(A’lâ - 4.Ayet)

KUR’AN VE HZ. PEYGAMBER

KUR’ANDA HZ. PEYGAMBER

“Hiç şüphesiz senin için bitmez tükenmez bir mükâfat vardır. Ve hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. (Kalem 3-4)

“Allah’ın resulünde sizin için güzel bir örnek vardır” (Ahzab 21)

Sahabelerin, Peygamberimizin ahlakı hakkında bilgi almak istemeleri üzerine, Peygamberim[...]

YÖRÜNGELER VE DÖNEN EVREN

YÖRÜNGELER VE DÖNEN EVREN

Evrendeki büyük dengenin en önemli nedenlerinden biri, kuşkusuz gök cisimlerinin belirli yörüngeler izliyor olmasıdır. Yıldızlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarında, hem de bağlı bulundukları sistemle birlikte dönmekte, Evren tıpkı bir fabrikanın dişlileri gibi ince bir düzen içinde çalışmaktadır.

Evrenin görebildiğimiz kısmınd[...]

EVLİYA (YUNUS 62-64)

EVLİYA  (YUNUS 62-64)

62-) İyi bil ki, Allah\ın velilerine (sevdiklerine) korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.(S.Ateş)-Açın gözünüzü! Allah’ın veliylerine kesinlikle kaygı yoktur. Onlar üzülmeyecekler de(H.Yılmaz)-Unutmayın ki, Allah'a yakın olanların korkmaları için bir sebep yoktur; onlar acı ve üzüntü çekmeyecekler. (M.Esed)

 Veliye fiili (veli ismi ve bu ismin &[...]

BEHLÜ-İ DANA

BEHLÜ-İ DANA

Meczuba. Hak âşığı. Çok tanınmış evliyadan biri. Asıl ismi Vüheyb bin Ömer Sayrâfî'dir. Behlûl-i Dana adıyla şöhret buldu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kûfeli olduğu hâlde ömrünün çoğunu Bağdat’ta geçirdi. Harun Reşîd'in kardeşi olduğuna dair rivayetler varsa da aslı yoktur. Harun Reşîd'e nasihat verirdi. Herkese ders olacak hikmetli[...]

KISSADAN HİSSE

GURURA KARŞI İLAÇ 

Halife Hz. Ömer bir gün kırbasını (su tulumu, su kabı) sırtına yüklenmiş, Medine'nin en kalabalık sokaklarında dolaşıyordu. Babasının sırtında kırba ile dolaştığı oğlu Abdullah'ın da gözüne ilişti ve kendisine yetişip sordu:

- Baba sen ne yapıyorsun, koskoca halife sırtında kırba taşır mı, taşıtacak kimse mi bulamadın?

- Oğlum, bunu taşıtacak adam bulamadığım için veya başka bir mec[...]

KUR’AN’ DA ANLATILAN HİKMET ( İsra 23-39)

KUR’AN’ DA ANLATILAN HİKMET  ( İsra 23-39)

23-) çünkü Rabbin, başkasına değil, yalnızca O'na kulluk etmenizi ve ana-babaya iyi davranmanızı buyurmuştur. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında kocarsa, onlara sakın “Öf!” demeyesin; onları azarlamayasın; onlara saygılı, yüceltici sözler söyleyesin, (M.Esed)

24-) Ve ikisine de kerim [onurlu, tatlı ve güzel] söz [...]

KURANDA EVRENİN GENİŞLEMESİNİN BİLDİRİLMESİ

EVRENİN GENİŞLEMESİ

Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde, 14 asır önce indirilen Kur’anı Kerim’de Evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir:

Biz göğü “büyük bir kudretle bine ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz. (Zariyat 47)

Yukarıdaki ayette geçen “sema (gök)” kelimesi Kuran’ın pek çok yerinde u[...]

KISSADAN HİSSE

ŞEYH  EDEBALİ’NİN  DOST TANIMI

Cahil ile dost olma

İlim bilmez, İrfan bilmez, Söz bilmez, Üzülürsün

Saygısızla dost olma

Usul bilmez, Adap bilmez, Sınır bilmez, Üzülürsün

Aç gözlü ile dost olma

İkram bilmez, Kural bilmez, Doymak bilmez, Üzülürsün

KUR’ANDA EVRENİN VAROLUŞU

20. Yüzyılın ortalarına dek hakim olan görüş, Evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, sonsuz dan  beri var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı şeklindeydi. “Statik (durağan) Evren Modeli” adı verilen bu anlayışa göre, Evren için herhangi bir başlangıç veya son söz konusu değildi.

Materyalist felsefenin de temelini oluşturan bu görüş, Evreni sabit, durağan ve değişmez bir maddeler bütü[...]