(Zümer - 73.Ayet)

KURBAN İBADETİ

KURBAN İBADETİ

 

KURBAN İBADETİ Kurban, Türkçeye Farsça'dan, Farsçaya ise Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Arapça k-r-b kökünden türemiş olup, sözlükte "yaklaşmak" anlamına gelir KURBAN yakınlık manasına gelen bir kelimedir. Biz kurbanla ilgili konuları ilmihal kitapların da bize bahsedildiği şekliyle biliyoruz. Hac da kesilen kurb[...]

EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER (Al-i İmran 104)

EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER (Al-i İmran 104)

Ve belki içinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk çıkar: nihaî kurtuluşa erişecek kimseler, işte bunlar olacak.(M.Esed)

Bu ayet, bir İslâm irşat örgütünün kurulmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü Hakk'a davet i&cce[...]

YEMİN ETMEK VE CEZASI

YEMİN ETMEK VE CEZASI

Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffareti işte budur. Yeminleri[...]

SEYYİAT VE BÂĞY

SEYYİAT

Es-Seyyiat, beş şekilde tefsir edilir:

1. es-Seyyiat ile şirk kastedilmiştir; şu ayetlerde olduğu gibi:

Seyyiat kazanmış {yani, şirk amelleri işlemiş} olanlara gelince, bir seyyienin karşılığı onun misliyledir.(Yunus 10/27)

Seyyiat {yani şirk amelleri} yapıp yapıp da, nihayet onlardan birine ölüm gelip &[...]

KURANDA SEKİNE VE İMAN BAĞLANTISI NASIL ANLATILMIŞ (Fetih 4)?

KURANDA SEKİNE VE İMAN BAĞLANTISI NASIL ANLATILMIŞ (Fetih 4)

Müminlerin kalplerine sükûnet bağışlayan O’dur ki göklerin ve yerin bütün güçlerinin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın her şeyi bilen ve gerçek hikmet Sahibi olduğunu görerek, imanlarını daha da sağlamlaştırabilsinler

Yani, sayıca az ve gerçe[...]

HARAM VE HELAL ETME KONUSU

HARAM VE HELAL ETME KONUSU (TARIK RAMAZAN)

Televizyonların açık oturumlarında bir takım dini anlatan kimseler Kuran’ı hiç dikkate almadan, kendilerini veya daha önce kendilerini Allah yerine koyarak şu helal ve şu haram diyenler gibi davranıyorlar. Ya onların kendi elleriyle yazıp bu da Allah’tandır diyerek insanlara ikinci bir kitap olarak sundukl[...]

ENFÜS KELİMESİNİN KURANDA KULLANILIŞI

ENFÜS KELİMESİNİN KURANDA KULLANILIŞI

El-Enfüs, altı şekilde tefsir edilir:

1. el-Enfüs, kalpler manasında kullanılmıştır; şu ayetlerde olduğu gibi:

Başka değil, zanna ve en füsun/nefislerin (yani, kalplerin) hevasına tâbi oluyorlar. (Necm/23)

Bununla beraber, ben nefsimi {yani, [...]

KURAN HAKKINDA DÜŞÜNMEK (TARIK RAMAZAN)

KURAN HAKKINDA DÜŞÜNMEK (TARIK RAMAZAN) 

Bizim Kuran’a imanı olmayan kimseleri, ona inandırma yükümlülüğümüz yoktur.

“Yemin olsun, Ehl-i Kitap’ a sen her türlü mucizeyi getirsen de onlar senin kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirlerinin kıblesinde de uymazlar. Eğer sen, ilimden nasibin [...]

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

Tevbe/tövbe, evbe, inabe ve istiğfarın farkları nedir? Hangisi hangi durumda yapılır?

Tevbe/Tövbe kelimesinin sözlük anlamı, dönmektir. Terim anlamı ise, dine göre, çirkin görülen kötü durumdan vazgeçip, dinin övdüğü bir duruma dönmektir. Allah'a yönelmektir[...]