" 39. Bunların hiç birini [derunî bir] hakikatten yoksun yaratmış değiliz: ama çoğu bunu anlamaz. " ( Duhân - 39.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
EMANETLERİ EHLİNE VERMEK (NİSA 58) (BİR AYET VE ONUN YORUMLARI) ( 25.12.2010 )

58. Allah, size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size böylece ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu, Allah işiten, görendir. (S.Ateş)

Mekkeli müşriklerden Osman ibn Talha, Kâbe’nin anahtarını taşırdı. Bu adam, Fetih günü, kapıyı kilitleyip Hz. peygamber'in Kâbe’ye girmesine engel oldu, "peyga...

İSLAMDA GAYRİ MÜSLİMLERİN DURUMU (MUHAMMED HAMUDULLAH) ( 20.12.2010 )

İSLAMDA GAYRİMÜSLİMLERİN DURUMU  (MUHAMMED HAMUDULLAH)

 İnanan ve inanmayan bir olamaz; birinciler cennete, ikinciler cehenneme gideceklerdir, fakat bunların hepsi ahirete taalluk eden şeylerdir. Bu dünyadaki hayata gelince, İslam hukukçuları her devirde kendi sistemleriyle telifi mümkün olan, “yakınlar” la “yabancılar” arasındaki müsavatı-şimdi göreceğimiz gibi- meydana koymuşlardır.

Dini ...

EL-FIKHUL EKBER (İMAM-I AZAM) DEVAMI ( 15.12.2010 )

EL-FIKHUL EKBER (İMAM-I AZAM) DEVAMI

 

“Yüce Allah, kullarına karşı lütufkârdır, adildir, kulun hak ettiği sevabı lütfüyle kat kat fazla verir. Kulunu, adaletinin icabı olarak işlediği günahtan dolayı cezalandırır. Keza kendisinden bir lütuf olarak bağışlar da.”

“Kıyamet günü amellerin mizanla tartılacağı hususu haktır. Hz. Peygamber’in havzu haktır. Kıyamet g&...

EL-FIKHUL EKBER (İMAMI AZAM) DEVAMI ( 11.12.2010 )

EL-FIKHUL EKBER (İMAMI AZAM) DEVAMI

“Peygamberlerin hepsi de (salât ve selam olsun) küçük, büyük günah, küfür ve çirkin hallerden münezzehtir. Fakat onların sürçme ve hataları vaki olmuştur. Hz. Muhammed, Allah’ın sevgili kulu, resulü, nebisi, seçilmiş tertemiz kuludur. O hiç bir zaman puta tapmamış, göz açıp kapayacak bir an bile Allah’a ortak koşm...

EL-FIKHUL EKBER (İMAMI AZAM) DEVAMI ( 7.12.2010 )

EL-FIKHUL EKBER (İMAMI AZAM) DEVAMI

 

“Allah, eşyayı bir şeyden yaratmadı. Allah, eşyayı oluşundan önce, ezelde biliyordu. O, Eşyayı takdir eden ve oluşturandır. Allah’ın dilemesi, ilmi, kazası, takdiri ve Levhi Mahfuz’daki yazısı olmadan, dünya ve ahir ette hiçbir şey vaki olmaz. Ancak onun Levhi Mahfuz’daki yazısı, hüküm olarak değil, vasıf olarak yazılıdır. Kaza, kader ve dilemek, onun nasıl olduğu bil...

EL- FIKHU’L- EKBER {İMAM-I AZAM } ( 3.12.2010 )

EL- FIKHU’L- EKBER {İMAM-I  AZAM }

 

“Tevhidin aslı, buna iman etmenin en doğru yolu şudur: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, hesap, mizan, cennet ve cehenneme inandım, bunların hepsi haktır, demek gerekir.”

 “Yüce Allah, sayı yönüyle değil, ortağı olmaması yönüyl...

GIYBET- KOĞUCULUK- HASET ( 28.11.2010 )

GIYBET- KOĞUCULUK- HASET

GIYBET

 

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin Biriniz, ölmüş kardeşinin yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allahtan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir....

PEYGAMBERE SALAVAT GETİRMEK İLE İLGİLİ YORUMLAR (AHZAP 56) ( 24.11.2010 )

(AHZAP 56) PEYGAMBERE SALAVAT GETİRMEK İLE İLGİLİ YORUMLAR

56. Allah'ı ve melekleri, Peygambere salât etmekte(onun şerefini gözetmeğe, şanını yüceltmeğe özen göstermekte)dir. Ey inananlar, siz de ona salât edin, (onun şanını yüceltmeğe özen gösterin); içtenlikle selam edin (ona esenlik dileyin). (S.Ateş)            ...

TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN İBN-İ ATA ( 20.11.2010 )

TASAVVUF  BÜYÜKLERİNDEN  İBN-İ ATA

 İBN-İ  ATA

 Tevbe, ilmin kötülediği her şeyden, ilmin meth ettiğine dönmektir. Kullara ve yaratılmış olan şeylere bakıldığında, Allah Teâlâ’nın varlığı bilinir. Kim nefsine sünneti uygularsa, Allah Teâlâ onun kalbini nurlandırır.

 Her velinin üç alameti vard...

İNSAN VE CİNLERİN YARATILMA GAYESİ (ZARİAT 56) ( 16.11.2010 )

ZARİAT 56 İNSAN VE CİNLERİN YARATILMA GAYESİ

56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.  (S.Ateş)                                          

Ve o...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]