" 35. GERÇEK ŞU Kİ, [Muhammed\den çok önce] Biz Musa'ya da kitap verdik ve kardeşi Harun'u görevinde o'na yardımcı kıldık; " ( Furkân - 35.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
DUAYA GENEL BAKIŞ ( 22.7.2011 )

DUAYA GENEL BAKIŞ

Sözcük anlamı:

“Dua” sözcüğü, “davet” ve “dava” sözcükleri gibi mastar olup “çağırmak, seslenmek” demektir.
İslamî terim olarak “dua” ise “Yaratıklardan alakayı keserek Allah’a yönelip O’ndan hayır istemek [hayır istemek için O’na seslenmek, yakarmak]” demektir.

VEFAT VE ÖLÜM ( 18.7.2011 )

VEFAT VE ÖLÜM 

Her nefis (mevt) ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz. Enbiya 35

Allah, ölüm zamanı gelenlerin canlarını alır. (Zamanı gelmeyenleri de) uykularında ölü gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini yanında tutar, diğerlerini de belli bir süreye kadar salıverir. Kuşkusuz bunda düş&...

ALLAHA KUL OLMAK ( 14.7.2011 )

ALLAHA KUL OLMAK

Elçiler sadece Allah’a kulluğu öğretmek için gönderilmişlerdir. Hepsi de gönderildikleri topluma sadece Allah’a kulluk etmeleri, sahte ilahlardan uzak durmaları gerektiğini öğretmeye, bu konuda onları irşat ve ikna etmeye gayret etmişlerdir. Kuran’da anlatılan kıssalarda bütün elçilerin kendi toplumlarına sürekli olarak “Allah’a kulluk edin, sakın or...

GEYLANİ HZ.. (BELAYA SABRETMEK- TEVHİT – VERA) ( 9.7.2011 )

GEYLANİ HZ.. (BELAYA SABRETMEK- TEVHİT – VERA)

Ey oğul! Belâdan ve belâya sabretmekten kaçma. Belâ da, ona sabır da gereklidir. Yoksa dünyevî cibilliyet ve orada yaratılan her şey senin lehine nasıl değişecek? Beşerin en hayırlısı olan Peygamberler (AS) dahi türlü türlü belâlara dûçar olmaktan kurtulamadılar. Onlara uyanların önde gidenleri, onların ...

BELA (SINAV) (Duhan 33) ( 4.7.2011 )

BELA (SINAV) (Duhan 33)

Onlara, içinde açık bir sınav bulunan ayetler verdik.(S.Ateş) 

Öyle mucizeler gönderdik ki o mucizeler, kendileri için büyük bir nimet olduğu gibi, aynı zamanda açık bir imtihan idi.

S.Ateş 

Ve onlara açıkça bir sınavı haber veren [rahmetimizin] işaretler[ini] verdik. (M.Esed...

ARIYA VAHİY EDİLMESİ (NAHL 68,69) ( 1.7.2011 )

ARIYA VAHİY EDİLMESİ (NAHL 68,69)

 “Ve Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve yapacakları çardaklarda evler/  yuvalar edinmesini,  sonra ‘meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin [sana] kolay kıldığı yollara gir’ diye vahyetti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, kesin...

MAHŞERDE AZALARIN TANIKLIK ETMESİ ( 27.6.2011 )

MAHŞERDE AZALARIN TANIKLIK ETMESİ 

Sonunda oraya geldikleri zaman, onların işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir.  (Fussilet 20)

Bir hadiste bu husus şöyle izah edilmiştir: "Bir suçlu kıyamet gününde yaptıklarını inkâr ettiğinde, Allah onun uzuvlarına emir verecek ve onlar onun yaptıklarına karşı şahitlik edecekler." Bu hadisi Enes, Ebu Musa el-Eş'a...

AYETTE GEÇEN RIZIK VERİLMESİNİN TAKDİRİ (Şura 27) (Nahl 71) ( 24.6.2011 )

AYETTE GEÇEN RIZIK VERİLMESİNİN TAKDİRİ (Şura 27) (Nahl 71) 

Eğer Allah [bu dünyada] kullarına bol rızık vermiş olsaydı, yeryüzünde küstahça davranırlardı: hâlbuki O, [rahmetini] gereği kadar dilediğince ihsan etmektedir: çünkü O, kullarının [ihtiyaçlarından] tamamıyla haberdardır ve onları görmektedir. (M.Esed) (Şura 27) 

Bu pasaj, önceki ayette geçen, ...

MUSİBET KAVRAMI (Şura 30) ( 20.6.2011 )

MUSİBET KAVRAMI (Şura 30)

30 - ) [Hesap Günü] başınıza gelecek her felaket kendi ellerinizle yapıp-ettiklerinizin bir ürünü olacaktır; bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır; (M.Esed)

Çok sık tekrarlanan bu ifade, insanın bu dünyada yaptıklarını ve bilinçli tavırlarını anlatan Kur’ânî bir mecaz olup, bu eylem ve tavırların kişinin ruhî karakterinin bir “ür&...

RESUL VE NEBİLERİN ÖZELLİKLERİ ( 16.6.2011 )

RESUL VE NEBİLERİN ÖZELLİKLERİ

Hz. Peygamber de bizim gibi bir beşerdir.(İnsandır aramızdan birisidir)

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim/insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Rabbiyle karşılaşmayı uman herkes, iyi ve güzel iş üretsin. Rabbine kulluk etmede hiç kimseyi ortak koşmasın.(Kehf 110)

Resuller kendileri de kuldur. Kul olarak yüküml&uu...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]