(Nûh - 5.Ayet)

KUR’ANDA ELÇİLER

Görevleri:

Emri yerine ulaştırma (tebliğ) : Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Elçilere apaçık tebliğden başka ne düşer?” (Nahl 35)

“Ey elçi Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun” (Maide 67)

Emri açıklama (beyan) : Ayette şöyle buyruluyor:

”Biz [...]

KUR’AN RESUL VE NEBİLER İÇİN NE DİYOR?

Resul ve nebiler bir insanmıdır, yoksa insan görünümlü bir ruhanimidir?

“Onlar: (Sen dediler, bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız.)” (İsra 90)

“Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyleki, içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın.”( İ[...]

RESULULLAH ALLAH TARAFINDAN EĞİTİLMİŞTİR. (İlahiyatçı Mehmet KOÇAK)

Resûlüllah’ın elçiliğini, ebedi örnekliğini risalet öncesi hayatına taşıma alışkanlığı ve yanlışından söz edilir. Maalesef, bu bağlamda uydurulmuş saçma-sapan hikâyeler var. Oysa bu hikâyeler Resûlüllah’ın risalet sürecinde ilahî yöntemle eğitilmesi gerçeği ile çatışmaktadır.

Kur’an’ın değiştirici, dönüştürücü, mükemmelleştirici etkilerini [...]

RESULULLAH’IN RİSALET ÖNCESİ VE SONRASI HALLERİ (İlahiyatçı Mehmet KOÇAK )

Bu -hâşâ- Resûlüllah’ı değersizleştirmek adına söylenmiş bir şey değil; Kur’an’ın bir beşeri nasıl âlemlere rahmet kıldığını dile getiren bir tespittir.

Kur’an Resûlüllah’ı eğiterek toplumunun temiz ve güvenilir bir şahsiyeti iken âlemlere rahmet, insanlık için ebedî örnek bir şahsiyet haline getirmiştir. Bu açıdan süreci anlamamıza katkı sağlayacak birçok delil v[...]

RESULULLAH'IN TEBLİĞDE İNSANLARA YAKLAŞIM ŞEKLİ (İlahiyatçı Mehmet KOÇAK)

Elbette. Mesela, Resûlüllah’ın insanlara yaklaşım tarzı konusunda eğitilmesiyle ilgili olarak İbn Ümm-ü Mektum olayı hatırlanabilir. Bilindiği gibi, Resûlüllah Mekke’nin müşrik liderleriyle görüştüğü sırada iki gözü de görmeyen İbn Ümm-ü Mektum yanlarına geldi.

Resûlüllah’a yakalaşarak: ‘Ey Allah’ın Resulü! Beni, Allah’ın sana öğrettiklerinden habe[...]

RESULULLAH’IN DAVET SÜRECİ

Bu sorunuzun cevabı Kur’an’ın bir özelliğiyle ve bu özelliğin Resûlüllah’ın davet sürecinde yerine getirdiği işlevle ilgili. Risalet sürecinde sadece müminlerin değil, evrensel İslam davetinin son halkasındaki ilk mümin olarak Resûlüllah’ın da vahiy ile bilgilendirildiği ve eğitildiği kur’andan anlaşılmaktadır. Hatta ebedi hakikatlerin kendisine vahyolunduğu kişi olmasının yanı sıra, örnek olması sebebiyle [...]

RESULLERİ VE NEBİLERİ İLAHLAŞTIRMA

Şeytan doğru yolda gidenleri yanıltmak için çalışır. Peygamberi, insanüstü konumda göstermek, onun en önemli tuzaklarındandır. Bu konuda ona destek veren insan şeytanları da vardır. Peygamberi insanüstü göstermek kolaydır. Çünkü insanlar, onların kendileri gibi biri olmalarında zorlanmışlardır.

Hıristiyanlar İsa a.s. İlah yaptılar. Katoliklere göre İsa olmasaydı kâinat yaratılmazdı. Göklerde ve yeryü[...]

RESULULLAH'IN VASİYETİ

RESULULLAH'IN VASİYETİ

Hz. Bilal’la haber salıp Medine de bulunan Müslümanları Mescidi Nebevide topladı Genç, ihtiyar, kadın, çocuk herkesi. Sonra ayağa kalktı. Ağlıyordu şöyle buyurdu:

- Biz Allah içiniz; Allah’a döneceğiz.

Bundan sonra Allah’a hamd etti; sena etti. Daha sonra peygamberlere ve kendine salat okudu. Hepsine selat ve selam olsun. (Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasufun. [...]

KUR'AN ŞEYTAN İÇİN NE DİYOR?

ŞEYTAN

Kur’ân’da şeytan tekil olarak 70, çoğulu “şeyatin” olarak 18 olmak üzere toplam 88 yerde geçmektedir. Kur’ân’daki diğer adı olan iblis ise 11 yerde zikredilmektedir.

Allah insan neslinin ilki Hz. Âdem’i yaratınca meleklere, ona secde etmelerini emretti. İblis (şeytan)hariç hepsi secde ettiler. Böylece

İlk isyan, kibir, ayrılık ve d[...]

İBLİS (ŞEYTAN)

Gerek insan ve gerek cinden olsun serkeş, kibirli, inatçı, ele avuca sığmaz, kaypak, yola gelmez olanların hepsine şeytan denilir. Cinden olan şeytan mü’mini aldatmaktan aciz kalınca İnatçı bir insana yani bir insan şeytanına gider ve mü’mini aldatmaya teşvik eder.

 Hz peygamber (sa) Ebu Zer’e “ cin ve insan şeytanlarından Allah’a sığındınmı” dedi Ebu Zer insanın da şey[...]