" 6. [ve] gerçek şu ki, gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır, " ( Müzzemmil - 6.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
KUR’AN’IN LEVH-İ MAHFUZ’DA OLUŞU (BURUC) ( 14.1.2012 )

KUR’AN’IN  LEVH-İ  MAHFUZ’DA OLUŞU (BURUC)

22.Korunan bir levhada(yazılı)dır.(S.Ateş)- Kaybolmayan bir levha üzerine işlenmiş bir hitabe (M.Esed)- Korunmuş bir levhadadır(Ö.Dumlu-H.Elmalı)-(Kuran), Levhi Mahfuz’dadır.(M.Okuyan)- Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır. (Özlü Tefsir)

(Vakıa 77-79) da belirtildiği üzere, Kuran değerli bir...

SECDE VE İBADET BAĞLANTISI (NECM 62) ( 8.1.2012 )

SECDE VE İBADET BAĞLANTISI (NECM 62) 

62.(Ama artık) Allah’ a secde edin ve [yalnız O'na] kulluk yapın!

 "Mademki böyle, Muhammed hevasından konuşmuyor, onun konuştukları vahiydir ve siz Allah’ı gerçeğiyle tanıdınız… Haydin öyleyse… Eğlenceyi, inadı, ahmaklığı bırakın ve hemen secde edin…”

 ...

KURANIN HİDAYET OLUŞU (SIRATI MÜSTAKİM-DOĞRU YOL) TEKVİR SURESİ ( 1.1.2012 )

KURANIN HİDAYET OLUŞU (SIRATI MÜSTAKİM-DOĞRU YOL) TEKVİR SURESİ

27.O, alemlere öğüttür. (S.Ateş)- Bu mesaj, bütün insanlık için bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir.(M.Esed) -O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir, içinizden doğru gitmek isteyenler için. (H.Yılmaz)-O Kuran alemler için sadece bir öğüttür.(M.Okuyan)

Bu ayette...

ALLAH ADINA YALAN UYDURMAK (AL-İ İMRAN 78) ( 27.12.2011 )

ALLAH ADINA YALAN UYDURMAK (AL-İ İMRAN 78)

Onlardan bir grup var ki, kitapta olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye dilleriyle kitabı çarpıtırlar ve Allah'tan olmadığı halde "Bu Allah katırdandır!" derler, böylece bile bile Allah hakkında yalanlar uydururlar.(B.Bayraklı)

Zemahşeri, Kadı Beydavi ve Hazin  (onlardan) ifadesiyle, kitabı tahrif edenlerin; İbn Abbas, Razi Yahudilerin...

KURAN DA ALLAHIN EMRETTİKLERİ DIŞINDA SORULAR SORMAK (MAİDE 101-102) ( 20.12.2011 )

Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. Hâlbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir.(S.Ateş)

 Hac ayeti indiği zaman Sürâka ibn Mâlik, Hz. Peygamber'e: Ğ Her sene mi hac yapacağız ey Allah'ın Elçisi? diye sordu. Hz. peygamber cevap vermedi. Sürâka sorusunu üç kez yi...

ALLAHA ULAŞMADA VESİLE ARAMAK KURANDA NASIL ANLATILIR (MAİDE 35) ( 14.12.2011 )

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın; O'nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Mevdudi)

Yani, "Allah'ın, yakınlığı ve razılığını kazanmanıza yardım edecek her türlü aracın peşinden koşun."
"Elinizden geleni yapın" ifadesi "Câhidû"nun anlamını bütünüyle vermemektedir. 'Cahidû'da şu anlam vardır: Müminler Allah'ın yolu üzerinde du...

İNSAN ŞEYTANLARI – ŞEYTAN EVLİYALARI (Bakara 204) ( 10.12.2011 )

İNSANLARDAN öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüşleri senin hoşuna gider; (dahası), kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son derece ustadır.(M.Esed)

Her Allah Peygamber diyenin Peşinden gidilmez. S.Ateş 

Bu dünya hayatına bağlı insan tipi, herkese bir nasihatçı olduğunu göstermeye çalışır. Tekrar tekrar insanları ikna etmeye çalışarak şöyle der:

PEYGAMBERLERDEN VE ONLARIN ÜMMETLERİNDEN ALINAN AHİT (SÖZ) (ALİ İMRAN 81) ( 30.11.2011 )

ALLAH, [geçmiş vahiylerin izleyicilerinden] peygamberler vasıtasıyla şu taahhüdü talep etti: “Eğer, vahyi ve hikmeti size bahşettikten sonra, halen sahip olduğunuz hakikati tasdik eden bir elçi size gelirse o'na inanmalı ve yardım etmelisiniz. Bu şarta dayalı ahdimi kabul ve tasdik eder misiniz?” Onlar: “Kabul ederiz!” dediler.Allah: “Öyleyse [buna] şahit olun, Ben de sizin şahidiniz olacağım.(M.Esed)...

HZ. İSA GELECEK Mİ? (AL-İ İMRAN 55) ( 26.11.2011 )

O zaman Allah: “Ey İsa!” demişti, “Seni ölüme yollayacağım ve Katımda (onurlandıracağım) ve seni hakikati inkara şartlanmış olanlar[ın arasın]dan çekip arındıracağım; sana tâbi olanları, Kıyamet Günü, hakikati inkara şartlanmış olanların (kat kat) üstüne çıkaracağım. Sonunda hepiniz Bana döneceksiniz ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda Ben hüküm vereceğim.” (M.Esed)<...

GAYBA İMANIN BİR BAŞKA YÖNÜ (BAKARA 3) ( 21.11.2011 )

Onlar ki gaybde (gizlide, içtenlikle) inanıp namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah rızası için) harcarlar.(S.Ateş)

ellezîne yu'minûne bi'l-ğaybi) iki anlama gelebilir: 1) Korunanlar Gayba inanırlar, 2) Korunanlar, kimsenin görmediği yerde, içtenlikle inanırlar Yahut görmedikleri halde kendilerine söylenen ğaybi haberlerine inanırlar. Gözden gizli şeye (ğaybi...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]