(A’râf - 27.Ayet)

TASAVVUF ALİMLERİNDEN SERYY SAKATİ

TASAVVUF ALİMLERİNDEN SERYY SAKATİ

 

 Rivayet ettiği hadis

 “ Ya Hazım! ( La havle ve la kuvvete illa billah’ı) zikretmeyi çoğalt; çünkü bu cennet hazinelerindendir”

Sakati; ilim, edep, emanet ve iffetin insanların kadrini yükselten hasletler olduğunu söyler. Edep aklın tercümanıdır. Haktan korkan kimselerin ancak adaleti tahakkuk ettirece[...]

BİR AYET BİR YORUM TEVBE 31-34-35

BİR AYET BİR YORUM TEVBE 31-34-35

31. Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrıı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. (S.Ateş)              [...]

HZ. AYŞE ANAMIZDAN PEYGAMBERİN TANIMI

HZ. AYŞE ANAMIZDAN PEYGAMBERİN TANIMI

 

Hz. Aişe annemizden nakledilen önemli bir rivayet var. Birkaç Müslüman bir gün Hz.Aişe’nin yanına gelir. Anlaşıldığı kadarıyla bunlar Resûlüllah’la karşılaşmamış, muhtemelen Resûlüllah’ın vefatından sonra Müslüman olmuş kimselerdir.

Bunlar belki de görmedikleri veya gördülerse bile yakından tanıma fırsatı bulamadıklar[...]

HAZ. PEYGAMBERİN KUR’AN AYETLERİNDE BELİRTİLEN GÖREV VE YETKİLERİ

HAZ. PEYGAMBERİN KUR’AN AYETLERİNDE BELİRTİLEN GÖREV VE YETKİLERİ

De ki, Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, Peygamber kendisine yüklenilenden, sizde kendinize yüklenenden sorumlusunuz. Eğer O’na itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık tebliğdir(Nur 54)

Peygamberin görevi, sadece tebliğ etmektir. A[...]

TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN MA’RUF-İ KERHİ

TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN MA’RUF-İ KERHİ

 

.Ma’ruf Kerhi:

Seri yy Sakatının arkadaşıdır.” Allah’ü Teâlâ kuluna hayır murat ettiği zaman cedel (çekişme) kapısını kapatıp, amel kapısını açar; şer murat ettiği zaman da, cedel (münakaşa) kapısını açıp, amel kapısını kapatır” Cömertlik, güç zamanda dahi ihtiyaç sahip[...]

BİR AYET BİR YORUM 2

 

” Allah adaleti, ihsanı, akrabaya (yakınlarınıza) vermeyi emreder, fahşa(edepsizlikten)dan, münker(fenalık)den ve bağy(azgınlık)den meneder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. (S.Ateş)"  (Nahl90)

TASAVVUFUN ZÜBDESİ (ÖZÜ)

TASAVVUFUN ZÜBDESİ  (ÖZÜ)

 

Tasavvufun, görünmeyen şeyleri bilmek kerametler göstermek yahut kendi iradesini başkasının iradesi üzerine- esrarengiz ruhi vasıtalarla- üstün kılmakla alakası olmadığı gibi, (riyazetle, çile çıkarmakla, bir yere kapanıp dünyadan elini çekmekle, istiğrak “kendinden geçme hali” ve bunun neticesi olan tahassüslerle ki “ö[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALİMİN SONU)

“Müminin, Allah’tan daha çok korktuğu hiçbir varlık yoktur. Zira mümin şiddetli bir şekilde hastalandığı yahut Allah’tan gelen kötü bir musibete uğradığı zaman bile, gizli veya açık olarak (Yarabbi, ne kötü yaptın.) demez. Bunu içinden de söylemez. Buna mukabil Allah’ı daha çok zikreder.

Eğer bu musibetin yüzde biri, d&[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALLİM)

“Biz biliyoruz ki Allah, kulunu işlediği günahtan dolayı cezalandırır veya günahını affeder. Allah, kulunu işlemediği günahtan ötürü cezalandırmaz, kulun işlediği farzları hesap eder, günahlarını da yazar. Mesela, bir kimsenin malının zekâtından, daha fazla vermesi gerekirken, elli dirhem verdiğini kabul edelim. Bu durumda Allah onu verdiği miktardan dolayı değil, vermediği miktardan [...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALİM)

İRCAIN, büyük günah işleyen müminler için cennetlik veya cehennemliktir şeklinde kesin hüküm vermeyip, onların akıbet ve hükümlerini Allah’a havale etmektir.

“ İrcaın aslı meleklerden gelmiştir. Allah, meleklere isimlerin delalet ettiği eşyayı göstererek [Bana bunların isimlerini haber verin Bakara-31 ] buyurd[...]