(Rahmân - 69.Ayet)

İLAH KAVRAMI

İLAH KAVRAMI

23. Kendisinin ilahı olarak; kendi duygu ve arzusunu almış kişiyi gördün mü? Allah onu bir ilim üzerine saptırmış, kulağı ve kalbi üzerine mühür basmış, gözünün üstüne de bir perde çekmiştir. Allah'tan sonra ona kim kılavuzluk edecektir. Hâlâ düşünüp ibret almıyor musunuz?

(Casiye 45/23)

TERCİH KULLANMAK

TERCİH KULLANMAK

Dünya hayatının özellikleri çeşitli ayetlerde anlatılmaktadır.

Bilin ki, dünya hayatı sadece bir oyun, eğlence, bir süs ve aranızda övünüp bö­bürlenme ve bir de mal ve evlat çokluğunda yarışmadan ibarettir. Tıpkı yağmur­dan sonra çıkan ve çiftçiyi sevindiren bitki gibidir. Önce yeşerip gelişir, ark[...]

ANNE- BABA- EVLAT

ANNE- BABA- EVLAT

 

Bu konu ilahlaştırılmış atalar, uğruna her şeyimizi feda ettiğimiz evlatlarımızı ele alacağız. Bu konuyu toplumun içinde bulunduğu sosyal yapıyı da dikkate alarak, güzel bir yorum getiren M. Abduh ’un yazısını okuyarak başlayacağız. Önce konu ile ilgili olan ayetleri okuyarak başlayalım. 

 “Anaya, babaya, yakınlara, ye[...]

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER 

Maalesef islâm ülkelerinde sürekli olarak gündeme getirilen ve kendilerinden şefaat beklenenler arasında şehitler de var sayılmıştır. Burada bu kelimeyi özellikle kullandım.

İnsanlar Allah yolunda öldürenler için bu terimi kullanmaktadırlar. Şehitlik konusu işlendiği için burada tekrar anlatara[...]

ISR KONUSU

ISR KONUSU

 

Bu gün yeryüzünde yaşayan Ehl-i Kitap daha Muhammed as. Yeryüzünde görevlendirilmezden önce onun geleceğini bilmekteydiler. Ellerinde ki kitaplarında da bu bilgi mevcuttu. Muhammed as. ın gelmesine yakın bir zamanda müşriklere o geldiğinde başımıza geçecek ve onunla size karşı üstün geleceğiz diye dillendirirlerdi.

Ne zaman k[...]

ŞEFAAT MESELESİ

ŞEFAAT MESELESİ

 

Hiç kimse “İlah’ın içeriği olan sekiz mananın yerini kafasında ve kalbinde boş bırakamaz: Bunları tekrar hatırlayalım. 

Sığınılan, güvenilen, yardım istenen, en çok sevilen, en çok korkulan, her söylediği mutlak gerçek olan, mutlak itaate layık, tek kurtarıcı” Allah’tan başkası değildir.

GÜNLÜK HAYATTA ALLAH’I ZİKRETMEK

GÜNLÜK HAYATTA ALLAH’I ZİKRETMEK

Kimse “ilah” sız olamaz. Eğer insanoğlu tek ilah olan Allah’ın kendisini tanımladığı gibi tanımaz ve iman etmezse, ister istemez kendine bir ilah bulmak zorundadır. Çünkü insanın fıtratı bunu gerekli kılıyor.

Hiç kimse “İlah’ın içeriği olan sekiz mananın yerini kafasında ve kalbinde boş bırakamaz:

DİREKSİZ YÜKSELMİŞ GÖKYÜZÜ

DİREKSİZ YÜKSELMİŞ GÖKYÜZÜ

“Allah, şu gördüğünüz gökleri direksiz yükseltendir. …”

(Ra’d 13/2)
Kuran'ın Nebimiz dönemindeki bilgi seviyesiyle söylenmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekleri söylemesi, onun mucizevî yönlerinden birisidir. Bu kitabımızda bu mucizeleri göstermeye &cce[...]

ALLAHI ZİKRETMEK

 ALLAHI ZİKRETMEK  

Kuran da geçen zikir kelimesi tarikat ve cemaatlerin ellerinde boncuklar veya sayımatiklerle belirli sayılarda bazı kelimeleri tekrarlamak mıdır? Bu konuyu Kuran ayetleri eşleğinde görelim. 

"Ey İman Edenler! Allah'ı Çok Çok Zikredin." 

(Ahzab: 33/41)

Bu ayette Allah’ın çok çok[...]

ALLAHA YAKLAŞMADA VESİLE ARAMAK

ALLAHA YAKLAŞMADA VESİLE ARAMAK 

Vesile konusu islâm toplumlarını perişan eden bir konudur. Konu doğru bir şekilde Kuranın gösterdiği vesileye değilde, insan şeytanlarının anlattığı şekilde kabul gördü. 

Her taraf vesile’ci şeyhler, gavslar, kutuplar, cemaat liderleri, kanaat önderleri, hatta ölmüş insanların ruhları, yatırlar, türbeler gibi saymakla bitmeyecek sahte ilahlarla do[...]