" 124. Halbuki -ister erkek ister kadın olsun- iman edip [yapabileceği] doğru ve yararlı işler yapan kimse cennete girecek ve bir hurma çekirdeği[ni dolduracak] kadar bile haksızlığa uğramayacaktır. " ( Nisâ - 124.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
KISSADAN HİSSE ( 23.3.2011 )

ŞEYH  EDEBALİ’NİN  DOST TANIMI

Cahil ile dost olma

İlim bilmez, İrfan bilmez, Söz bilmez, Üzülürsün

Saygısızla dost olma

Usul bilmez, Adap bilmez, Sınır bilmez, Üzülürsün

Aç gözlü ile dost olma

İkram bilmez, Kural bilmez, Doymak bilmez, Üzülürsün

KUR’ANDA EVRENİN VAROLUŞU ( 20.3.2011 )

20. Yüzyılın ortalarına dek hakim olan görüş, Evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, sonsuz dan  beri var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı şeklindeydi. “Statik (durağan) Evren Modeli” adı verilen bu anlayışa göre, Evren için herhangi bir başlangıç veya son söz konusu değildi.

Materyalist felsefenin de temelini oluşturan bu görüş, Evreni sabit, durağan ve değişmez bir maddeler bütü...

ŞEYH EDEBALİNİN OSMAN BEYE TAVSİYESİ ( 17.3.2011 )

Ey Oğul!

Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçli...

HZ. ALİNİN DEVLET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ( 16.3.2011 )

HZ. ALİ VE DEVLET

DEVLET BAŞKANININ GÖREVLERİ

Vergisini toplamak, düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Haris el- Eşter’i Mısıra vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, müminlerin emiri Hz. Ali’nin ona emri şudur.

O’na Allah’tan ittikaayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzl...

EBU BEKİR ŞİBLİ VE EBUL VEFA ( 7.2.2011 )

EBU BEKİR ŞİBLİ

 

Dünyanızdaki sermayenize çok dikkat edin ve bilinki ahir etteki sermayeniz de bu olacaktır.

Züht: Kalbi mal yerine, onu yaratanına döndürmektir. Kim Allah Teâlâ’yı bilirse, gam ve keder içinde olmaz. Ashabı Kirama hürmet etmeyen kimse, Muhammed (as) iman etmiş olmaz.

Şükür: Nimeti değil,...

ŞEHABUDDİN SÜHREVERDİ ( 3.2.2011 )

Şehabuddin Sühreverdi

 Ey oğul! Sana Allah Teâlâ’dan korkmayı, Allah Teâlâ’nın ve Resulünün, ana-babanın ve âlimlerin hakkına riayet etmeyi tavsiye ederim. Eğer bunu yaparsan, Allah Teâlâ senden razı olur. Açıktan ve gizli olarak Allah Tela’nın emir ve yasaklarına riayet et. Gizli ve açık, içten ve dıştan tefekkürle, hüzünle ve a...

İSLAM ALİMLERİNDEN MUHAMMED BAKIR ( 30.1.2011 )

MUHAMMED BAKIR

Allah o mümine rahmet etsin ki; dilini tutar da kötü söz söylemez. Çünkü bu, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine verdiği sadakadır. Dilini tutmadıkça hiç kimse, günahlardan kurtulamaz.
Amel ancak bilgi ile beraber olursa makbuldür. Bilgi de amelle olur. Bilgi sahibine bu bilgisi, ameline kılavuzluk eder. Bilgisiz kişinin ameli ise beyhudedir.
Aşağılık ...

SAİD B. CÜBEYR VE SALİH B. BEŞİR EL MÜRRİ ( 26.1.2011 )

SAİD B. CÜBEYR

 Yapılması emredilen her vazife büyüktür. Dua yapılırken, manevi bir zevk veriyorsa, kabul olacak demektir.

  Allah Teala’ya itaat edip, emirlerini yerine getiren, O’na zikr ediyor, demektir.Allah’ın verdiği emirlere göre hareket etmeyen, ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne k...

TASAVVUF ÖNCÜLERİNDEN [MUHAMMED B. VERD - RÜVEYM B. AHMET] ( 22.1.2011 )

MUHAMMED B. VERD

 Gaflet iki kısımdır. Biri rahmetten gaflet. Diğeri, gelecek olan azabdan, cezadan gaflet. Rahmetten gaflet, yükselmeyi engeller. Cezadan gaflet ibadetten alıkoyar. Gafletten kurtulan yükselir.

 Evliya kimdir? Denilince

 “ Allah Teâlâ’nın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olan kimsedir,” buyurdu. D&uu...

TASAVVUFUN ÖNDE GELENLERİNDEN MUHAMMED CEVAD ( 18.1.2011 )

MUHAMMED  CEVAD

 

Zulüm yapan, zalime yardım eden ve bu zulme razı olan, bu zulme ortaktır. Zalimin adaletle geçen günü, kendisine, mazlumun zulüm gördüğü günden daha ağır gelir.

Cahiller çoğaldığı için, âlimler garip olur. İhtiyaç sahiplerine iyilik ve yardım yapanlar bu iyiliğe ihtiyaç sahiplerinden dah...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]