(Sâffât - 25.Ayet)

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİM-İ VEL MÜTEALİM)

“ Tevhidi benimseyen ve fakat Hz. Muhammed’i inkâr ediyorum, diyen kimseyi Allah’ı inkâr eden, Allah’ı bildiği iddiasında yalancı kimse sayarız. Onun, Hz. Muhammedi inkâr etmesi

İle Allah’ı inkâr ettiği neticesine ulaşılır. Çünkü Allah’ı inkâr etmiş olan, Hz. Muhammedi de inkâr etmiş olur.{Öyle değil, Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarınd[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI  (EL ALİM-İ VEL MÜTEALLİM)

“Allah’ın azab edeceğini bildirdiği kimse için af dilemek, Allah’ın vaadinden dönmesi için dua etmek haramdır. Allah Kur’anı Kerimde  “ Her nefis ölümü tadacaktır. Al-i İmran-185 “Buyurmasına rağmen o kimse, [Ya Rabbi sadece beni öldürme] şeklinde dua etmesi nehiy olunmuştur. Diğerine de bir örnek verecek olursak şu ayete bakalım&n[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

DEVAMI (EL ALİMİ VEL MÜTEALLİM)

“Meleklerin ve Peygamberlerin Allah’a karşı bizden daha itaatli olduklarını biliyorum. Ben sana imanın amelden başka bir şey olduğunu söylemiştim. Buna göre bizim imanımız da onların imanı gibidir. Çünkü biz, Allah’ın birliğini, Rab olduğunu, kudretini ve ilahi katından gelen her şeyi, meleklerin ikrar ettikleri, peygamberlerin tasdik ettikleri gibi tasdik ettik. Bundan dolayı iddia ediyoruz ki, bizim im[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

EL-ÂLİM VE’L-MÜTTEALLİM ( İMAMI AZAM)

 “Ben sana Allah’a karşı taat [ itaat ] ve takva tavsiye ederim. Allah hesaba çekici ve cezalandırıcı olarak yeter. Sana ve kendine hayır dilerim. Kendisinden yardım istenen ve güvenilen ancak Allah’tır.”

“Bil ki, uzuvların göze tabi olması gibi, amel de ilme tabidir. Az amelle ilim, çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlı[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

EBU YUSUF’UN  DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 Ebu Yusuf, Basra’ya devlet görevine giderken; İmamı Azam ona şöyle nasihat etti.

 Ey Yakup, sultana saygı göster. Mevkiine hürmet et. Huzurunda yalan söylemekten sakın.

 İlmi bir mesele için seni çağırmadığı vakitlerde yanına gitmekten kaçın. Çünkü ona gidip gelmeyi, girip çıkmayı çoğaltırsan, sana itibar e[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

TALEBESİ YUSUF’A BASRA’YA GİDERKEN NASİHATİ 

 Basra’ya vardığında halk seni karşılayacak, ziyaret ve tebrik edecek. Herkesin değer ve yerini tanı, ileri gelenlere ikram da bulun, ilim sahiplerine hürmet et, yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster, halka yaklaş, fasıklardan uzaklaş, iyilerle düşüp kalk.Sultanı küçümseme hiçbir kimseyi hafife alma.İnsanlığın da kusur etme.Sırrını hiç k[...]

İMAMI AZAM EBU HANİFE

Dehri ile Münazara

 Dehri; Allah’ın yönü hangi taraftadır? Çünkü her şey yönlerden yani sağ, sol, ön, arka, üst, alt, yönlerinden bir yerde bulunur? 

 Ebu Hanife; Mum yaktı ve ışığı hangi tarftadır diye sordu

 Dehri; Mumun ışığı hertarafta aynıdır dedi

 Ebu Hanife; Mecazi olan bir nurun, ışığının hali böyle olursa daima ve ebedi olup, eni boyu olmayan, g&oum[...]

AMEL-İ SÂLİH, SÂLİH

AMEL-İ SÂLİH

Sözlükte “yararlı, iyi ve güzel amel” anlamına gelen amel-i Salih, din dilinde; imanın gereği olarak ihlâs ve iyi niyetle yapılan, Kur’ân ve sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve davranışlara denir. Kur’ân’da yetmiş iki ayette “amel-i Salih” “iman” ile birlikte geçmiş, iman edip amel-i Salih işleyenlere mağfiret, b&u[...]

HASENE, AMEL-İ SALİH, SALİH

HASENE

Güven, sıhhat, mal, servet, zenginlik, bolluk, fetih, zafer, ganimet, makam... gibi insanın hoşuna giden her türlü maddî ve manevî iyiliklere ve nimetlere denir. Seyyie’nin zıddıdır. Çoğulu “hasenat”tır.

İman, namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, hayır, insanlara yardım, iyilik, güzel söz; yenilen, giyilen, içilen, kullanılan, insana faydası olan her tür[...]

HZ.MUHAMMED AS. DAN 20 ALTIN TAVSİYE

HZ.MUHAMMED AS. DAN 20 ALTIN TAVSİYE

1-İnsanların en zengini olmak istiyorum ne yapmalıyım

    Kanaatkar olursan insanların en zengini olursun

2-İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum

    İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.Sende insanlara faydalı ol

3-İnsanların en adeletlisi olmak istiyorum

    [...]