(Nûh - 10.Ayet)

ŞURAKA (ORTAK KOŞULANLAR) RUM SURESİ 13-29-31-32

ŞURAKA (ORTAK KOŞULANLAR) RUM SURESİ 13-29-31-32

13. “Çünkü Allah'a ortak koştukları varlıkların hiç birinden bir şefaat göremeyecekler, çünkü [o zaman] bizzat kendileri eski müşrikçe kuruntularını terk edeceklerdir.”

(Şürekâ), üç tür varlığı ihtiva eder:
(1) Putperestlerin her çağda i[...]

ABD (KUL)

ABD (KUL)

Sözlükte “kul” demek olan “abd” kavramı Kuran’da; “kul” ve “kullar” şeklinde yalın olarak veya “kullarım”, “kullarımız” ve “Allah’ın kulları” şeklinde Allah’a izafet ile genel olarak bütün insanları ifade etmek için; bazen de “mümin kullar, “ihlâslı kullar”, “muttaki kullar”, “[...]

DUA ÖRNEK 1 (A.KADİR GEYLANİ)

DUA ÖRNEK 1 (A.KADİR GEYLANİ)

“Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O ki, müminlerin (kalp) gözlerini marifet ve yakin (şüpheden uzak kesin bilgiye dayalı inanç) nuruyla aydınlatır; tahkik ehlinin esrar dizginlerini kendisine yakınlık ve gönül temkinliği cezbeleriyle kudretine doğru çeker. Tevhit ehlinin kalplerinin kilitlerini, tevhit ve fethi mübin anahtarlarıyla açar. Ki yarattığı[...]

YENİDEN DİRİLİŞ VE İNKÂRCILARIN MAZERETLERİ

YENİDEN DİRİLİŞ  VE İNKÂRCILARIN MAZERETLERİ        

İnkârcıların ahireti inkâr edebilmek için ileri sürdükleri mazeretler Kuran’da birçok kez nakledilmiştir:

Ve inkâr eden kimseler şöyle dediler:

“Siz çürüyüp, didik didik parçalandığınız vakit, kesinlikle yeni bir yaratılış içinde bulunacak[...]

DUA YALNIZCA ALLAH’A YAPILIR:

DUA YALNIZCA ALLAH’A YAPILIR:

 Kuran’da duanın sadece Allah’a yapılması gerektiği açıkça vurgulanmış ve Allah’tan başkalarına, putlara veya kendilerine kutsallık izafe edilmiş kişi ve meleklere dua edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır:

O hâlde sakın Allah ile beraber başka ilâha yalvarma, sonra azaplandırılmışlardan olursun. (Şuara/213)

Ve Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma[...]

DUAYA GENEL BAKIŞ

DUAYA GENEL BAKIŞ

Sözcük anlamı:

“Dua” sözcüğü, “davet” ve “dava” sözcükleri gibi mastar olup “çağırmak, seslenmek” demektir.
İslamî terim olarak “dua” ise “Yaratıklardan alakayı keserek Allah’a yönelip O’ndan hayır istemek [hayır istemek için O’na seslenmek, yakarmak]” demektir.

VEFAT VE ÖLÜM

VEFAT VE ÖLÜM 

Her nefis (mevt) ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz. Enbiya 35

Allah, ölüm zamanı gelenlerin canlarını alır. (Zamanı gelmeyenleri de) uykularında ölü gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini yanında tutar, diğerlerini de belli bir süreye kadar salıverir. Kuşkusuz bunda düş&[...]

ALLAHA KUL OLMAK

ALLAHA KUL OLMAK

Elçiler sadece Allah’a kulluğu öğretmek için gönderilmişlerdir. Hepsi de gönderildikleri topluma sadece Allah’a kulluk etmeleri, sahte ilahlardan uzak durmaları gerektiğini öğretmeye, bu konuda onları irşat ve ikna etmeye gayret etmişlerdir. Kuran’da anlatılan kıssalarda bütün elçilerin kendi toplumlarına sürekli olarak “Allah’a kulluk edin, sakın or[...]

GEYLANİ HZ.. (BELAYA SABRETMEK- TEVHİT – VERA)

GEYLANİ HZ.. (BELAYA SABRETMEK- TEVHİT – VERA)

Ey oğul! Belâdan ve belâya sabretmekten kaçma. Belâ da, ona sabır da gereklidir. Yoksa dünyevî cibilliyet ve orada yaratılan her şey senin lehine nasıl değişecek? Beşerin en hayırlısı olan Peygamberler (AS) dahi türlü türlü belâlara dûçar olmaktan kurtulamadılar. Onlara uyanların önde gidenleri, onların [...]

BELA (SINAV) (Duhan 33)

BELA (SINAV) (Duhan 33)

Onlara, içinde açık bir sınav bulunan ayetler verdik.(S.Ateş) 

Öyle mucizeler gönderdik ki o mucizeler, kendileri için büyük bir nimet olduğu gibi, aynı zamanda açık bir imtihan idi.

S.Ateş 

Ve onlara açıkça bir sınavı haber veren [rahmetimizin] işaretler[ini] verdik. (M.Esed[...]