(Mülk - 8.Ayet)

RUH; KURANDA GEÇTİĞİ HALİ İLE NE MANALARA GELİR?

85.Sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir."(S.Ateş)-Ey Muhammed! Sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin tasarrufundadır. Size ruh hakkında verilen bilgi ancak algılayabileceğiniz kadardır." (M.Sağ)- BİR DE, sana ilahî esinlenme [nin mahiyeti] hakkında soru soruyorlar. De ki: “Bu esinlenme Rabbimin buyruğuyla [cereya[...]

MÜTTAKİLER (Nebe 31)

31. Korunanlar için de başarı ödülü vardır.(S.Ateş)- Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.(Mevdudi)- [Ama,] Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar için büyük bir tatmin vardır: (M.Esed)-Kuşkususz Allahın emirleri[...]

MELEK VE İNSAN BERABERLİĞİ NASILDIR (NEBE 29)

29. Biz de her şeyi sayıp yazmıştık (S.Ateş)- Oysa biz, her şeyi yazıp saymışızdır. (Mevdudi

Onların söz ve davranışları, tüm hareketleri, hatta niyet ve düşünceleri dahi mükemmel bir surette kayıtlara geçirilmektedir. Oysa bu ahmaklar, istediklerini yapacaklarını, kendilerini bir gören olmadığını ve hesaba çekilmeyeceklerini mi sanmaktadırlar. 3044 kez okundu Yazının tamamını oku...

MUHKEM VE MÜTEŞABİH AYETLER HAKKINDA DÜŞÜNCELER (AL-İ İMRAN 7)

İlahî kelâmın özü olan açık ve kesin hükümlü mesajlar ile müteşabihleri kapsayan bu ilahî kelâmı sana bahşeden O'dur. Kalpleri hakikatten sapmaya meyilli olanlar, sırf kafaları karıştır[acak şeyler bul]mak  için ve ona [keyfî] anlamlar yüklemek amacıyla ilahî kelâmın müteşabih olarak ifade edilen kısmına  uyarlar; oysa Allah'tan başka kimse onun kesin[...]

İLAH NEDEN TEK OLMAK ZORUNDA DIR?

İki ya da daha çok ilah olduğu düşünülebilir mi? İlahların ikiliği veya daha çokluğu varsayılsa neler olur? Bu konuda Merhum Razi’nin İlm-i Kelam kitaplarında aynen verilen on dört maddelik cevap mahiyetindeki açılımını aşağıda naklediyoruz:

Tevhidin Diğer 14 Delili

1.En kuvvetlisi olan bu delile göre şöyle denilebilir: Biz, zatları g[...]

HIRISTİYAN VE YAHUDİLERİN VELİ EDİNİLMESİ İÇİN AYETLER NE SÖYLER (MAİDE 51)

51. Ey inananlar, yahudileri ve hıristiyanları veliler edinmeyin! Onlar, birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları kendine veli yaparsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.(S.Ateş)- SİZ EY imana ermiş olanlar! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin: Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdır. Ve hanginiz onları dost edinirse kesinlikl[...]

İSLAMDA HELAL VE HARAM KILMA YETKİSİ

1) Helal-Haram etme yetkisi sadece Allah’ındır.

            -Ey Peygamber! Sor: "Allah'ın, kulları için var ettiği ziynet eşyalarını ve tertemiz rızıkları kim haram edebilir?" Ve söyle: "O ziynetler ve temiz rızıklar, dünyada herkes için, ahret de ise, sadece inananlar içindir." İşte Biz, Bilinçli bir toplum için,  buyruklarımızı, en ince [...]

HZ. İSA GÖKYÜZÜNE ÇIKARILDI MI ? (NİSA 158-159)

Hayır, Allah o'nu Kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.(M.Esed)

Karş. 3:55. O ayette Allah, Hz. İsa'ya “Seni ölüme yollayacağım ve katıma yücelteceğim buyurur. Rafe‘ahû (lafzen, “o'nu yüceltti” yahut “o'nu yukarı çıkarttı”), bir insanın raf‘ edilmesi (“yukarı çıkartma/yükseltme”) fiili [...]

ŞİRK – KURANDA ŞİRK İLE İLGİLİ AYETLER

ŞİRK – KURANDA ŞİRK İLE İLGİLİ AYETLER

Şirk: Allah’a zatında, sıfatlarında, ibadet veya mülkünde ortağı bulunduğuna itikat etmektir.

Şirk çeşitleri:

1-Duada şirk: bu Allah’tan başkasından, peygamberler veya evliyalardan; rızık, şifa, ya da buna benzer şeyler talep ederek dua etmektir.

[...]