" 22. önceden belirlenmiş bir süreyle? " ( Mürselât - 22.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
BEHLÜ-İ DANA ( 7.4.2011 )

BEHLÜ-İ DANA

Meczuba. Hak âşığı. Çok tanınmış evliyadan biri. Asıl ismi Vüheyb bin Ömer Sayrâfî'dir. Behlûl-i Dana adıyla şöhret buldu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kûfeli olduğu hâlde ömrünün çoğunu Bağdat’ta geçirdi. Harun Reşîd'in kardeşi olduğuna dair rivayetler varsa da aslı yoktur. Harun Reşîd'e nasihat verirdi. Herkese ders olacak hikmetli...

KISSADAN HİSSE ( 4.4.2011 )

GURURA KARŞI İLAÇ 

Halife Hz. Ömer bir gün kırbasını (su tulumu, su kabı) sırtına yüklenmiş, Medine'nin en kalabalık sokaklarında dolaşıyordu. Babasının sırtında kırba ile dolaştığı oğlu Abdullah'ın da gözüne ilişti ve kendisine yetişip sordu:

- Baba sen ne yapıyorsun, koskoca halife sırtında kırba taşır mı, taşıtacak kimse mi bulamadın?

- Oğlum, bunu taşıtacak adam bulamadığım için veya başka bir mec...

YERYÜZÜNDEKİ YAŞAMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ALLAHIN BUNLARA MÜDAHALESİ ( 1.4.2011 )

YERYÜZÜNDEKİ YAŞAMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ALLAHIN BUNLARA MÜDAHALESİ

YERÇEKİMİ

-Eğer daha güçlü olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da yaşam için çok olumsuz olurdu.

- Eğer daha zayıf olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı

GÜNE...

KUR’AN’ DA ANLATILAN HİKMET ( İsra 23-39) ( 29.3.2011 )

KUR’AN’ DA ANLATILAN HİKMET  ( İsra 23-39)

23-) çünkü Rabbin, başkasına değil, yalnızca O'na kulluk etmenizi ve ana-babaya iyi davranmanızı buyurmuştur. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında kocarsa, onlara sakın “Öf!” demeyesin; onları azarlamayasın; onlara saygılı, yüceltici sözler söyleyesin, (M.Esed)

24-) Ve ikisine de kerim [onurlu, tatlı ve güzel] söz ...

KURANDA EVRENİN GENİŞLEMESİNİN BİLDİRİLMESİ ( 26.3.2011 )

EVRENİN GENİŞLEMESİ

Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde, 14 asır önce indirilen Kur’anı Kerim’de Evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir:

Biz göğü “büyük bir kudretle bine ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz. (Zariyat 47)

Yukarıdaki ayette geçen “sema (gök)” kelimesi Kuran’ın pek çok yerinde u...

KISSADAN HİSSE ( 23.3.2011 )

ŞEYH  EDEBALİ’NİN  DOST TANIMI

Cahil ile dost olma

İlim bilmez, İrfan bilmez, Söz bilmez, Üzülürsün

Saygısızla dost olma

Usul bilmez, Adap bilmez, Sınır bilmez, Üzülürsün

Aç gözlü ile dost olma

İkram bilmez, Kural bilmez, Doymak bilmez, Üzülürsün

KUR’ANDA EVRENİN VAROLUŞU ( 20.3.2011 )

20. Yüzyılın ortalarına dek hakim olan görüş, Evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, sonsuz dan  beri var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı şeklindeydi. “Statik (durağan) Evren Modeli” adı verilen bu anlayışa göre, Evren için herhangi bir başlangıç veya son söz konusu değildi.

Materyalist felsefenin de temelini oluşturan bu görüş, Evreni sabit, durağan ve değişmez bir maddeler bütü...

ŞEYH EDEBALİNİN OSMAN BEYE TAVSİYESİ ( 17.3.2011 )

Ey Oğul!

Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçli...

HZ. ALİNİN DEVLET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ( 16.3.2011 )

HZ. ALİ VE DEVLET

DEVLET BAŞKANININ GÖREVLERİ

Vergisini toplamak, düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Haris el- Eşter’i Mısıra vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, müminlerin emiri Hz. Ali’nin ona emri şudur.

O’na Allah’tan ittikaayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzl...

EBU BEKİR ŞİBLİ VE EBUL VEFA ( 7.2.2011 )

EBU BEKİR ŞİBLİ

 

Dünyanızdaki sermayenize çok dikkat edin ve bilinki ahir etteki sermayeniz de bu olacaktır.

Züht: Kalbi mal yerine, onu yaratanına döndürmektir. Kim Allah Teâlâ’yı bilirse, gam ve keder içinde olmaz. Ashabı Kirama hürmet etmeyen kimse, Muhammed (as) iman etmiş olmaz.

Şükür: Nimeti değil,...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]