" 24. Biz seni hakikat ehli bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik: çünkü hiçbir topluluk yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. " ( Fâtır - 24.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
MÜTTAKİ KULLAR (Zariyat 16-17-18-19) ( 13.6.2011 )

MÜTTAKİ KULLAR (Zariyat 16-17-18-19)

16 - ) Rablerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü onlar, bundan önce ihsanda (güzel davranışta) bulunanlardı. (Mevdudi)

Ayetin kelime kelime tercümesi, "Rab'lerinin kendilerine verdiği şeyleri onlar alacaklar" şeklinde ise de, yer ve durum icabı burada "almak" kelimesi, sadece düz bir "almak"tan ibaret değildir. Bazılarına cömert biri avuç d...

NEFSİN (ARZU VE İSTEKLERİN) İLAHLAŞTIRILMASI (Casiye 23) ( 9.6.2011 )

 NEFSİN (ARZU VE İSTEKLERİN) İLAHLAŞTIRILMASI (Casiye 23)

Ey Muhammed! Arzusunu/egosunu ilahlaştıran kimseye dikkat ettin mi? O, arzusunu ilahlaştırdığı için, Allah onu sapıklıkta bırakmış, işitmeyen, düşünmeyen ve görmeyen bir kişi gibi olmuştur. Şimdi böyle bir kimseyi Allah'tan başka kim doğruya iletebilir? Hiç düşünmez misiniz? (M.Sağ)

Çok ilginç. Demek ki, kendilerinin vazge&c...

ALLAH İLE BİRLİKTE HÜKÜM KOYMAK (Şura 21-22) ( 2.6.2011 )

Yoksa onların, Allah’ın dinde izin vermediği şeyi kendileri için meşru kılmış ortakları mı vardır? Eğer “Fasl sözü” olmasaydı, aralarında ceza kesinlikle gerçekleşmişti [işleri bitirilmişti]. Ve şüphesiz zalimler; kendileri için acı bir azap olanlardır. (H.Yılmaz) (Şura 21) 

Rabbimiz konuyu yalanlayıcıların, müşriklerin tavırlarının kaynağına getirip onlar hakkında “Yoksa onların, Allah’ın...

PEYGAMBERLER DÂHİL, ÖLDÜKTEN SONRA DÜNYADAKİLERDEN HABERSİZDİRLER (Ahkaf 5-6) ( 30.5.2011 )

PEYGAMBERLER DÂHİL, ÖLDÜKTEN SONRA DÜNYADAKİLERDEN HABERSİZDİRLER (Ahkaf 5-6)

Allah'ı bırakıp onlara ne şimdi, ne de Kıyamet Günü cevap veremeyecek olan ve kendilerine yalvarıldığının bile farkında olmayanlara yalvarıp yakarandan daha sapık kim olabilir? (M.Esed) (Ahkaf 5)

Lâfzen, “Mahşer Günü'ne kadar cevap veremeyecek”, yani asla cevap vermeyecek olan. M.Esed

AYETLERDE GEÇEN VELİ (VALİ, MEVLA) EDİNMEK NE ANLAMA GELİR ( 27.5.2011 )

AYETLERDE GEÇEN VELİ (VALİ, MEVLA) EDİNMEK NE ANLAMA GELİR

 Allah’tan başka veliler edinenlere gelince, Allah onları gözetlemektedir. Sen onların vekili değilsin.(Şura 6)(Ö.Dumlu-H.Elmalı)

Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler ise, Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. (Şura 6)(Mevdudi)

...

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK (FUSSİLET 36) ( 23.5.2011 )

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK (FUSSİLET 36) 

Şeytanın ilk öncelikli görevi insanları kurandan uzak tutup cennete giden yolun üzerine oturmaktır.. İşte bunun için aşağıdaki iki ayeti, tercümelerde saptırarak ayette geçen o zamirini, Hz. İsa olarak tercüme edip; Kuranı gözlerden saklamayı başarmışlardır. Ayrıca şeytani bir zekâ ile Vatikan papazlarının imanı olan, kıyamette Hz. İsa gelecek g&oum...

LOKMANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ ( 20.5.2011 )

LOKMANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle konuştu: “Ey Benim sevgili oğlum! Allah'tan başkasına ilahî sıfatlar yakıştırma! Bil ki, böyle [düzmece] ortaklık yakıştırmalar, gerçekten büyük bir zulümdür! (M.Esed) (Lokman 13)

 Lâfzen, “Ey benim yavrucuğum” -bu küçültme hitabı, deyim olarak, çocuğun kü&cced...

KURAN DAKİ LOKMAN ( 17.5.2011 )

KURAN DAKİ LOKMAN

12-) And olsun biz Lokman\a, "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik, kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse Allah zengindir, (onun şükrüne muhtaç değildir), övülmüştür (hamde layıktır).(S.Ateş)

Ant olsun ki Biz, Lokman’a “Allah’a şükret!” diye hikmet [zulüm ve fesadı engellemek için konulmuş ...

KABİR HAYATI İÇİN DELİL GÖSTERİLEN BAZI AYETLER ( 14.5.2011 )

KABİR HAYATI İÇİN DELİL GÖSTERİLEN  BAZI AYETLER 

Dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi (şu ateşten) çıkmak için (bize) bir yol var mı (acaba)?" (S.Ateş)

Onlar [Kâfirler] dediler ki: “Rabbimiz! Sen bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi &...

MÜ’MİNİN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI ( 11.5.2011 )

MÜ’MİNİN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI

Bilmediğin şeyin ardına düşme; çünkü işitme duyusu, görme duyusu ve kalp, bunların hepsi [Hesap Günü'nde] bundan sorguya çekilecektir! (İsra 36)

İmamı Azamın Hocası Muhammet Bakır dan bazı nasihat edici sözler

Eline fırsat geçer geçmez bundan azami istifadeye sakın kalkışma! Fırsatçılık meydan...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]