(Abese - 27.Ayet)

YEMİN ETMEK VE CEZASI

YEMİN ETMEK VE CEZASI

Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffareti işte budur. Yeminleri[...]

SEYYİAT VE BÂĞY

SEYYİAT

Es-Seyyiat, beş şekilde tefsir edilir:

1. es-Seyyiat ile şirk kastedilmiştir; şu ayetlerde olduğu gibi:

Seyyiat kazanmış {yani, şirk amelleri işlemiş} olanlara gelince, bir seyyienin karşılığı onun misliyledir.(Yunus 10/27)

Seyyiat {yani şirk amelleri} yapıp yapıp da, nihayet onlardan birine ölüm gelip &[...]

KURANDA SEKİNE VE İMAN BAĞLANTISI NASIL ANLATILMIŞ (Fetih 4)?

KURANDA SEKİNE VE İMAN BAĞLANTISI NASIL ANLATILMIŞ (Fetih 4)

Müminlerin kalplerine sükûnet bağışlayan O’dur ki göklerin ve yerin bütün güçlerinin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın her şeyi bilen ve gerçek hikmet Sahibi olduğunu görerek, imanlarını daha da sağlamlaştırabilsinler

Yani, sayıca az ve gerçe[...]

HARAM VE HELAL ETME KONUSU

HARAM VE HELAL ETME KONUSU (TARIK RAMAZAN)

Televizyonların açık oturumlarında bir takım dini anlatan kimseler Kuran’ı hiç dikkate almadan, kendilerini veya daha önce kendilerini Allah yerine koyarak şu helal ve şu haram diyenler gibi davranıyorlar. Ya onların kendi elleriyle yazıp bu da Allah’tandır diyerek insanlara ikinci bir kitap olarak sundukl[...]

ENFÜS KELİMESİNİN KURANDA KULLANILIŞI

ENFÜS KELİMESİNİN KURANDA KULLANILIŞI

El-Enfüs, altı şekilde tefsir edilir:

1. el-Enfüs, kalpler manasında kullanılmıştır; şu ayetlerde olduğu gibi:

Başka değil, zanna ve en füsun/nefislerin (yani, kalplerin) hevasına tâbi oluyorlar. (Necm/23)

Bununla beraber, ben nefsimi {yani, [...]

KURAN HAKKINDA DÜŞÜNMEK (TARIK RAMAZAN)

KURAN HAKKINDA DÜŞÜNMEK (TARIK RAMAZAN) 

Bizim Kuran’a imanı olmayan kimseleri, ona inandırma yükümlülüğümüz yoktur.

“Yemin olsun, Ehl-i Kitap’ a sen her türlü mucizeyi getirsen de onlar senin kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirlerinin kıblesinde de uymazlar. Eğer sen, ilimden nasibin [...]

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

TEVBE – EVBE – İNABE- İSTİĞFAR

Tevbe/tövbe, evbe, inabe ve istiğfarın farkları nedir? Hangisi hangi durumda yapılır?

Tevbe/Tövbe kelimesinin sözlük anlamı, dönmektir. Terim anlamı ise, dine göre, çirkin görülen kötü durumdan vazgeçip, dinin övdüğü bir duruma dönmektir. Allah'a yönelmektir[...]

CİNLERİN YARATILMASI MESELESİ (RAHMAN 15)

CİNLERİN YARATILMASI MESELESİ (RAHMAN 15)

“Allah, cinleri de, çeşitli renkler çıkararak yanan dumansız halis ateşten yarattı.(Taberi) - Cinleri de dumansız, saf alevden yarattı. (Özlü Tefsir)”

"Mâricin men narin" ifadesinde geçen "nar," ağaç ve kömürün yanmasıyla meydana gelen bir ateş d[...]

DİNDE AŞIRILIK VE SONUÇLARI

DİNDE AŞIRILIK VE SONUÇLARI

“De ki: Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırı gidip hak olmayan şeye geçmeyin ve daha önce sapmış, çokların saptırmış ve düzgün yoldan çıkmış bir kavmin arzularına uymayın.” (Maide 5/77)

“De ki Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırı gidip hak olmayan şeye geçmeyin ve daha önce sapmış, çoklarını saptırmış ve dü[...]