" 7. ve dağları da [onun] sütunları? " ( Nebe’ - 7.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
BİR AYET BİR YORUM 2 ( 3.10.2010 )

 

” Allah adaleti, ihsanı, akrabaya (yakınlarınıza) vermeyi emreder, fahşa(edepsizlikten)dan, münker(fenalık)den ve bağy(azgınlık)den meneder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. (S.Ateş)"  (Nahl90)

TASAVVUFUN ZÜBDESİ (ÖZÜ) ( 29.9.2010 )

TASAVVUFUN ZÜBDESİ  (ÖZÜ)

 

Tasavvufun, görünmeyen şeyleri bilmek kerametler göstermek yahut kendi iradesini başkasının iradesi üzerine- esrarengiz ruhi vasıtalarla- üstün kılmakla alakası olmadığı gibi, (riyazetle, çile çıkarmakla, bir yere kapanıp dünyadan elini çekmekle, istiğrak “kendinden geçme hali” ve bunun neticesi olan tahassüslerle ki “ö...

İMAMI AZAM EBU HANİFE ( 23.9.2010 )

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALİMİN SONU)

“Müminin, Allah’tan daha çok korktuğu hiçbir varlık yoktur. Zira mümin şiddetli bir şekilde hastalandığı yahut Allah’tan gelen kötü bir musibete uğradığı zaman bile, gizli veya açık olarak (Yarabbi, ne kötü yaptın.) demez. Bunu içinden de söylemez. Buna mukabil Allah’ı daha çok zikreder.

Eğer bu musibetin yüzde biri, d&...

İMAMI AZAM EBU HANİFE ( 18.9.2010 )

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALLİM)

“Biz biliyoruz ki Allah, kulunu işlediği günahtan dolayı cezalandırır veya günahını affeder. Allah, kulunu işlemediği günahtan ötürü cezalandırmaz, kulun işlediği farzları hesap eder, günahlarını da yazar. Mesela, bir kimsenin malının zekâtından, daha fazla vermesi gerekirken, elli dirhem verdiğini kabul edelim. Bu durumda Allah onu verdiği miktardan dolayı değil, vermediği miktardan ...

İMAMI AZAM EBU HANİFE ( 14.9.2010 )

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALİM)

İRCAIN, büyük günah işleyen müminler için cennetlik veya cehennemliktir şeklinde kesin hüküm vermeyip, onların akıbet ve hükümlerini Allah’a havale etmektir.

“ İrcaın aslı meleklerden gelmiştir. Allah, meleklere isimlerin delalet ettiği eşyayı göstererek [Bana bunların isimlerini haber verin Bakara-31 ] buyurd...

İMAMI AZAM EBU HANİFE ( 10.9.2010 )

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALİM)

“ Tevhidi benimseyen ve fakat Hz. Muhammed’i inkâr ediyorum, diyen kimseyi Allah’ı inkâr eden, Allah’ı bildiği iddiasında yalancı kimse sayarız. Onun, Hz. Muhammedi inkâr etmesi

İle Allah’ı inkâr ettiği neticesine ulaşılır. Çünkü Allah’ı inkâr etmiş olan, Hz. Muhammedi de inkâr etmiş olur.{Öyle değil, Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarınd...

İMAMI AZAM EBU HANİFE ( 6.9.2010 )

DEVAMI  (EL ALİM-İ VEL MÜTEALLİM)

“Allah’ın azab edeceğini bildirdiği kimse için af dilemek, Allah’ın vaadinden dönmesi için dua etmek haramdır. Allah Kur’anı Kerimde  “ Her nefis ölümü tadacaktır. Al-i İmran-185 “Buyurmasına rağmen o kimse, [Ya Rabbi sadece beni öldürme] şeklinde dua etmesi nehiy olunmuştur. Diğerine de bir örnek verecek olursak şu ayete bakalım&n...

İMAMI AZAM EBU HANİFE ( 2.9.2010 )

DEVAMI (EL ALİMİ VEL MÜTEALLİM)

“Meleklerin ve Peygamberlerin Allah’a karşı bizden daha itaatli olduklarını biliyorum. Ben sana imanın amelden başka bir şey olduğunu söylemiştim. Buna göre bizim imanımız da onların imanı gibidir. Çünkü biz, Allah’ın birliğini, Rab olduğunu, kudretini ve ilahi katından gelen her şeyi, meleklerin ikrar ettikleri, peygamberlerin tasdik ettikleri gibi tasdik ettik. Bundan dolayı iddia ediyoruz ki, bizim im...

İMAMI AZAM EBU HANİFE ( 29.8.2010 )

EL-ÂLİM VE’L-MÜTTEALLİM ( İMAMI AZAM)

 “Ben sana Allah’a karşı taat [ itaat ] ve takva tavsiye ederim. Allah hesaba çekici ve cezalandırıcı olarak yeter. Sana ve kendine hayır dilerim. Kendisinden yardım istenen ve güvenilen ancak Allah’tır.”

“Bil ki, uzuvların göze tabi olması gibi, amel de ilme tabidir. Az amelle ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlı...

İMAMI AZAM EBU HANİFE ( 25.8.2010 )

EBU YUSUF’UN  DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 Ebu Yusuf, Basra’ya devlet görevine giderken; İmamı Azam ona şöyle nasihat etti.

 Ey Yakup, sultana saygı göster. Mevkiine hürmet et. Huzurunda yalan söylemekten sakın.

 İlmi bir mesele için seni çağırmadığı vakitlerde yanına gitmekten kaçın. Çünkü ona gidip gelmeyi, girip çıkmayı çoğaltırsan, sana itibar e...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]