" 86. “Ben” dedi, “tasamı ve üzüntümü yalnızca Allah\a havale ediyorum; çünkü Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum ben. " ( Yûsuf - 86.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ALLAHIN İPİNE SIMSIKI SARILMAK ( 3.10.2011 )

ALLAHIN İPİNE SIMSIKI SARILMAK

Ey iman edenler, hep birlikte, Allahın size, sımsıkı sarılmayı emrettiği dinine, kelamına yapışın. Allahın dini hususunda sakın ayrılığa düşmeyin. Ona itaatte birleşin ve kaynaşın. Allahın, üzerinizde olan lütfünü ve nimetini hatırla­yın. Bir zaman sizler, cahiliye döneminde, birbirinizi öldüren düşmanlardınız. Allah, İslam dini sayesinde ...

MAHŞERDE PEYGAMBERLERİN ŞEHADETİ (AHZAP 45) MEVDUDİ ( 27.9.2011 )

45. Ey peygamber, biz seni şahid, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. (S.Ateş)- Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahid, bir müjde verici ve bir uyarıcı-korkutucu olarak gönderdik. (Mevdudi)- [Sana gelince,] ey Peygamber, unutma ki Biz seni [hakikatin] bir şahidi, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik, (M.Esed)

Müminlere tavsiyelerde bulunduktan sonra Allah, Peygambe...

İSLAMDAN BAŞKA BİR DİN ALLAH TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR ( 23.9.2011 )

İSLAMDAN BAŞKA BİR DİN ALLAH TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR

(Al-i İmran)

85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa Allah onun aradığı o dini asla kabul etmeyecektir. Ayrıca o kişi ahrette Allahın rahmetini kaybedip hüsrana düşenlerden olacaktır.(Taberi)

Ayeti kerimeden anlaşıldığı gibi İslam dışındaki Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi bütün dinle...

DUA ÖRNEK 2 (A.KADİR GEYLANİ) ( 19.9.2011 )

DUA ÖRNEK 2  (A.KADİR GEYLANİ)

Allah doğmadı, doğurulmadı ve hiçbir şey O’na denk de olmadı. Onun esma-i Hüsna (güzel isimleri) ve yüce sıfatları vardır. En yüce örnek de O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Allah yegâne galip ve hikmet sahibidir. O’nun hiçbir benzeri yoktur(Bedii cc.) O her şeyi layıkıyla işiten ve görendir. Gözler O’nu görmez. O l...

PUTLARA TAPMANIN SEBEBLERİNDEN BAZILARI (ANKEBUT 25) ( 15.9.2011 )

PUTLARA TAPMANIN SEBEBLERİNDEN BAZILARI (ANKEBUT 25)

Ve [İbrahim] onlara dedi ki: “Siz Allah'ı bırakıp putlara taptınız. Tek sebep, bu dünyada kendinize [ve atalarınıza] karşı duyduğunuz sevgiye esir olmanızdı: Ama sonra, Kıyamet Günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet yağdıracaksınız; hepinizin varacağı yer ateştir ve (orada) size yardım edecek bir kimse bulamayacaksınız”.(M.Esed)<...

DİNDE ZORLAMA VE DİNİ ZORLAŞTIRMA (BAKARA 256) ( 12.9.2011 )

DİNDE ZORLAMA VE DİNİ ZORLAŞTIRMA (BAKARA 256)

DİNDE zorlama yoktur. Artık doğru ile yanlış, birbirinden ayrılmıştır: O halde, şeytanî güçlere ve düzenlere  (uymayı) reddedenler ve Allah'a inananlar, hiçbir zaman kopmayacak en sağlam mesnede tutunmuşlardır: Zira Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.(M.Esed)

 Din terimi, hem ahlakî olarak emredici kanunların ...

ŞURAKA (ORTAK KOŞULANLAR) RUM SURESİ 13-29-31-32 ( 7.9.2011 )

ŞURAKA (ORTAK KOŞULANLAR) RUM SURESİ 13-29-31-32

13. “Çünkü Allah'a ortak koştukları varlıkların hiç birinden bir şefaat göremeyecekler, çünkü [o zaman] bizzat kendileri eski müşrikçe kuruntularını terk edeceklerdir.”

(Şürekâ), üç tür varlığı ihtiva eder:
(1) Putperestlerin her çağda i...

ABD (KUL) ( 8.8.2011 )

ABD (KUL)

Sözlükte “kul” demek olan “abd” kavramı Kuran’da; “kul” ve “kullar” şeklinde yalın olarak veya “kullarım”, “kullarımız” ve “Allah’ın kulları” şeklinde Allah’a izafet ile genel olarak bütün insanları ifade etmek için; bazen de “mümin kullar, “ihlâslı kullar”, “muttaki kullar”, “...

DUA ÖRNEK 1 (A.KADİR GEYLANİ) ( 4.8.2011 )

DUA ÖRNEK 1 (A.KADİR GEYLANİ)

“Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O ki, müminlerin (kalp) gözlerini marifet ve yakin (şüpheden uzak kesin bilgiye dayalı inanç) nuruyla aydınlatır; tahkik ehlinin esrar dizginlerini kendisine yakınlık ve gönül temkinliği cezbeleriyle kudretine doğru çeker. Tevhit ehlinin kalplerinin kilitlerini, tevhit ve fethi mübin anahtarlarıyla açar. Ki yarattığı...

YENİDEN DİRİLİŞ VE İNKÂRCILARIN MAZERETLERİ ( 30.7.2011 )

YENİDEN DİRİLİŞ  VE İNKÂRCILARIN MAZERETLERİ        

İnkârcıların ahireti inkâr edebilmek için ileri sürdükleri mazeretler Kuran’da birçok kez nakledilmiştir:

Ve inkâr eden kimseler şöyle dediler:

“Siz çürüyüp, didik didik parçalandığınız vakit, kesinlikle yeni bir yaratılış içinde bulunacak...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]