(Zâriyât - 31.Ayet)

EMANET

ALLAHIN İNSANOĞLUNA VERDİĞİ EMANET

Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenm[...]

ABDESTTE AYAKLARIN YIKANMASI VEYA MESH EDİLMESİ MESELESİ

ABDESTTE AYAKLARIN YIKANMASI VEYA MESH EDİLMESİ MESELESİ 

 

[Bu ayet abdest alma konusunu anlatmaktadır.] Ey iman edenler! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı ve ayaklarınızı da topuğuna kadar mest edin. Eğer cünüp olursanız, boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz ayakyolundan gelirse y[...]

ALLAH YARATACAĞI HER ŞEYİ YARATMADAN ÖNCE KAYDA ALIR.

ALLAH YARATACAĞI HER ŞEYİ YARATMADAN ÖNCE KAYDA ALIR.

 

22. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.

Hadid 57/22

Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay [...]

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ

 

Sizin tanrınız Tek Tanrıdır; ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri bu (gerçeği), boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.

(Nahl 16/22)

Yani, insanın bütünüyle bu eşsiz-ortaksız ilaha kulluk yapması gerektiği, nihaî anlamda ancak O'na karşı sorumlu olduğu fikrini kabul edemeyecek ka[...]

MÜTEŞABİH AYETLER

MÜTEŞABİH AYETLER

MÜTAŞABİH:

Müteşabih kelimesinin kökü şebehe'dir.

Şebehe Kelimesinin Manaları:

1. Birbirine benzemek

Şebehe kelimesi teşabehe kalıbından alındığında "birbirine benzemek" manasına gelmektedir. Mesela Bakara 2/70'te hayvanların birbirine benze[...]

DÜĞÜMLERE ÜFLEMEK

DÜĞÜMLERE ÜFLEMEK

 

4. Düğümlere üfüren kadınların şerrinden(Felak 113/4)

İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden, S.V.

İlişkiler diye meal verdiğimiz kelime (ukadالْعُقَ[...]

İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA (Secde32/14)

İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA  

14. Suçlulara: Bu gününüze kavuşacağınızı unuttuğunuzdan dolayı cezanızı çekin. Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı süreli azabı tadın, denilecektir.

(Secde32/14)

Yüce Allah, cezayı insanın gerçekleştirdiği eyleme göre vermektedir: “Bu gününüze kavuşacağınızı [...]

NEBİLERE MUSALLAT OLAN ŞEYTANLAR

NEBİLERE MUSALLAT OLAN ŞEYTANLAR

 

NEBİLERİN ŞEYTAN İLE İMTİHANI

Şeytanların en azılı ve en şiddetli olanları Nebi ve Resûllere musallat olmuşlardır. Ama Nebiler Şeytana uyduklarını hissettikleri anda, Allah’a sığınmışlar ve tövbe etmişlerdir. Yüce Allah’ta onların tövbelerini kabul etmiş ve hatalarını bağışlayıp onları doğru yola iletmiştir.

-Şe[...]

İSMAİLİN KURBAN EDİLMESİ


İSMAİLİN KURBAN EDİLMESİ

ZEBH

“ ذبح Zebh” sözcüğünün esas anlamı “şaklamak; herhangi bir şeyden parça koparmak” demektir. Daha sonraları “boğazdan kesme” anlamında kullanılır olmuştur. “Zebh” sözcüğü mecazen “helak” anlamında kullanılır. [...]