" 221. Sana o şeytanî güçlerin kime indiğini haber vereyim mi? " ( Şu’arâ - 221.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
RESULULLAH’IN RİSALET ÖNCESİ VE SONRASI HALLERİ (İlahiyatçı Mehmet KOÇAK ) ( 13.2.2010 )

Bu -hâşâ- Resûlüllah’ı değersizleştirmek adına söylenmiş bir şey değil; Kur’an’ın bir beşeri nasıl âlemlere rahmet kıldığını dile getiren bir tespittir.

Kur’an Resûlüllah’ı eğiterek toplumunun temiz ve güvenilir bir şahsiyeti iken âlemlere rahmet, insanlık için ebedî örnek bir şahsiyet haline getirmiştir. Bu açıdan süreci anlamamıza katkı sağlayacak birçok delil v...

RESULULLAH'IN TEBLİĞDE İNSANLARA YAKLAŞIM ŞEKLİ (İlahiyatçı Mehmet KOÇAK) ( 13.2.2010 )

Elbette. Mesela, Resûlüllah’ın insanlara yaklaşım tarzı konusunda eğitilmesiyle ilgili olarak İbn Ümm-ü Mektum olayı hatırlanabilir. Bilindiği gibi, Resûlüllah Mekke’nin müşrik liderleriyle görüştüğü sırada iki gözü de görmeyen İbn Ümm-ü Mektum yanlarına geldi.

Resûlüllah’a yakalaşarak: ‘Ey Allah’ın Resulü! Beni, Allah’ın sana öğrettiklerinden habe...

RESULULLAH’IN DAVET SÜRECİ ( 13.2.2010 )

Bu sorunuzun cevabı Kur’an’ın bir özelliğiyle ve bu özelliğin Resûlüllah’ın davet sürecinde yerine getirdiği işlevle ilgili. Risalet sürecinde sadece müminlerin değil, evrensel İslam davetinin son halkasındaki ilk mümin olarak Resûlüllah’ın da vahiy ile bilgilendirildiği ve eğitildiği kur’andan anlaşılmaktadır. Hatta ebedi hakikatlerin kendisine vahyolunduğu kişi olmasının yanı sıra, örnek olması sebebiyle ...

RESULLERİ VE NEBİLERİ İLAHLAŞTIRMA ( 13.2.2010 )

Şeytan doğru yolda gidenleri yanıltmak için çalışır. Peygamberi, insanüstü konumda göstermek, onun en önemli tuzaklarındandır. Bu konuda ona destek veren insan şeytanları da vardır. Peygamberi insanüstü göstermek kolaydır. Çünkü insanlar, onların kendileri gibi biri olmalarında zorlanmışlardır.

Hıristiyanlar İsa a.s. İlah yaptılar. Katoliklere göre İsa olmasaydı kâinat yaratılmazdı. Göklerde ve yeryü...

RESULULLAH'IN VASİYETİ ( 13.2.2010 )

RESULULLAH'IN VASİYETİ

Hz. Bilal’la haber salıp Medine de bulunan Müslümanları Mescidi Nebevide topladı Genç, ihtiyar, kadın, çocuk herkesi. Sonra ayağa kalktı. Ağlıyordu şöyle buyurdu:

- Biz Allah içiniz; Allah’a döneceğiz.

Bundan sonra Allah’a hamd etti; sena etti. Daha sonra peygamberlere ve kendine salat okudu. Hepsine selat ve selam olsun. (Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasufun. ...

KUR'AN ŞEYTAN İÇİN NE DİYOR? ( 11.2.2010 )

ŞEYTAN

Kur’ân’da şeytan tekil olarak 70, çoğulu “şeyatin” olarak 18 olmak üzere toplam 88 yerde geçmektedir. Kur’ân’daki diğer adı olan iblis ise 11 yerde zikredilmektedir.

Allah insan neslinin ilki Hz. Âdem’i yaratınca meleklere, ona secde etmelerini emretti. İblis (şeytan)hariç hepsi secde ettiler. Böylece

İlk isyan, kibir, ayrılık ve d...

İBLİS (ŞEYTAN) ( 11.2.2010 )

Gerek insan ve gerek cinden olsun serkeş, kibirli, inatçı, ele avuca sığmaz, kaypak, yola gelmez olanların hepsine şeytan denilir. Cinden olan şeytan mü’mini aldatmaktan aciz kalınca İnatçı bir insana yani bir insan şeytanına gider ve mü’mini aldatmaya teşvik eder.

 Hz peygamber (sa) Ebu Zer’e “ cin ve insan şeytanlarından Allah’a sığındınmı” dedi Ebu Zer insanın da şey...

ŞEYTANIN TUZAKLARI ( 11.2.2010 )

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için Senin doğru yolunun üstüne oturacağım.” (Araf 16)

“Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve Sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın! Dedi” (Araf 17)

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder....

ŞEYTANIN İNSANI ETKİLEME YOLLARI ( 11.2.2010 )

1-Tahrik etmek suretiyle (Nezğ-Gayın) : Şeytan peygamber bile olsa etki alanına alabilmektedir. Fitleme: Kötüye teşvik, kışkırtma, tahrik, şeytanın gizli sözleri, imaları manasına gelir

“Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.” (Araf 200)

2-Vesvese vermek suretiyle:  Allahın emrine karşı gelme sahasın da çalışmak...

ŞEYTANIN UNUTTURMASI ( 11.2.2010 )

1-Kendi elleriyle yaptığını unutmak

“Kendisine Rabbi’nin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır.” (Kehf 57)

2-Allah’ın emrini unutmak

“And olsun biz, daha öncede Âdeme emir vermiştik. Ne var ki o, unuttu.” (Taha 115)

3-Kendi yaratılışını unutmak

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]