" 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi? " ( Rahmân - 60.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
MAHŞERDE PEYGAMBERLERİN ŞEHADETİ (AHZAP 45) MEVDUDİ ( 27.9.2011 )

45. Ey peygamber, biz seni şahid, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. (S.Ateş)- Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahid, bir müjde verici ve bir uyarıcı-korkutucu olarak gönderdik. (Mevdudi)- [Sana gelince,] ey Peygamber, unutma ki Biz seni [hakikatin] bir şahidi, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik, (M.Esed)

Müminlere tavsiyelerde bulunduktan sonra Allah, Peygambe...

İSLAMDAN BAŞKA BİR DİN ALLAH TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR ( 23.9.2011 )

İSLAMDAN BAŞKA BİR DİN ALLAH TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR

(Al-i İmran)

85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa Allah onun aradığı o dini asla kabul etmeyecektir. Ayrıca o kişi ahrette Allahın rahmetini kaybedip hüsrana düşenlerden olacaktır.(Taberi)

Ayeti kerimeden anlaşıldığı gibi İslam dışındaki Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi bütün dinle...

DUA ÖRNEK 2 (A.KADİR GEYLANİ) ( 19.9.2011 )

DUA ÖRNEK 2  (A.KADİR GEYLANİ)

Allah doğmadı, doğurulmadı ve hiçbir şey O’na denk de olmadı. Onun esma-i Hüsna (güzel isimleri) ve yüce sıfatları vardır. En yüce örnek de O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Allah yegâne galip ve hikmet sahibidir. O’nun hiçbir benzeri yoktur(Bedii cc.) O her şeyi layıkıyla işiten ve görendir. Gözler O’nu görmez. O l...

PUTLARA TAPMANIN SEBEBLERİNDEN BAZILARI (ANKEBUT 25) ( 15.9.2011 )

PUTLARA TAPMANIN SEBEBLERİNDEN BAZILARI (ANKEBUT 25)

Ve [İbrahim] onlara dedi ki: “Siz Allah'ı bırakıp putlara taptınız. Tek sebep, bu dünyada kendinize [ve atalarınıza] karşı duyduğunuz sevgiye esir olmanızdı: Ama sonra, Kıyamet Günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet yağdıracaksınız; hepinizin varacağı yer ateştir ve (orada) size yardım edecek bir kimse bulamayacaksınız”.(M.Esed)<...

DİNDE ZORLAMA VE DİNİ ZORLAŞTIRMA (BAKARA 256) ( 12.9.2011 )

DİNDE ZORLAMA VE DİNİ ZORLAŞTIRMA (BAKARA 256)

DİNDE zorlama yoktur. Artık doğru ile yanlış, birbirinden ayrılmıştır: O halde, şeytanî güçlere ve düzenlere  (uymayı) reddedenler ve Allah'a inananlar, hiçbir zaman kopmayacak en sağlam mesnede tutunmuşlardır: Zira Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.(M.Esed)

 Din terimi, hem ahlakî olarak emredici kanunların ...

ŞURAKA (ORTAK KOŞULANLAR) RUM SURESİ 13-29-31-32 ( 7.9.2011 )

ŞURAKA (ORTAK KOŞULANLAR) RUM SURESİ 13-29-31-32

13. “Çünkü Allah'a ortak koştukları varlıkların hiç birinden bir şefaat göremeyecekler, çünkü [o zaman] bizzat kendileri eski müşrikçe kuruntularını terk edeceklerdir.”

(Şürekâ), üç tür varlığı ihtiva eder:
(1) Putperestlerin her çağda i...

ABD (KUL) ( 8.8.2011 )

ABD (KUL)

Sözlükte “kul” demek olan “abd” kavramı Kuran’da; “kul” ve “kullar” şeklinde yalın olarak veya “kullarım”, “kullarımız” ve “Allah’ın kulları” şeklinde Allah’a izafet ile genel olarak bütün insanları ifade etmek için; bazen de “mümin kullar, “ihlâslı kullar”, “muttaki kullar”, “...

DUA ÖRNEK 1 (A.KADİR GEYLANİ) ( 4.8.2011 )

DUA ÖRNEK 1 (A.KADİR GEYLANİ)

“Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O ki, müminlerin (kalp) gözlerini marifet ve yakin (şüpheden uzak kesin bilgiye dayalı inanç) nuruyla aydınlatır; tahkik ehlinin esrar dizginlerini kendisine yakınlık ve gönül temkinliği cezbeleriyle kudretine doğru çeker. Tevhit ehlinin kalplerinin kilitlerini, tevhit ve fethi mübin anahtarlarıyla açar. Ki yarattığı...

YENİDEN DİRİLİŞ VE İNKÂRCILARIN MAZERETLERİ ( 30.7.2011 )

YENİDEN DİRİLİŞ  VE İNKÂRCILARIN MAZERETLERİ        

İnkârcıların ahireti inkâr edebilmek için ileri sürdükleri mazeretler Kuran’da birçok kez nakledilmiştir:

Ve inkâr eden kimseler şöyle dediler:

“Siz çürüyüp, didik didik parçalandığınız vakit, kesinlikle yeni bir yaratılış içinde bulunacak...

DUA YALNIZCA ALLAH’A YAPILIR: ( 26.7.2011 )

DUA YALNIZCA ALLAH’A YAPILIR:

 Kuran’da duanın sadece Allah’a yapılması gerektiği açıkça vurgulanmış ve Allah’tan başkalarına, putlara veya kendilerine kutsallık izafe edilmiş kişi ve meleklere dua edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır:

O hâlde sakın Allah ile beraber başka ilâha yalvarma, sonra azaplandırılmışlardan olursun. (Şuara/213)

Ve Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]