(Fussilet - 28.Ayet)

NEBİLERE MUSALLAT OLAN ŞEYTANLAR

NEBİLERE MUSALLAT OLAN ŞEYTANLAR

 

NEBİLERİN ŞEYTAN İLE İMTİHANI

Şeytanların en azılı ve en şiddetli olanları Nebi ve Resûllere musallat olmuşlardır. Ama Nebiler Şeytana uyduklarını hissettikleri anda, Allah’a sığınmışlar ve tövbe etmişlerdir. Yüce Allah’ta onların tövbelerini kabul etmiş ve hatalarını bağışlayıp onları doğru yola iletmiştir.

-Şe[...]

İSMAİLİN KURBAN EDİLMESİ


İSMAİLİN KURBAN EDİLMESİ

ZEBH

“ ذبح Zebh” sözcüğünün esas anlamı “şaklamak; herhangi bir şeyden parça koparmak” demektir. Daha sonraları “boğazdan kesme” anlamında kullanılır olmuştur. “Zebh” sözcüğü mecazen “helak” anlamında kullanılır. [...]

ALLAH TEÂLA RÜYADA GÖRÜLEBİLİR Mİ?

ALLAH TEÂLA RÜYADA GÖRÜLEBİLİR Mİ?

 

İster Dünyada olsun, Ahirette olsun, isterse rüyada olsun, görme işi gözle olduğu için, yani görme organımızla olduğu için, Cenab-ı Allah hiçbir şekilde görülemez. Bu durumla ilgili hemen şu ayetleri sizlere hatırlatmak istiyorum.

­_Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. İhlas [...]

KUR’AN DA RÜYA KONUSU:

KUR’AN DA RÜYA KONUSU:

 

Bu konuya bana gelen bir soru ile başlamak istiyorum.

Saffat Suresi / 102…111. ayetler arası ile ilgili bir SORU:

Ayetler çok açık:

1) İbrahim, oğlunu kesmekte olduğunu rüyasında görür,

2) Oğluna anlatır, düşüncesini sorar,

3) Nasıl emrolunduysan onu yap, cevabını alır.

4) &[...]

RÜYA NEDİR?

RÜYA NEDİR?

 

Kimi zaman uyandığınız an da sizleri tüm gün etkisine alır kimi zaman da az önce gördüklerim neydi diye düşünür durursunuz… Rüya, uykunun REM evresi denilen hızlı göz hareketi evresi ile bağlantılı hem görsel hem de işitsel algı ve duygular bütünüdür.

Rüyanın anlamını biraz daha açac[...]

KURANDA GEÇEN MAHŞER GÜNÜ MELEKLERLE SAFA GEÇEN RUH

KURANDA GEÇEN MAHŞER GÜNÜ MELEKLERLE SAFA GEÇEN RUH

38. O gün, Ruh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler. Diğer mealler

Ruhların ve meleklerin saflar halinde ayağa kalkacağı gün, Rahmanın izin verdikleri dışında kimse konuşamaz; konuşan da doğruyu söyler. S.V.

BEŞERDEN NEBİ

BEŞERDEN NEBİ

 

İnsanlar beşerden nebiye aşağıda ayetlerde görüldüğü şekilde şaşkınlıklarını dile getirilmektedir: 

i. "Aralarında kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler:

Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şey­dir! Dediler. Onlardan ile[...]

ASİLERLE SAVAŞ VE İMAMLARA İTAAT

ASİLERLE SAVAŞ VE İMAMLARA İTAAT

Allah’a ve elçisine karşı savaşan ve ortalığı birbirine katmaya çalışanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, dünyada uğrayacakları rezilliktir. Ahirette ise onları büyük bir azap beklemektedir. S.V.

(Maide 5/[...]

ALLAH VE RESULÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK

ALLAH VE RESULÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK

1. Ey iman edenler! Allah'ın ve resulünün önüne geçmeyin! Allah'tan korkun! Allah gerçekten çok iyi duyan ve gereğince bilendir.

(Hucurat 49/1)

Yani, “kendi arzularınızın öne geçmesine izin vermeyin”.

M.Esed

[...]