" 76. [bu elçilerin bildikleri sınırlıyken,] O onların gözleri önünde olanları da, onlardan gizli tutulanları da bütünüyle bilmektedir; çünkü her şey, tüm olaylar ve olgular [mebde’ ve me‘âd olarak] Allah'a dönmektedir. " ( Hac - 76.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
BİR AYET BİR YORUM (HUCURAT 12) ( 28.7.2010 )

BİR AYET BİR YORUM (HUCURAT 12)

 

Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz de kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi?İşte, bundan iğrenip-tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Hiç şüphesiz Alla...

GÜZEL GEÇİM ( 23.7.2010 )

GÜZEL GEÇİM

 

İnsan, başkalarıyla konuşurken, yumuşak olmalı. İyi olsun, kötü olsun, herkese karşı açık sözlü ve güler yüzlü olmalı. Onlar, ister Sünni, ister diğer bir mezhepten olsun. Ancak onların yaşayış ve görüşlerine razı olduğuna dair bir söz etmemelidir.

 Resullullah (sa) şöyle buyurdu:

-“ Siz, insanları mallarınızla sevindire...

İYİ NİYET VE UCUP ( 19.7.2010 )

İYİ NİYET VE UCUP

“De ki: Herkes Şakile’sine göre davranır (kendi mizaç ve meşrebine) (kendi yaratılışı) Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir.” ( İsra 84)

Hasan Basri (ra) Şakile kelimesini şöyle açıklar:

Niyete göre amel eder. Yani, amelin sağlamlığı niyete bağlıdır.

Başka bir değişle içi bozuk olanları Allah hidayetine erdirmez...

KULLUK İÇİN GAYRETLİ OLMAK ( 15.7.2010 )

KULLUK İÇİN GAYRETLİ OLMAK

-Âlimler derler ki, yedi şey var ki, yedi iyilik hazinesi sayılır.

1- İbadette ihlâs

“Hâlbuki onlara, dini yalnız Allah’a has kılarak (ihlâs ile) ve hanifler olarak kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam dinde budur” Beyine-5

 2- Ana ve babaya iyilik

“&Oum...

FİTNE – MÜNAFIK – FASIK - NİFAK ( 12.7.2010 )

FİTNE – MÜNAFIK – FASIK - NİFAK

FİTNE

Sözlükte “denemek, imtihan etmek, yakınmak, bir şeyden çok hoşlanmak, görüş ayrılığı, kargaşa, delilik, dalalet, sapıtmak, şaşırtmak, aldatmak, şiddet, işkence, öldürmek, bela, musibet, kötülük, mihnet” anlamlarına gelir. Çoğulu fitnedir.

Bu kelime Türk diline de girmiş ve azdırma, baştan &...

İSLAMDA RİYA ( 8.7.2010 )

İSLAM’DA RİYA

Özü sözü bir olmamak. İnandığı gibi hareket etmeyiş. İki yüzlülük etmek. Gösteriş için yapılan hareket. Dini bir kavram olarak, sırf Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri ve güzel davranışları kendini beğendirmek ve insanlara göstermek amacıyla yapmak demektir. Riya, yapılan ibadet ve güzel amellerin sevabını ortadan kaldırır. Riyanın iki sebebi vardır: İmandaki zayıflık,...

HÜMEZE VE LÜMEZE ( 4.7.2010 )

HÜMEZE VE LÜMEZE

1. Vay haline her Hümeze ve lümeze’nin,
(Yani insanları arkadan çekiştiren, küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle eğlenenlerin!)
2.Böylesi mal yığar ve onu sayar durur.
(Bu ayetten anlaşılıyor ki, o kişinin alaycı tavrı, servet sahibi olmasından ileri gelmektedir. Mal yığma, bir de onu tek tek sayıp öğünme her ikisi de mala perestiş etme ve fakat bu malı ken...

KANAAT ( 30.6.2010 )

KANAAT

Verilen razı olmak anlamına gelen kanaat, dini bir kavram olarak kişinin elinde bulunanla yetinmesi, dünya nimetlerinden kısmetine düşene razı olmak demektir. Aç gözlü olmayıp, hırs göstermemek. Kısmetinden fazlasına göz dikmemek. Helal ile yetinip haramı istememek. Az şeyi de olsa kısmetine razı olmak. Kuran’da insanlar dünya hayatının süs ve cazibesine aldanarak ahreti unutmamaları için uyarılmış, d&...

ŞERİAT, TARİKAT, HAKİKAT, MARİFET ( 27.6.2010 )

ŞERİAT

Allah’ın emri; ayet, hadis, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukuha esaslarına dayanan din kaideleridir. Şeriat insan hayatını tanzim eden dini değerlerdir ve bu değerlerin vazı’ı(emir ve yasaklar) ve kaynağı Allah Teâlâ’dır.

”Her birinize bir şeriat ve bir yol verdik” Maide-48 Şeriat din yolunu, Allahın değişmeyen kanunu takip etmektir.

 “Allah’ın öteden beri s...

İSLAM'DA YAKİN ( 23.6.2010 )

İSLAM'DA YAKİN

Kesin ve şüphesiz bilgi demektir. Yakin, ilmin sıfatı olup kesinliğe ulaşmış, kendisinde hiç şüphe bulunmayan, vakıaya uygun ilim anlamına gelir. Akıl ve naklin, nazar ve haberin ifade ettiği, gerçeği yansıtan, içinde yalan bulunmayan, kesin olan bilgiye İlmel yakin denir. Mesela ayet ve sahih hadislerde ahret ahvali ile ilgili verilen bilgiler ilmel yakın bilgileridir. İnsan dünya da...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]