(Hûd - 63.Ayet)

HAÇ VE FİDYE HZ. İSANIN DURUMU

HAÇ VE FİDYE HZ. İSANIN DURUMU

 Hıristiyanlardaki İsa ve Haç inancı şöyledir. Hz. İsa’nın beşeriyet namına bir fidye olarak haça gerildiğine inanırlar. Bu inanç onların temel inançlarıdır.

“Ey Ehl-i Kitap! Aramızda aynı olan bir kelimeye gelin. Allah’tan b[...]

KURAN DA SELAMLAŞMAK NİSA 86

KURAN DA SELAMLAŞMAK NİSA 86

86. [Barış] selâmıyla selâmlandığınız-da daha güzel bir selâm ile karşılık verin veya [en azından] benzeri ile. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. (M.Esed)

Lafzen, “ondan daha iyisi ile selamlayın veya aynen karşılık verin”.

Bu if[...]

KUR’AN RESUL VE NEBİLER İÇİN NE DİYOR?

KUR’AN RESUL VE NEBİLER İÇİN NE DİYOR?

Resul ve nebiler bir insan mıdır? Yoksa insan görünümlü bir ruhani midir?

(Onlar nebileri, insanüstü bir varlık olması gerektiğini sanıyorlar; Allah Teâlâ’nın Nebisinin, kendi cinslerinden göndermesindeki hikmeti kavrayamadılar.)

“Onlar: (Sen dediler, bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadık&c[...]

RESULE İTAAT VE ULUL-EMRE İTAAT NİSA 80

RESULE İTAAT VE ULUL-EMRE İTAAT NİSA 80

80. Kim Resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, seni onların başına bekçi göndermedik.

 “Kim Resul’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.”

Elçinin emrettiği şeyler, Allah’tandır. Bunlar, ibadetler, faziletl[...]

ŞEFAAT (ARACILIK) NİSA 85

Kim haklı bir dâvâ uğrunda üstün çaba gösterirse, onun kazandıracağı nimetlerden bir pay alacaktır ve kim de haksız bir dâvâ için koşturursa, sorumluluğunun hesabını verecektir: Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.(M.Esed)

Lafzen, “ondan bir pay (nasîb) alacaktır”. Nasîb terimi, burada olumlu bir anlama sahip olduğundan, en doğrusu, [...]

MAHŞERDE ANNE, BABA, KARDEŞ VE AKRABALARIN DURUMU

MAHŞERDE ANNE, BABA, KARDEŞ VE AKRABALARIN DURUMU

Mahşer günü, dünyadaki tüm ilişkiler orada kopacaktır, orada bir parti, bir grup, bir sülük (Mürid'in şeyhine bağlılığı), olarak hesap görülmeyecektir. Herkes kendi yaptığının hesabını kendi verecek ve bu dünyada dostluk, akrabalık, grup, parti uğruna (İslâm'a göre) caiz olmayan bir iş yapan kimse, yaptığının cezasını tek başına çekecek, onun sorumlulu[...]

KURAN DA HAYIR DİYE BAŞLAYAN AYETLER

KURAN DA HAYIR DİYE BAŞLAYAN AYETLER

Kur’an’ın nüzul sırasına göre ilk HAYIR YANİ [Kellâ] veya aynı anlamda BİLAKİS, HAYIR, ÖYLE DEĞİL yani [Bel] dedikleri acaba nedir. Bu önemli. Çünkü ilk neye HAYIR denmişse esas itiraz da, onadır ve en önemli sorun olarak da o görülüyordur. Kur’an’da nüzul sırasına göre yaklaşık ilk 4[...]

KURANI BIRAKIP DİNLE İLGİLİ YAZILAR YAZMAK VE ANLATMAK (BAKARA-79)

79. Elleriyle kitabı yazıp sonra onu az bir bedel karşılığın­da satmak için, 'Bu Allah katındandır' diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!

Bir insan kitap yazabilir. Ama yazdığı kitabı satabilmek ve ondan ekono­mik bir menfaat elde edebilmek için, "Allah katındandır" demesi, hem ahlâ­k&ic[...]

İSLAMDA İKTİSAT (RÜŞT) NİSA 5-6

İSLAMDA İKTİSAT  (RÜŞT) NİSA 5-6

Bu din, her şeyde olduğu gibi mali konularda da itidal ve orta yol taraftarıdır. Bundan dolayı Allah müminleri nitelerken

“Ve harcadıkları zaman ne haddi aşıp ne de kısanlar ve (harcamaları) bu arada orta durumda olanlar”. Furkan25/67

Buyurmaktadır. Bu ayet, tefsirini yaptığımız ayetteki “kıyam” lafzını açıklamaktadır. Kuran, infak ve tasadd[...]