" 83. Onlar Allah\a imandan başka bir itikat mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yeryüzünde olan her şey isteyerek veya istemeyerek O'na boyun eğer, çünkü her şey (sonunda) O'na dönecektir. " ( Âl-i İmrân - 83.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
BEŞERDEN NEBİ ( 5.1.2018 )

BEŞERDEN NEBİ

 

İnsanlar beşerden nebiye aşağıda ayetlerde görüldüğü şekilde şaşkınlıklarını dile getirilmektedir: 

i. "Aralarında kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler:

Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şey­dir! Dediler. Onlardan ile...

ASİLERLE SAVAŞ VE İMAMLARA İTAAT ( 29.12.2017 )

ASİLERLE SAVAŞ VE İMAMLARA İTAAT

Allah’a ve elçisine karşı savaşan ve ortalığı birbirine katmaya çalışanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, dünyada uğrayacakları rezilliktir. Ahirette ise onları büyük bir azap beklemektedir. S.V.

(Maide 5/...

ALLAH VE RESULÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK ( 22.12.2017 )

ALLAH VE RESULÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK

1. Ey iman edenler! Allah'ın ve resulünün önüne geçmeyin! Allah'tan korkun! Allah gerçekten çok iyi duyan ve gereğince bilendir.

(Hucurat 49/1)

Yani, “kendi arzularınızın öne geçmesine izin vermeyin”.

M.Esed

...

FASIK VE FISK ( 15.12.2017 )

FASIK VE FISK

Fısk, Allah itaati bırakmak, doğru yoldan ayrılmak demektir. O halde Allah, fâsıklar doğru yolda iken onları yanlış yola çıkarıp eğri yola sokmuyor, onları doğru yoldan şaşırttırmıyor. Onlar kendileri doğru yolu bırakmış, eğri yollara sapmışlardır. Allah onları peygamberleri aracılığıyla doğru yola gelmeye çağırdığı halde onlar girdikleri yanlış yolda devam etmektedirler. İşte Alla...

DİNİ SADECE DİN ADAMLARININ TEKELİNE VEREN TOPLUMLARIN SONU ( 8.12.2017 )

DİNİ SADECE DİN ADAMLARININ TEKELİNE VEREN TOPLUMLARIN SONU

 

Selam Arkadaşlar;  Cenab-ı Allah o günkü Yahudileri eleştirirken, siz Tevrat’tan işinize gelen kısımları açıklayıp çoğu kısımlarını saklı tutardınız diyor. Bu süreç artık Kitap’ın onları yönlendirdiği değil onların Kitap’ı yönlendirdiği, Allah'ın ne zaman konuşacağına ne zaman susacağına k...

CENNET VE CEHENNEM EBEDİDİR. ( 1.12.2017 )

CENNET VE CEHENNEM EBEDİDİR. 

Küfrün ebedî olması gibi, iman da süreli [üç günlük, beş yıllık] değildir. Buna göre, nasıl imanın mükâfatı ebedî ise, küfrün cezası da ebedî olmak durumundadır.
Müslümanlar arasında cehennem azabının ebedîliğinin Allah’ın adalet ve sonsuz rahmetiyle, O’nun Rahman ve Rahî...

AKLEDEREK YÜRÜYEN SAĞLAMCI KİMSELER ( 24.11.2017 )

AKLEDEREK YÜRÜYEN SAĞLAMCI KİMSELER

 

Ahirete, yakin derecesinde kesin bilgiyle inanan sağlamcı kimseler;

O kimseler ki; sana indirilene senden önce indirilen kitaplara iman ederler. Onlar ahiret âlemine de yakinen inanırlar. (Bakara / 5)

Bu yaşam nedir? Anlamı nedir? Sonrasında nereye açılıyor? Ben niçin varım? meselelerini hayatının gayesi gör&...

DÜNYADA SINAVA ÇEKİLMEK ( 17.11.2017 )

DÜNYADA SINAVA ÇEKİLMEK 

2. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece, “iman ettik” demeleriyle bırakılıverileceklerini mi sandılar?

(Ankebut 29/2)

Bu ayetten çıkaracağımız neticeler olacaktır:

Sanıya/zanna dayanarak iş yapılamaz; gelecek tayin edilemez ve karar verilemez. Müslüman, sanıya değil de kesin b...

ALLAHIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ EMRETTİĞİ ŞEYLERİN KESİLMESİ ( 10.11.2017 )

 

 

ALLAHIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ EMRETTİĞİ ŞEYLERİN KESİLMESİ
Onlar ki, (fıtratlarına) yerleştikten sonra Allah'a karşı taahhütlerini bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparıp ayırır ve yeryüzünü fesada verirler: İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar. 

(Bakara 2/27)

KUR’AN’A GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR? ( 3.11.2017 )

KUR’AN’A GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR?

 

Kur’an’ı yeterli görmeyenler, Kur’an da namazın şekli tarif edilmemiştir diye hemen itiraz ederler. Şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki! Namaz, ilk Nebi olan, Adem A.S. dan günümüze kadar bilinen bir ibadet şeklidir. Kur’an, binlerce yıl yapılagelen ve şekli bilinen bir ibadetin tarifini yapmaz. Ama ibadet ederken nele...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]