(Sâffât - 108.Ayet)

FASIK VE FISK

FASIK VE FISK

Fısk, Allah itaati bırakmak, doğru yoldan ayrılmak demektir. O halde Allah, fâsıklar doğru yolda iken onları yanlış yola çıkarıp eğri yola sokmuyor, onları doğru yoldan şaşırttırmıyor. Onlar kendileri doğru yolu bırakmış, eğri yollara sapmışlardır. Allah onları peygamberleri aracılığıyla doğru yola gelmeye çağırdığı halde onlar girdikleri yanlış yolda devam etmektedirler. İşte Alla[...]

DİNİ SADECE DİN ADAMLARININ TEKELİNE VEREN TOPLUMLARIN SONU

DİNİ SADECE DİN ADAMLARININ TEKELİNE VEREN TOPLUMLARIN SONU

 

Selam Arkadaşlar;  Cenab-ı Allah o günkü Yahudileri eleştirirken, siz Tevrat’tan işinize gelen kısımları açıklayıp çoğu kısımlarını saklı tutardınız diyor. Bu süreç artık Kitap’ın onları yönlendirdiği değil onların Kitap’ı yönlendirdiği, Allah'ın ne zaman konuşacağına ne zaman susacağına k[...]

CENNET VE CEHENNEM EBEDİDİR.

CENNET VE CEHENNEM EBEDİDİR. 

Küfrün ebedî olması gibi, iman da süreli [üç günlük, beş yıllık] değildir. Buna göre, nasıl imanın mükâfatı ebedî ise, küfrün cezası da ebedî olmak durumundadır.
Müslümanlar arasında cehennem azabının ebedîliğinin Allah’ın adalet ve sonsuz rahmetiyle, O’nun Rahman ve Rahî[...]

AKLEDEREK YÜRÜYEN SAĞLAMCI KİMSELER

AKLEDEREK YÜRÜYEN SAĞLAMCI KİMSELER

 

Ahirete, yakin derecesinde kesin bilgiyle inanan sağlamcı kimseler;

O kimseler ki; sana indirilene senden önce indirilen kitaplara iman ederler. Onlar ahiret âlemine de yakinen inanırlar. (Bakara / 5)

Bu yaşam nedir? Anlamı nedir? Sonrasında nereye açılıyor? Ben niçin varım? meselelerini hayatının gayesi gör&[...]

DÜNYADA SINAVA ÇEKİLMEK

DÜNYADA SINAVA ÇEKİLMEK 

2. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece, “iman ettik” demeleriyle bırakılıverileceklerini mi sandılar?

(Ankebut 29/2)

Bu ayetten çıkaracağımız neticeler olacaktır:

Sanıya/zanna dayanarak iş yapılamaz; gelecek tayin edilemez ve karar verilemez. Müslüman, sanıya değil de kesin b[...]

KUR’AN’A GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR?

KUR’AN’A GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR?

 

Kur’an’ı yeterli görmeyenler, Kur’an da namazın şekli tarif edilmemiştir diye hemen itiraz ederler. Şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki! Namaz, ilk Nebi olan, Adem A.S. dan günümüze kadar bilinen bir ibadet şeklidir. Kur’an, binlerce yıl yapılagelen ve şekli bilinen bir ibadetin tarifini yapmaz. Ama ibadet ederken nele[...]

AHİRETE İNANMAK VE KURAN

AHİRETE İNANMAK VE KURAN

45. Kur’an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez/ gizli bir perde kıldık.
46 - Ve onların kalpleri üzerine, onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık kıldık. Ve sen Kuran’da sadece Rabbini ‘bir ve tek’ olarak andığın zaman, ‘nefretle kaçar vaziyette’ gerisin geriye giderler.

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK

98. Kur'ân okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Al­lah 'a sığın.

99. Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevek­kül edenler üzerinde şeytanın bir hâkimiyeti yoktur.

100. Onun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak koşanlaradır.

(Nahl 16/98-100)

Bu, sadece Arapça "Euzubillahimineşşe[...]

HADİSSİZ KUR'AN ANLAŞILMAZ DİYENLERE SORULARIM VAR!

HADİSSİZ KURAN ANLAŞILMAZ DİYENLERE SORULARIM VAR!

 

Allah pek çok ayetinde Kuran'ın kolaylaştırıldığını, anlaşılır olduğunu ve her örneği barındıran noksansız bir Kitap olduğunu bildirir. Ancak bir kısım insan "Tamam Kuran noksansızdır ama şu şu Kuran'da yazmaz, onları nebinin sözlerinden öğreniriz" der. Bu samimiyetsiz yaklaşımı çürütmek için ilgili ayetleri ekleyip, sonr[...]