(Mü’minûn - 107.Ayet)

ŞEYH EDEBALİNİN OSMAN BEYE TAVSİYESİ

Ey Oğul!

Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçli[...]

HZ. ALİNİN DEVLET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

HZ. ALİ VE DEVLET

DEVLET BAŞKANININ GÖREVLERİ

Vergisini toplamak, düşmanları ile savaşmak, halkına barış ve huzur, ülkeye kalkınma sağlamak için Malik bin el-Haris el- Eşter’i Mısıra vali olarak atadığı zaman Allah’ın kulu, müminlerin emiri Hz. Ali’nin ona emri şudur.

O’na Allah’tan ittikaayı, Allah’a itaat yolunu seçmesini, Kitabında emrettiği farzl[...]

EBU BEKİR ŞİBLİ VE EBUL VEFA

EBU BEKİR ŞİBLİ

 

Dünyanızdaki sermayenize çok dikkat edin ve bilinki ahir etteki sermayeniz de bu olacaktır.

Züht: Kalbi mal yerine, onu yaratanına döndürmektir. Kim Allah Teâlâ’yı bilirse, gam ve keder içinde olmaz. Ashabı Kirama hürmet etmeyen kimse, Muhammed (as) iman etmiş olmaz.

Şükür: Nimeti değil,[...]

ŞEHABUDDİN SÜHREVERDİ

Şehabuddin Sühreverdi

 Ey oğul! Sana Allah Teâlâ’dan korkmayı, Allah Teâlâ’nın ve Resulünün, ana-babanın ve âlimlerin hakkına riayet etmeyi tavsiye ederim. Eğer bunu yaparsan, Allah Teâlâ senden razı olur. Açıktan ve gizli olarak Allah Tela’nın emir ve yasaklarına riayet et. Gizli ve açık, içten ve dıştan tefekkürle, hüzünle ve a[...]

İSLAM ALİMLERİNDEN MUHAMMED BAKIR

MUHAMMED BAKIR

Allah o mümine rahmet etsin ki; dilini tutar da kötü söz söylemez. Çünkü bu, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine verdiği sadakadır. Dilini tutmadıkça hiç kimse, günahlardan kurtulamaz.
Amel ancak bilgi ile beraber olursa makbuldür. Bilgi de amelle olur. Bilgi sahibine bu bilgisi, ameline kılavuzluk eder. Bilgisiz kişinin ameli ise beyhudedir.
Aşağılık [...]

SAİD B. CÜBEYR VE SALİH B. BEŞİR EL MÜRRİ

SAİD B. CÜBEYR

 Yapılması emredilen her vazife büyüktür. Dua yapılırken, manevi bir zevk veriyorsa, kabul olacak demektir.

  Allah Teala’ya itaat edip, emirlerini yerine getiren, O’na zikr ediyor, demektir.Allah’ın verdiği emirlere göre hareket etmeyen, ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne k[...]

TASAVVUF ÖNCÜLERİNDEN [MUHAMMED B. VERD - RÜVEYM B. AHMET]

MUHAMMED B. VERD

 Gaflet iki kısımdır. Biri rahmetten gaflet. Diğeri, gelecek olan azabdan, cezadan gaflet. Rahmetten gaflet, yükselmeyi engeller. Cezadan gaflet ibadetten alıkoyar. Gafletten kurtulan yükselir.

 Evliya kimdir? Denilince

 “ Allah Teâlâ’nın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olan kimsedir,” buyurdu. D&uu[...]

TASAVVUFUN ÖNDE GELENLERİNDEN MUHAMMED CEVAD

MUHAMMED  CEVAD

 

Zulüm yapan, zalime yardım eden ve bu zulme razı olan, bu zulme ortaktır. Zalimin adaletle geçen günü, kendisine, mazlumun zulüm gördüğü günden daha ağır gelir.

Cahiller çoğaldığı için, âlimler garip olur. İhtiyaç sahiplerine iyilik ve yardım yapanlar bu iyiliğe ihtiyaç sahiplerinden dah[...]

NAKŞİBENDÎ TARİKATININ TEMEL PRENSİPLERİ (HALİDİYE)

NAKŞİBENDÎ TARİKATININ TEMEL PRENSİPLERİ  (HALİDİYE)

 

1-      Vukuf zamanı: Mürit, bütün varlığı ile boş vakit geçirmemeye çalışmalı, bütün zamanını iyi değerlendirmelidir. Her zaman Hakk’ı düşünmelidir, O’ndan gafil olmamalıdır. Sözünü, işini ve bütün hallerini kontrol etmeli, hatta Allah Teâlâ&r[...]

ABDÜLKADİR GEYLANİ DEN SEÇMELER (DEVAMI)

Haccı ve umreyi Allah için tam yapınız.(Bakara 196)

Haccın şartlarını şöyle sıralayabiliriz: İhram giymek, Umre yapmak, Arafatta duruş, Müzdelifede gecelemek, Minada kurban kesmek, Şeytan taşlamak, Hareme gelip Tavaf ve Say yapmak, İbrahim As. Makamında iki rekat namaz kılmak, Traş olup ihramdan çıkmak.                       [...]