" 263. Gönül alıcı bir söz ve başkasının eksiğini gizlemek, peşinden incitmenin geldiği bir yardımdan daha hayırlıdır; ve Allah Kendine yeterlidir, tahammül (hilm) Sahibidir. " ( Bakara - 263.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ALLAH’A İTAAT, PEYGAMBERE İTAAT VE BİZDEN OLAN EMİR SAHİPLERİNE İTAAT (NİSA 4/ 59) ( 6.11.2015 )

ALLAH’A İTAAT, PEYGAMBERE İTAAT VE BİZDEN OLAN EMİR SAHİPLERİNE İTAAT (NİSA 4/ 59)

 

Siz ey imana ermiş olanlar! Allah'a, Peygamber'e ve aranızdan kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara itaat edin ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün, eğer Allah'a ve Ahiret Günü'ne [gerçekten] inanıyorsanız. Bu [sizin için] en hayırlısıdır ve sonu&...

BAKARA 119 NEBİ-RESUL ( 31.10.2015 )

BAKARA 119 NEBİ-RESUL

119. Doğrusu biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı ola­rak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.

Kur'an'da, Peygamberimizin vazifelerini bildiren pek çok ayet vardır. Bu vazifelerden ikisi bu ayette yer almaktadır. Hz. Peygamberin görevlerini bu­rada sıralamamız yerinde olacaktır:

1. Elçilik

MİLLET KELİMESİNİN KURANDAKİ ANLAMLARI ( 23.10.2015 )

MİLLET KELİMESİNİN KURANDAKİ ANLAMLARI

“Ve sen onların milletlerine uymadıkça Yahudiler ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. De ki: “Şüphesiz Allah'ın kılavuzluğu, kılavuzluğun ta kendisidir.” Ve eğer ilimden sana ulaşan şeyden sonra bunların hevâlarına [boş ve iğreti arzularına] uyarsan, senin için Allah katından herhangi bir veli olmaz, herhangi bir yardımcı da olmaz.”

ŞEFAAT EDECEKLER KİMLERDİR? ( 16.10.2015 )

ŞEFAAT EDECEKLER KİMLERDİR? 

"Ve hiçbir insanın ötekine en ufak bir yararının dokunmayacağı, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, kimseden fidye alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği Gün(ün mutlaka gelip çatacağı) bilinciyle yaşasanıza!"  (Bakara 2/48)

Fidye almak, hem vekâleten kefaret olarak adlandırılan Hristi...

BİRR VE FUCUR (İnfitar 82/13-19) ( 9.10.2015 )

BİRR VE FUCUR  (İnfitar 82/13-19)

13. İyiler, elbette nimet içerisinde bulunacaklardır. 

Birr Nedir ve Ebrar Kimlerdir?

B-r-r kökünden türetilen brr kelimesi sözlükte “her türlü iyilik, sıdk, itaat, salah, hayr, doğruluk” gibi anlamlara gelmektedir. Ayette ki el- Ebrar ...

AMEL DEFTERLERİNİN VERİLİŞ ŞEKLİ (İnşikak 84/10) ( 2.10.2015 )

AMEL DEFTERLERİNİN VERİLİŞ ŞEKLİ (İnşikak 84/10) 

10. Kiminde kitabı arka tarafından verilirse

Amel defterinin “arka tarafından verilmesi” sözü ile bu işlemin zorluğuna ya da uğursuzluğuna işaret edilmektedir. Defteri alacak olan organ yine sol eldir; ancak bu buluşma rahat olmayacak ve çeşitli zahmetler içerecektir. Amel defterinin hem sol taraftan,...

ARŞI TAŞIYAN SEKİZ MELEK (Hakka 69/17) ( 18.9.2015 )

ARŞI TAŞIYAN SEKİZ MELEK (Hakka 69/17)

Ayette yer alan “ ثمانيةsemaniyete” sözcüğü genellikle “sekiz” sayısı anlamında; aynı sözcüğün “ ثُمُنsümün” kalıbı ise “sekizde bir” anlamında kullanılır. “ ثمانيةsemaniyete” s...

ALLAH VE MEKÂN İLİŞKİSİ (Mülk 67/16) ( 11.9.2015 )

ALLAH VE MEKÂN İLİŞKİSİ (Mülk 67/16) 

16. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer şiddetle sarsılır.

Ayette geçen Temur, “dalgalanmak, çalkalanmak” anlamına gelen mevr kökünden türemiştir. Tur 9 da göğün sall...

CEHENNEMİN CİNLER VE İNSANLARLA DOLDURULMASI MESELESİ (Secde 32/13) ( 4.9.2015 )

CEHENNEMİN CİNLER VE İNSANLARLA DOLDURULMASI MESELESİ (Secde 32/13)

13. Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik. Fakat “cehennemi tümüyle cinlerden ve insanlardan dolduracağım” diye söz verdim.

Neden Yüce Allah herkes doğru yola iletmeyi ve her nefse hidayetini vermeyi dilmedi?

Yüce Allah’ın dilemesi, insana özgürce seç...

BİRBİRLERİNİN PEŞİNDEN GİDENLER (Zuhruf 43/66-67) ( 28.8.2015 )

BİRBİRLERİNİN PEŞİNDEN GİDENLER (Zuhruf 43/66-67)

66 - Onlar kendileri farkına varmadan, ansızın, Saat’in kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar?
67 - O gün Muttakiler hariç tüm izdaşlar [birbirinin izinden gidenler],  birbirlerine düşmandırlar.

Bu ayetlerde, bunca açıklamaların muhatabı olup da hala yola gelmeyen, hevalarını ilâh edinmiş za...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]