(Yûnus - 67.Ayet)

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK (FUSSİLET 36)

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK (FUSSİLET 36) 

Şeytanın ilk öncelikli görevi insanları kurandan uzak tutup cennete giden yolun üzerine oturmaktır.. İşte bunun için aşağıdaki iki ayeti, tercümelerde saptırarak ayette geçen o zamirini, Hz. İsa olarak tercüme edip; Kuranı gözlerden saklamayı başarmışlardır. Ayrıca şeytani bir zekâ ile Vatikan papazlarının imanı olan, kıyamette Hz. İsa gelecek g&oum[...]

LOKMANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

LOKMANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle konuştu: “Ey Benim sevgili oğlum! Allah'tan başkasına ilahî sıfatlar yakıştırma! Bil ki, böyle [düzmece] ortaklık yakıştırmalar, gerçekten büyük bir zulümdür! (M.Esed) (Lokman 13)

 Lâfzen, “Ey benim yavrucuğum” -bu küçültme hitabı, deyim olarak, çocuğun kü&cced[...]

KURAN DAKİ LOKMAN

KURAN DAKİ LOKMAN

12-) And olsun biz Lokman\a, "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik, kim şükrederse kendisi için şükreder; kim nankörlük ederse Allah zengindir, (onun şükrüne muhtaç değildir), övülmüştür (hamde layıktır).(S.Ateş)

Ant olsun ki Biz, Lokman’a “Allah’a şükret!” diye hikmet [zulüm ve fesadı engellemek için konulmuş [...]

KABİR HAYATI İÇİN DELİL GÖSTERİLEN BAZI AYETLER

KABİR HAYATI İÇİN DELİL GÖSTERİLEN  BAZI AYETLER 

Dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi (şu ateşten) çıkmak için (bize) bir yol var mı (acaba)?" (S.Ateş)

Onlar [Kâfirler] dediler ki: “Rabbimiz! Sen bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi &[...]

MÜ’MİNİN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI

MÜ’MİNİN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI

Bilmediğin şeyin ardına düşme; çünkü işitme duyusu, görme duyusu ve kalp, bunların hepsi [Hesap Günü'nde] bundan sorguya çekilecektir! (İsra 36)

İmamı Azamın Hocası Muhammet Bakır dan bazı nasihat edici sözler

Eline fırsat geçer geçmez bundan azami istifadeye sakın kalkışma! Fırsatçılık meydan[...]

KURANDA GEÇEN TAĞUT

KURANDA GEÇEN TAĞUT

Tağut\a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı:(S.Ateş)

Ve tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelen kimseler; kendileri için müjde olanlardır.(H.Yılmaz)

Şeytanî güçlere kulluk yapma [eğilimin]den kaçınanlara ve Allah'a yönelenlere [öteki dünya için mutlulu[...]

İNSAN ŞEYTANI

İNSAN ŞEYTANI

İblis’in bir toplumu nasıl nankörleştirdiği, şu başlıklar altında sıralanabilir:
* Haramın yenmesini, haksız kazanç elde edilmesini emrederek ve önererek,
* Kötülük, hayâsızlık ve Allah'a karşı bilmedikleri şeyleri söylemelerini emrederek,
* Fakirlikle korkutarak,
* Kuruntulara düşürerek,

KURANDA HADİSLER HAKKINDA Kİ AYETLER’DEN ÖRNEKLER

Toplumumuzda hadis kavramı öyle bir hal almıştır ki; siz onlara Kitaptan bahsettiğinizde sizin karşınıza (hadis adı altında bir takım sözleri olumsuz bir şekilde) çıkartarak bir savunma şekli haline dönüştürüyorlar. Kuran'a aykırı hadisler (sözler) olmaz. Kuranı açıklayan sözler (hadisler) olur.

Allah Teâlâ bizi Kuranında ikaz etmektedir. Bu ikazlara dikkat edip sınırları geçmemeliyiz. Aksi takdirde İlahi[...]

YUSUF HAS HACİP VE AİLE

YUSUF HAS HACİP VE AİLE

"Senin ay gibi bir oğlun veya kızın doğarsa, onu kendi evinde terbiye et, bu işi başka ellere bırakma. Sütninesi olarak iyi ve temiz bir kadın tut; oğlun kızın temiz büyür ve uzun Ömürlü olur. Oğul-kıza bilgi ve edep öğret; bu her iki dünyada onlar için faydalı olur. Oğula bütün faziletleri öğret; o bu faziletler ile ileride mal sahibi olur. Oğulu başıboş dolaşmağa bırakma; b[...]

YUSUF HAS HACİPTEN SEÇMELER

YUSUF HAS HACİPTEN SEÇMELER

*** Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.
*** Allah’a sığın, onun emrine itaatsizlik etme!
*** Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa,[...]