(Abese - 30.Ayet)

ABDÜL KADİR GEYLANİ DEN SEÇMELER (DEVAMI)

ABDÜLKADİR GEYLANİ DEN SEÇMELER 

Şeriat hükümlerine göre verilen zekat, dünya kazancından, malum had dünyalığa sahip olduktan sonra, muayyen bir şeyi, her yıl ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktır. Manevi zekata gelince o da ahirete ait kazançtan verilir.O, ahiret fakirlerine ve ona muhtaç olanlara dağıtılır.Zekat aynı zamanda sadaka demektir.” Sadaka fakirlerin hakkıdır.&[...]

ABDÜL KADİR GEYLANİDEN SEÇMELER (DEVAMI)

Allah yolcuları namazlarını öyle bir hal içinde kılarlar ki, orada ne bir talep ne de bir dilek var… Onlar iyiliğin gelmesi için bir talebde bulunmazlar. Onların duası bir emir icabıdır. Bu emir kalp cihetinden gelir. O emre uyar, bazen halk için bazende kendileri için dua ederler. Onlar, yaptıkları bu duada kendilerinden geçmiş bir hal içindedirler, yaptıkları duadan haberleri olmaz.

 [...]

ABDÜL KADİR GEYLANİDEN SEÇMELER

ABDÜL KADİR GEYLANİDEN SEÇMELER

   

  Kader başa geldiği zaman gönderene kafa tutmak, inancı öldürür; Allah’ı birleme (Tevhit) nurunu söndürür; tevekkül ve ihlâsı yok eder.

 İman sahibinin kalbi, niçin ve neden oldu, gibi sözleri bilmez. Belki “şundan veya bundan oldu”, gibi yersiz lafları da dile getirmez.[...]

EMANETLERİ EHLİNE VERMEK (NİSA 58) (BİR AYET VE ONUN YORUMLARI)

58. Allah, size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size böylece ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu, Allah işiten, görendir. (S.Ateş)

Mekkeli müşriklerden Osman ibn Talha, Kâbe’nin anahtarını taşırdı. Bu adam, Fetih günü, kapıyı kilitleyip Hz. peygamber'in Kâbe’ye girmesine engel oldu, "peyga[...]

İSLAMDA GAYRİ MÜSLİMLERİN DURUMU (MUHAMMED HAMUDULLAH)

İSLAMDA GAYRİMÜSLİMLERİN DURUMU  (MUHAMMED HAMUDULLAH)

 İnanan ve inanmayan bir olamaz; birinciler cennete, ikinciler cehenneme gideceklerdir, fakat bunların hepsi ahirete taalluk eden şeylerdir. Bu dünyadaki hayata gelince, İslam hukukçuları her devirde kendi sistemleriyle telifi mümkün olan, “yakınlar” la “yabancılar” arasındaki müsavatı-şimdi göreceğimiz gibi- meydana koymuşlardır.

Dini [...]

EL-FIKHUL EKBER (İMAM-I AZAM) DEVAMI

EL-FIKHUL EKBER (İMAM-I AZAM) DEVAMI

 

“Yüce Allah, kullarına karşı lütufkârdır, adildir, kulun hak ettiği sevabı lütfüyle kat kat fazla verir. Kulunu, adaletinin icabı olarak işlediği günahtan dolayı cezalandırır. Keza kendisinden bir lütuf olarak bağışlar da.”

“Kıyamet günü amellerin mizanla tartılacağı hususu haktır. Hz. Peygamber’in havzu haktır. Kıyamet g&[...]

EL-FIKHUL EKBER (İMAMI AZAM) DEVAMI

EL-FIKHUL EKBER (İMAMI AZAM) DEVAMI

“Peygamberlerin hepsi de (salât ve selam olsun) küçük, büyük günah, küfür ve çirkin hallerden münezzehtir. Fakat onların sürçme ve hataları vaki olmuştur. Hz. Muhammed, Allah’ın sevgili kulu, resulü, nebisi, seçilmiş tertemiz kuludur. O hiç bir zaman puta tapmamış, göz açıp kapayacak bir an bile Allah’a ortak koşm[...]

EL-FIKHUL EKBER (İMAMI AZAM) DEVAMI

EL-FIKHUL EKBER (İMAMI AZAM) DEVAMI

 

“Allah, eşyayı bir şeyden yaratmadı. Allah, eşyayı oluşundan önce, ezelde biliyordu. O, Eşyayı takdir eden ve oluşturandır. Allah’ın dilemesi, ilmi, kazası, takdiri ve Levhi Mahfuz’daki yazısı olmadan, dünya ve ahir ette hiçbir şey vaki olmaz. Ancak onun Levhi Mahfuz’daki yazısı, hüküm olarak değil, vasıf olarak yazılıdır. Kaza, kader ve dilemek, onun nasıl olduğu bil[...]

EL- FIKHU’L- EKBER {İMAM-I AZAM }

EL- FIKHU’L- EKBER {İMAM-I  AZAM }

 

“Tevhidin aslı, buna iman etmenin en doğru yolu şudur: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, hesap, mizan, cennet ve cehenneme inandım, bunların hepsi haktır, demek gerekir.”

 “Yüce Allah, sayı yönüyle değil, ortağı olmaması yönüyl[...]

GIYBET- KOĞUCULUK- HASET

GIYBET- KOĞUCULUK- HASET

GIYBET

 

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin Biriniz, ölmüş kardeşinin yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allahtan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.[...]