ayette Allah, Hz. İsa'ya “Seni ölüme yollayacağım ve katıma yücelteceğim buyurur. Rafe‘ahû (lafzen, “o'nu yüceltti” yahut “o'nu yukarı çıkarttı”), bir insanın raf‘ edilmesi (“yukarı çıkartma/yükseltme”) fiili ...

ŞİRK – KURANDA ŞİRK İLE İLGİLİ AYETLER ( 1.2.2012 )

ŞİRK – KURANDA ŞİRK İLE İLGİLİ AYETLER

Şirk: Allah’a zatında, sıfatlarında, ibadet veya mülkünde ortağı bulunduğuna itikat etmektir.

Şirk çeşitleri:

1-Duada şirk: bu Allah’tan başkasından, peygamberler veya evliyalardan; rızık, şifa, ya da buna benzer şeyler talep ederek dua etmektir.

...

BEZM-İ ELEST KURANDA NASIL ANLATILIR. (ARAF 172) ( 28.1.2012 )

172.Rabbin, Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye onları kendilerine şahid tutmuştu. "Evet, (buna) şahidiz!" dediler. kıyamet günü "Biz bundan habersizdik!" demeyesiniz.(S.Ateş)-Rabbin, Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken, onları kendi kendilerine tanık tutar: “Ben sizin Rabbiniz değilmiyim?” “Evet tan...

KUR’AN ( 23.1.2012 )

*KURAN’IN AMACI:

  - Oysa Kuran, alemlere bir uyarıdan başka bir şey değildir.(Kalem 52)

   -Böyle iken onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Hayır, iyi bilsinler ki O bir ikazdır. Dileyen O’nu düşünür, öğüt alır.( Müdessir 49,54,55)

 -O, alemlere öğüttür. Aranızdan doğru ...

ALLAHIN YANINDAN- ALLAHIN ASTLARINDAN –ALLAHIN BERİSİNDEN KURAN NASIL BAHSEDER? (ARAF 3) ( 19.1.2012 )

3.(Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O\ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (S.Ateş)-Rabbinizden, size indirilene uyun ve O’nun astlarından, velîlere [yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlara] uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz/ hatırlıyorsunuz!(H.Yılmaz)-

KUR’AN’IN LEVH-İ MAHFUZ’DA OLUŞU (BURUC) ( 14.1.2012 )

KUR’AN’IN  LEVH-İ  MAHFUZ’DA OLUŞU (BURUC)

22.Korunan bir levhada(yazılı)dır.(S.Ateş)- Kaybolmayan bir levha üzerine işlenmiş bir hitabe (M.Esed)- Korunmuş bir levhadadır(Ö.Dumlu-H.Elmalı)-(Kuran), Levhi Mahfuz’dadır.(M.Okuyan)- Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır. (Özlü Tefsir)

(Vakıa 77-79) da belirtildiği üzere, Kuran değerli bir...

SECDE VE İBADET BAĞLANTISI (NECM 62) ( 8.1.2012 )

SECDE VE İBADET BAĞLANTISI (NECM 62) 

62.(Ama artık) Allah’ a secde edin ve [yalnız O'na] kulluk yapın!

 "Mademki böyle, Muhammed hevasından konuşmuyor, onun konuştukları vahiydir ve siz Allah’ı gerçeğiyle tanıdınız… Haydin öyleyse… Eğlenceyi, inadı, ahmaklığı bırakın ve hemen secde edin…”

 ...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]