(Sâffât - 8.Ayet)

ALLAHIN NURUNDAN YARARLANANLAR

ALLAHIN NURUNDAN YARARLANANLAR

36-38. Allah'ın, yükseltilmesine, içerisinde Kendi isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, sabah-akşam [sürekli] Kendisini tesbih eden öyle er kişiler vardır ki, ticaret ve alış-veriş Allah'ı anmaktan, salâtı ikame etmekten ve zekât vermekten onları alıkoymaz. Onlar, Allah, kendilerine işledikleri amellerin en güzeli ile karşılık versin ve kendilerine lü[...]

KURAN’IN DİNİNDE KADIN – UYDURULAN DİNDE KADIN

KUR'AN'IN DİNİNDE KADIN - UYDURULAN DİNDE KADIN

 

Geleneksel din anlayışı en çok kadınlarla ilgili konularda dine ilaveler yapmıştır dersek, abartmış olmayız. Kadını köleden beter yapan, kadının erkek egemen toplumda sadece ev işinde ve cinsellikte kullanılmasını, hiçbir alanda kadına hak tanınmamasını savunan izahlar; toplum nezdinde kabul görsünler diye u[...]

EMANET

ALLAHIN İNSANOĞLUNA VERDİĞİ EMANET

Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenm[...]

ABDESTTE AYAKLARIN YIKANMASI VEYA MESH EDİLMESİ MESELESİ

ABDESTTE AYAKLARIN YIKANMASI VEYA MESH EDİLMESİ MESELESİ 

 

[Bu ayet abdest alma konusunu anlatmaktadır.] Ey iman edenler! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı ve ayaklarınızı da topuğuna kadar mest edin. Eğer cünüp olursanız, boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz ayakyolundan gelirse y[...]

ALLAH YARATACAĞI HER ŞEYİ YARATMADAN ÖNCE KAYDA ALIR.

ALLAH YARATACAĞI HER ŞEYİ YARATMADAN ÖNCE KAYDA ALIR.

 

22. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.

Hadid 57/22

Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay [...]

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ

 

Sizin tanrınız Tek Tanrıdır; ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri bu (gerçeği), boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.

(Nahl 16/22)

Yani, insanın bütünüyle bu eşsiz-ortaksız ilaha kulluk yapması gerektiği, nihaî anlamda ancak O'na karşı sorumlu olduğu fikrini kabul edemeyecek ka[...]

MÜTEŞABİH AYETLER

MÜTEŞABİH AYETLER

MÜTAŞABİH:

Müteşabih kelimesinin kökü şebehe'dir.

Şebehe Kelimesinin Manaları:

1. Birbirine benzemek

Şebehe kelimesi teşabehe kalıbından alındığında "birbirine benzemek" manasına gelmektedir. Mesela Bakara 2/70'te hayvanların birbirine benze[...]

DÜĞÜMLERE ÜFLEMEK

DÜĞÜMLERE ÜFLEMEK

 

4. Düğümlere üfüren kadınların şerrinden(Felak 113/4)

İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden, S.V.

İlişkiler diye meal verdiğimiz kelime (ukadالْعُقَ[...]

CİHAT

CİHAT

GÜNÜMÜZDE TOPLUMSAL CİHAT VE KİŞİNİN TOPLUMSAL CİHATTAKİ ROLÜ:

 Cihatın iki şekli vardır. Bunlardan birincisi kişinin kendi nefsi ile mücadelesi olan kişisel cihattır. İkincisi ise düşmana karşı yapılan toplumsal cihattır. Bizim burada ele alacağımız konu, kişinin toplumsal cihattaki rolü ve g&oum[...]

İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA (Secde32/14)

İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA  

14. Suçlulara: Bu gününüze kavuşacağınızı unuttuğunuzdan dolayı cezanızı çekin. Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı süreli azabı tadın, denilecektir.

(Secde32/14)

Yüce Allah, cezayı insanın gerçekleştirdiği eyleme göre vermektedir: “Bu gününüze kavuşacağınızı [...]