" 117. Yoksa, senin Rabbin, halkı [birbirlerine karşı] dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu [sırf] [çarpık inançları] yüzünden asla helak etmez. " ( Hûd - 117.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ŞEYTANIN UNUTTURMASI ( 11.2.2010 )

1-Kendi elleriyle yaptığını unutmak

“Kendisine Rabbi’nin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır.” (Kehf 57)

2-Allah’ın emrini unutmak

“And olsun biz, daha öncede Âdeme emir vermiştik. Ne var ki o, unuttu.” (Taha 115)

3-Kendi yaratılışını unutmak

ALLAH İLE ALDATMA ŞEKİLLERİ ( 11.2.2010 )

1- Allah ile peygamberlerini ayırma

“Allah’ı ve peygamberlerini göz ardı eden, Allah’la peygamberleri arasını ayırmak isteyen, Allah’a inanır peygamberi tanımayız, diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçek kâfirlerdir. O kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah’a ve peygamberlerine inananlara ve onlardan birini diğerin...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]