" 37. sevgi dolu ve uyum içinde, " ( Vâkı’a - 37.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ŞEYTANIN TUZAKLARI ( 11.2.2010 )

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için Senin doğru yolunun üstüne oturacağım.” (Araf 16)

“Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve Sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın! Dedi” (Araf 17)

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder....

ŞEYTANIN İNSANI ETKİLEME YOLLARI ( 11.2.2010 )

1-Tahrik etmek suretiyle (Nezğ-Gayın) : Şeytan peygamber bile olsa etki alanına alabilmektedir. Fitleme: Kötüye teşvik, kışkırtma, tahrik, şeytanın gizli sözleri, imaları manasına gelir

“Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.” (Araf 200)

2-Vesvese vermek suretiyle:  Allahın emrine karşı gelme sahasın da çalışmak...

ŞEYTANIN UNUTTURMASI ( 11.2.2010 )

1-Kendi elleriyle yaptığını unutmak

“Kendisine Rabbi’nin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır.” (Kehf 57)

2-Allah’ın emrini unutmak

“And olsun biz, daha öncede Âdeme emir vermiştik. Ne var ki o, unuttu.” (Taha 115)

3-Kendi yaratılışını unutmak

ALLAH İLE ALDATMA ŞEKİLLERİ ( 11.2.2010 )

1- Allah ile peygamberlerini ayırma

“Allah’ı ve peygamberlerini göz ardı eden, Allah’la peygamberleri arasını ayırmak isteyen, Allah’a inanır peygamberi tanımayız, diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçek kâfirlerdir. O kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah’a ve peygamberlerine inananlara ve onlardan birini diğerin...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]