(Nahl - 82.Ayet)

PEYGAMBERE SALAVAT GETİRMEK İLE İLGİLİ YORUMLAR (AHZAP 56)

(AHZAP 56) PEYGAMBERE SALAVAT GETİRMEK İLE İLGİLİ YORUMLAR

56. Allah'ı ve melekleri, Peygambere salât etmekte(onun şerefini gözetmeğe, şanını yüceltmeğe özen göstermekte)dir. Ey inananlar, siz de ona salât edin, (onun şanını yüceltmeğe özen gösterin); içtenlikle selam edin (ona esenlik dileyin). (S.Ateş)            [...]

TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN İBN-İ ATA

TASAVVUF  BÜYÜKLERİNDEN  İBN-İ ATA

 İBN-İ  ATA

 Tevbe, ilmin kötülediği her şeyden, ilmin meth ettiğine dönmektir. Kullara ve yaratılmış olan şeylere bakıldığında, Allah Teâlâ’nın varlığı bilinir. Kim nefsine sünneti uygularsa, Allah Teâlâ onun kalbini nurlandırır.

 Her velinin üç alameti vard[...]

BİR AYET BİR YORUM VAHİY ÇEŞİTLERİ (ŞURA 51)

VAHİY ÇEŞİTLERİ ( Şura 51 )

51. Allah bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle (kulunun kalbine dilediği düşünceyi  doğurarak),yahut perde arkasından konuşur yahut izniyle dilediğini vah yedecek bir elçi gönderir. O, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.   (S.Ateş)

Doğrudan veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip Kendi izniyle diled[...]

EL- FIKHU’L EBSAT [ İMAMI AZAM ] SONU

MÂSİYET

Günah ve isyan olan inanç, söz, fiil ve davranışlara denir. (bk. İsyan) (İ.K.)

 “ [Bir yerde masiyetler zuhur edip onu değiştirmeye gücün yetmezse, oradan bir başka yere git, orada Rabbine kulluk et. Hadis ] Ebu Hanife şöyle devem etti: Bana ilim ehlinden birinin Hz. Peygamberin ashabından birisinden verdiği habere göre, Hz. Peygamber (Fitneden korktuğu yeri bırakıp, fitneden korkmadığı bir [...]

EL- FIKHU’L EBSAT [ İMAMI AZAM ]

EL- FIKHU’L EBSAT  [ İMAMI AZAM ]

 

“ Dinde fıkıh, ahkâmda fıkıhtan daha üstündür. Kişinin Rabbine nasıl ibadet edeceğini öğrenmeye çalışması, kendisi için birçok ilmi toplamasından daha hayırlıdır.”

“Fıkhın en faziletlisi, kişinin Yüce Allah’a imanı, şerayi (Farzlar), sünnetler, hadler, ümmetin ittifak ve ihtilafını bilmesidir.”

 

TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN HARİS EL-MUHASİBİ

 

TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN HARİS EL-MUHASİBİ

Haris el-Muhasibi:

Sabır, Allah Teala dan gelen her şeyi hoş ve iyi bir şekilde karşılayıp, heyecan ve ümitsizliğe düşmemek, sıkıntılı ve meşakkatli zamanlarda dayanıklı ve tahammüllü olmaktır.

Allah Teâlâ’ya muhabbetin, sevginin alameti nedir? Cevaben şu ayeti okudu

“Ey sevgili peygamberim! Onlara deki[...]

BİR AYET BİR YORUM (MAİDE 109 VE 117)

BİR AYET BİR YORUM  (MAİDE 109 VE 117)

PEYGAMBERLER ÖRNEK GÖSTERİLEREK ANLATILAN; ÖLDÜKTEN SONRA Kİ İNSANLARIN DURUMU

109.Allah, Elçileri toplayacağı gün: "Size ne cevap verildi?" der. "Bizim bilgimiz yok, derler, gizlileri bilen yalnız sensin, sen!" (S.Ateş)

Allah, elçileri toplayacağı gün şöyle diyecek: “Size verilen cevap nedir?” Onlar, &ldquo[...]

TASAVVUF ALİMLERİNDEN SERYY SAKATİ

TASAVVUF ALİMLERİNDEN SERYY SAKATİ

 

 Rivayet ettiği hadis

 “ Ya Hazım! ( La havle ve la kuvvete illa billah’ı) zikretmeyi çoğalt; çünkü bu cennet hazinelerindendir”

Sakati; ilim, edep, emanet ve iffetin insanların kadrini yükselten hasletler olduğunu söyler. Edep aklın tercümanıdır. Haktan korkan kimselerin ancak adaleti tahakkuk ettirece[...]

BİR AYET BİR YORUM TEVBE 31-34-35

BİR AYET BİR YORUM TEVBE 31-34-35

31. Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrıı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. (S.Ateş)              [...]