(Tâ-Hâ - 101.Ayet)

İNSANIN HALİFE OLMASI KURANDA NE ANLAMA GELİR? Bakara 30

İNSANIN HALİFE OLMASI KURANDA NE ANLAMA GELİR? Bakara 30

30. Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yapacağım," demişti. (Melekler): "Orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi halife yapacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz?" dediler. (Rabbin): Ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi.(S.Ateş)

KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI İLE EVLENME İSLAM’A NASIL MAL EDİLMİŞ (Talak 4) TARIK RAMAZAN

KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI İLE EVLENME İSLAM’A NASIL MAL EDİLMİŞ (Talak 4) TARIK RAMAZAN

Saygı değer okuyucularımız, asırlardır bu Kuran ve onu tebliğ eden Resule iftira ederek;  Haham ve Papazların uydurduğu ve elleriyle yazdıkları şeyleri, Allah’ın ayetlerinin yorumu gibi sunduklarını görüyoruz. Bu kitaplar da İslam’ı eser olarak takdim ediliyor. Bu gün de on[...]

İMANLA KÜFÜR ARASINDA ALLAHA KULLUK ETMEK (HAC 11)

İMANLA KÜFÜR ARASINDA ALLAHA KULLUK ETMEK (HAC 11)

Ve insanlardan kimi de vardır ki, Allah'a [imanla küfrün] sınır[ın]da kulluk eder; öyle ki, başına bir iyilik gelse, O'ndan hoşnut olur; ama başına sınayıcı bir güçlük gelse hemen bütünüyle yüz çevirir ve böylece dünyayı da, ahireti de kaybeder; zaten, hiçbir şeyle kıyaslanamayan kayıp da [...]

KENDİ ARALARINDA MALLARIN HAKSIZ YOLLARLA YENMESİ (BAKARA 188)

KENDİ ARALARINDA MALLARIN HAKSIZ YOLLARLA YENMESİ (BAKARA 188)

“Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hâkimlere aktarmayın /atmayın.”  (Menar)

Ayetteki “yemeyin” ifadesi “almayın” anlamındadır. Almanın yemek sözcüğü [...]

NEBİLER GÜNAH İŞLER Mİ? (MUHAMMET 19)

NEBİLER GÜNAH İŞLER Mİ?  (MUHAMMET 19)

Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur gerçek İlah olarak ancak Allah vardır. Hem kendi kusurlarından, hem mü’min erkek ve kadınların kusur ve günahlarından dolayı bağışlanma dile. Çünkü Allah, sizin dönüp dolaşacağınız yeri de bilir, varıp duracağınız yeri de bilir.(Özlü Tefsi[...]

MÜNAFIK KİMSELERİN KURANDA TARİFİ ( MÜNAFİKUN 4)

MÜNAFIK KİMSELERİN KURANDA TARİFİ ( MÜNAFİKUN 4) 

4. Onları gördüğünde cüsseleri hoşuna gider, konuşsalar sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütükler gibidir. Her sesi kendi aleyhlerine sayarlar. Onlar gerçek düşmanlardır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin, nasıl da haktan döndürülüyorlar.

<[...]

KURAN ÖNDERLİĞİNDE HESAP GÜNÜ İÇİN ŞAHİTLİK MÜESSESİ

KURAN ÖNDERLİĞİNDE HESAP GÜNÜ İÇİN ŞAHİTLİK MÜESSESİ

O gün Sur’a üflenecek ve yerde, gökte ne varsa, hepsi Allah’ın hariç tutmak istedikleri dışında düşüp bayılacaklar, sonra yeniden bir daha üflenecek, o zaman tüm ölenler hepsi dirilmiş, ne olacak diye bakınıp duracaklar.

O gün yeryüzü Rabbinin nuru[...]

KUR’AN’A VE GELENEĞE GÖRE NEBÎ VE RESUL

KUR’AN’A VE GELENEĞE GÖRE NEBÎ VE RESUL

Nebî, “değeri Allah tarafından yükseltilmiş kişi” anlamına gelir. Nebî olmak insanın elinde değildir. Allah bu makama getirdiklerine Kitap ve hikmet verir. Enam 83 ve devamı ayetlerde Nuh’tan İsa’ya kadar 18 nebinin adı sayılmış, sonra şöyle buyrulmuştur:

“Bunların babalarını, [...]

KURAN’I KERİMİN YANINA İKİNCİ BİR KİTAP ÇIKARMA GAYRETİ

KURAN’I KERİMİN YANINA İKİNCİ BİR KİTAP ÇIKARMA GAYRETİ  TARIK RAMAZAN

UYDURULAN DİN

 "Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: 'Sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helalı helal, haramı da haram kabul ediniz yeter.' diye[...]