(Şu’arâ - 150.Ayet)

AYETTE GEÇEN RIZIK VERİLMESİNİN TAKDİRİ (Şura 27) (Nahl 71)

AYETTE GEÇEN RIZIK VERİLMESİNİN TAKDİRİ (Şura 27) (Nahl 71) 

Eğer Allah [bu dünyada] kullarına bol rızık vermiş olsaydı, yeryüzünde küstahça davranırlardı: hâlbuki O, [rahmetini] gereği kadar dilediğince ihsan etmektedir: çünkü O, kullarının [ihtiyaçlarından] tamamıyla haberdardır ve onları görmektedir. (M.Esed) (Şura 27) 

Bu pasaj, önceki ayette geçen, [...]

MUSİBET KAVRAMI (Şura 30)

MUSİBET KAVRAMI (Şura 30)

30 - ) [Hesap Günü] başınıza gelecek her felaket kendi ellerinizle yapıp-ettiklerinizin bir ürünü olacaktır; bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır; (M.Esed)

Çok sık tekrarlanan bu ifade, insanın bu dünyada yaptıklarını ve bilinçli tavırlarını anlatan Kur’ânî bir mecaz olup, bu eylem ve tavırların kişinin ruhî karakterinin bir “ür&[...]

RESUL VE NEBİLERİN ÖZELLİKLERİ

RESUL VE NEBİLERİN ÖZELLİKLERİ

Hz. Peygamber de bizim gibi bir beşerdir.(İnsandır aramızdan birisidir)

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim/insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Rabbiyle karşılaşmayı uman herkes, iyi ve güzel iş üretsin. Rabbine kulluk etmede hiç kimseyi ortak koşmasın.(Kehf 110)

Resuller kendileri de kuldur. Kul olarak yüküml&uu[...]

MÜTTAKİ KULLAR (Zariyat 16-17-18-19)

MÜTTAKİ KULLAR (Zariyat 16-17-18-19)

16 - ) Rablerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü onlar, bundan önce ihsanda (güzel davranışta) bulunanlardı. (Mevdudi)

Ayetin kelime kelime tercümesi, "Rab'lerinin kendilerine verdiği şeyleri onlar alacaklar" şeklinde ise de, yer ve durum icabı burada "almak" kelimesi, sadece düz bir "almak"tan ibaret değildir. Bazılarına cömert biri avuç d[...]

NEFSİN (ARZU VE İSTEKLERİN) İLAHLAŞTIRILMASI (Casiye 23)

 NEFSİN (ARZU VE İSTEKLERİN) İLAHLAŞTIRILMASI (Casiye 23)

Ey Muhammed! Arzusunu/egosunu ilahlaştıran kimseye dikkat ettin mi? O, arzusunu ilahlaştırdığı için, Allah onu sapıklıkta bırakmış, işitmeyen, düşünmeyen ve görmeyen bir kişi gibi olmuştur. Şimdi böyle bir kimseyi Allah'tan başka kim doğruya iletebilir? Hiç düşünmez misiniz? (M.Sağ)

Çok ilginç. Demek ki, kendilerinin vazge&c[...]

ALLAH İLE BİRLİKTE HÜKÜM KOYMAK (Şura 21-22)

Yoksa onların, Allah’ın dinde izin vermediği şeyi kendileri için meşru kılmış ortakları mı vardır? Eğer “Fasl sözü” olmasaydı, aralarında ceza kesinlikle gerçekleşmişti [işleri bitirilmişti]. Ve şüphesiz zalimler; kendileri için acı bir azap olanlardır. (H.Yılmaz) (Şura 21) 

Rabbimiz konuyu yalanlayıcıların, müşriklerin tavırlarının kaynağına getirip onlar hakkında “Yoksa onların, Allah’ın[...]

PEYGAMBERLER DÂHİL, ÖLDÜKTEN SONRA DÜNYADAKİLERDEN HABERSİZDİRLER (Ahkaf 5-6)

PEYGAMBERLER DÂHİL, ÖLDÜKTEN SONRA DÜNYADAKİLERDEN HABERSİZDİRLER (Ahkaf 5-6)

Allah'ı bırakıp onlara ne şimdi, ne de Kıyamet Günü cevap veremeyecek olan ve kendilerine yalvarıldığının bile farkında olmayanlara yalvarıp yakarandan daha sapık kim olabilir? (M.Esed) (Ahkaf 5)

Lâfzen, “Mahşer Günü'ne kadar cevap veremeyecek”, yani asla cevap vermeyecek olan. M.Esed

AYETLERDE GEÇEN VELİ (VALİ, MEVLA) EDİNMEK NE ANLAMA GELİR

AYETLERDE GEÇEN VELİ (VALİ, MEVLA) EDİNMEK NE ANLAMA GELİR

 Allah’tan başka veliler edinenlere gelince, Allah onları gözetlemektedir. Sen onların vekili değilsin.(Şura 6)(Ö.Dumlu-H.Elmalı)

Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler ise, Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. (Şura 6)(Mevdudi)

[...]

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK (FUSSİLET 36)

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK (FUSSİLET 36) 

Şeytanın ilk öncelikli görevi insanları kurandan uzak tutup cennete giden yolun üzerine oturmaktır.. İşte bunun için aşağıdaki iki ayeti, tercümelerde saptırarak ayette geçen o zamirini, Hz. İsa olarak tercüme edip; Kuranı gözlerden saklamayı başarmışlardır. Ayrıca şeytani bir zekâ ile Vatikan papazlarının imanı olan, kıyamette Hz. İsa gelecek g&oum[...]

LOKMANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

LOKMANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle konuştu: “Ey Benim sevgili oğlum! Allah'tan başkasına ilahî sıfatlar yakıştırma! Bil ki, böyle [düzmece] ortaklık yakıştırmalar, gerçekten büyük bir zulümdür! (M.Esed) (Lokman 13)

 Lâfzen, “Ey benim yavrucuğum” -bu küçültme hitabı, deyim olarak, çocuğun kü&cced[...]