(Nahl - 114.Ayet)

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALLİM)

“Biz biliyoruz ki Allah, kulunu işlediği günahtan dolayı cezalandırır veya günahını affeder. Allah, kulunu işlemediği günahtan ötürü cezalandırmaz, kulun işlediği farzları hesap eder, günahlarını da yazar. Mesela, bir kimsenin malının zekâtından, daha fazla vermesi gerekirken, elli dirhem verdiğini kabul edelim. Bu durumda Allah onu verdiği miktardan dolayı değil, vermediği miktardan [...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALİM)

İRCAIN, büyük günah işleyen müminler için cennetlik veya cehennemliktir şeklinde kesin hüküm vermeyip, onların akıbet ve hükümlerini Allah’a havale etmektir.

“ İrcaın aslı meleklerden gelmiştir. Allah, meleklere isimlerin delalet ettiği eşyayı göstererek [Bana bunların isimlerini haber verin Bakara-31 ] buyurd[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALİM)

“ Tevhidi benimseyen ve fakat Hz. Muhammed’i inkâr ediyorum, diyen kimseyi Allah’ı inkâr eden, Allah’ı bildiği iddiasında yalancı kimse sayarız. Onun, Hz. Muhammedi inkâr etmesi

İle Allah’ı inkâr ettiği neticesine ulaşılır. Çünkü Allah’ı inkâr etmiş olan, Hz. Muhammedi de inkâr etmiş olur.{Öyle değil, Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarınd[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI  (EL ALİM-İ VEL MÜTEALLİM)

“Allah’ın azab edeceğini bildirdiği kimse için af dilemek, Allah’ın vaadinden dönmesi için dua etmek haramdır. Allah Kur’anı Kerimde  “ Her nefis ölümü tadacaktır. Al-i İmran-185 “Buyurmasına rağmen o kimse, [Ya Rabbi sadece beni öldürme] şeklinde dua etmesi nehiy olunmuştur. Diğerine de bir örnek verecek olursak şu ayete bakalım&n[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİMİ VEL MÜTEALLİM)

“Meleklerin ve Peygamberlerin Allah’a karşı bizden daha itaatli olduklarını biliyorum. Ben sana imanın amelden başka bir şey olduğunu söylemiştim. Buna göre bizim imanımız da onların imanı gibidir. Çünkü biz, Allah’ın birliğini, Rab olduğunu, kudretini ve ilahi katından gelen her şeyi, meleklerin ikrar ettikleri, peygamberlerin tasdik ettikleri gibi tasdik ettik. Bundan dolayı iddia ediyoruz ki, bizim im[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

EL-ÂLİM VE’L-MÜTTEALLİM ( İMAMI AZAM)

 “Ben sana Allah’a karşı taat [ itaat ] ve takva tavsiye ederim. Allah hesaba çekici ve cezalandırıcı olarak yeter. Sana ve kendine hayır dilerim. Kendisinden yardım istenen ve güvenilen ancak Allah’tır.”

“Bil ki, uzuvların göze tabi olması gibi, amel de ilme tabidir. Az amelle ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlı[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

EBU YUSUF’UN  DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 Ebu Yusuf, Basra’ya devlet görevine giderken; İmamı Azam ona şöyle nasihat etti.

 Ey Yakup, sultana saygı göster. Mevkiine hürmet et. Huzurunda yalan söylemekten sakın.

 İlmi bir mesele için seni çağırmadığı vakitlerde yanına gitmekten kaçın. Çünkü ona gidip gelmeyi, girip çıkmayı çoğaltırsan, sana itibar e[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

TALEBESİ YUSUF’A BASRA’YA GİDERKEN NASİHATİ 

 Basra’ya vardığında halk seni karşılayacak, ziyaret ve tebrik edecek. Herkesin değer ve yerini tanı, ileri gelenlere ikram da bulun, ilim sahiplerine hürmet et, yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster, halka yaklaş, fasıklardan uzaklaş, iyilerle düşüp kalk.Sultanı küçümseme hiçbir kimseyi hafife alma.İnsanlığın da kusur etme.Sırrını hiç k[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

Dehri ile Münazara

 Dehri; Allah’ın yönü hangi taraftadır? Çünkü her şey yönlerden yani sağ, sol, ön, arka, üst, alt, yönlerinden bir yerde bulunur? 

 Ebu Hanife; Mum yaktı ve ışığı hangi tarftadır diye sordu

 Dehri; Mumun ışığı hertarafta aynıdır dedi

 Ebu Hanife; Mecazi olan bir nurun, ışığının hali böyle olursa daima ve ebedi olup, eni boyu olmayan, g&oum[...]

AMEL-İ SÂLİH, SÂLİH

AMEL-İ SÂLİH

Sözlükte “yararlı, iyi ve güzel amel” anlamına gelen amel-i Salih, din dilinde; imanın gereği olarak ihlâs ve iyi niyetle yapılan, Kur’ân ve sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve davranışlara denir. Kur’ân’da yetmiş iki ayette “amel-i Salih” “iman” ile birlikte geçmiş, iman edip amel-i Salih işleyenlere mağfiret, b&u[...]