(Sebe’ - 30.Ayet)

GEYLANİ HZ.. (BELAYA SABRETMEK- TEVHİT – VERA)

GEYLANİ HZ.. (BELAYA SABRETMEK- TEVHİT – VERA)

Ey oğul! Belâdan ve belâya sabretmekten kaçma. Belâ da, ona sabır da gereklidir. Yoksa dünyevî cibilliyet ve orada yaratılan her şey senin lehine nasıl değişecek? Beşerin en hayırlısı olan Peygamberler (AS) dahi türlü türlü belâlara dûçar olmaktan kurtulamadılar. Onlara uyanların önde gidenleri, onların [...]

BELA (SINAV) (Duhan 33)

BELA (SINAV) (Duhan 33)

Onlara, içinde açık bir sınav bulunan ayetler verdik.(S.Ateş) 

Öyle mucizeler gönderdik ki o mucizeler, kendileri için büyük bir nimet olduğu gibi, aynı zamanda açık bir imtihan idi.

S.Ateş 

Ve onlara açıkça bir sınavı haber veren [rahmetimizin] işaretler[ini] verdik. (M.Esed[...]

ARIYA VAHİY EDİLMESİ (NAHL 68,69)

ARIYA VAHİY EDİLMESİ (NAHL 68,69)

 “Ve Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve yapacakları çardaklarda evler/  yuvalar edinmesini,  sonra ‘meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin [sana] kolay kıldığı yollara gir’ diye vahyetti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, kesin[...]

MAHŞERDE AZALARIN TANIKLIK ETMESİ

MAHŞERDE AZALARIN TANIKLIK ETMESİ 

Sonunda oraya geldikleri zaman, onların işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir.  (Fussilet 20)

Bir hadiste bu husus şöyle izah edilmiştir: "Bir suçlu kıyamet gününde yaptıklarını inkâr ettiğinde, Allah onun uzuvlarına emir verecek ve onlar onun yaptıklarına karşı şahitlik edecekler." Bu hadisi Enes, Ebu Musa el-Eş'a[...]

AYETTE GEÇEN RIZIK VERİLMESİNİN TAKDİRİ (Şura 27) (Nahl 71)

AYETTE GEÇEN RIZIK VERİLMESİNİN TAKDİRİ (Şura 27) (Nahl 71) 

Eğer Allah [bu dünyada] kullarına bol rızık vermiş olsaydı, yeryüzünde küstahça davranırlardı: hâlbuki O, [rahmetini] gereği kadar dilediğince ihsan etmektedir: çünkü O, kullarının [ihtiyaçlarından] tamamıyla haberdardır ve onları görmektedir. (M.Esed) (Şura 27) 

Bu pasaj, önceki ayette geçen, [...]

MUSİBET KAVRAMI (Şura 30)

MUSİBET KAVRAMI (Şura 30)

30 - ) [Hesap Günü] başınıza gelecek her felaket kendi ellerinizle yapıp-ettiklerinizin bir ürünü olacaktır; bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır; (M.Esed)

Çok sık tekrarlanan bu ifade, insanın bu dünyada yaptıklarını ve bilinçli tavırlarını anlatan Kur’ânî bir mecaz olup, bu eylem ve tavırların kişinin ruhî karakterinin bir “ür&[...]

RESUL VE NEBİLERİN ÖZELLİKLERİ

RESUL VE NEBİLERİN ÖZELLİKLERİ

Hz. Peygamber de bizim gibi bir beşerdir.(İnsandır aramızdan birisidir)

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim/insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Rabbiyle karşılaşmayı uman herkes, iyi ve güzel iş üretsin. Rabbine kulluk etmede hiç kimseyi ortak koşmasın.(Kehf 110)

Resuller kendileri de kuldur. Kul olarak yüküml&uu[...]

MÜTTAKİ KULLAR (Zariyat 16-17-18-19)

MÜTTAKİ KULLAR (Zariyat 16-17-18-19)

16 - ) Rablerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü onlar, bundan önce ihsanda (güzel davranışta) bulunanlardı. (Mevdudi)

Ayetin kelime kelime tercümesi, "Rab'lerinin kendilerine verdiği şeyleri onlar alacaklar" şeklinde ise de, yer ve durum icabı burada "almak" kelimesi, sadece düz bir "almak"tan ibaret değildir. Bazılarına cömert biri avuç d[...]

NEFSİN (ARZU VE İSTEKLERİN) İLAHLAŞTIRILMASI (Casiye 23)

 NEFSİN (ARZU VE İSTEKLERİN) İLAHLAŞTIRILMASI (Casiye 23)

Ey Muhammed! Arzusunu/egosunu ilahlaştıran kimseye dikkat ettin mi? O, arzusunu ilahlaştırdığı için, Allah onu sapıklıkta bırakmış, işitmeyen, düşünmeyen ve görmeyen bir kişi gibi olmuştur. Şimdi böyle bir kimseyi Allah'tan başka kim doğruya iletebilir? Hiç düşünmez misiniz? (M.Sağ)

Çok ilginç. Demek ki, kendilerinin vazge&c[...]

ALLAH İLE BİRLİKTE HÜKÜM KOYMAK (Şura 21-22)

Yoksa onların, Allah’ın dinde izin vermediği şeyi kendileri için meşru kılmış ortakları mı vardır? Eğer “Fasl sözü” olmasaydı, aralarında ceza kesinlikle gerçekleşmişti [işleri bitirilmişti]. Ve şüphesiz zalimler; kendileri için acı bir azap olanlardır. (H.Yılmaz) (Şura 21) 

Rabbimiz konuyu yalanlayıcıların, müşriklerin tavırlarının kaynağına getirip onlar hakkında “Yoksa onların, Allah’ın[...]