" 42. Kuşkusuz Allah, insanların Kendisini bırakıp da yalvardıkları şeylerin ne olduğunu çok iyi bilir; yalnız O'dur kudret sahibi, hikmet sahibi. " ( Ankebût - 42.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
KUR'AN ŞEYTAN İÇİN NE DİYOR? ( 11.2.2010 )

ŞEYTAN

Kur’ân’da şeytan tekil olarak 70, çoğulu “şeyatin” olarak 18 olmak üzere toplam 88 yerde geçmektedir. Kur’ân’daki diğer adı olan iblis ise 11 yerde zikredilmektedir.

Allah insan neslinin ilki Hz. Âdem’i yaratınca meleklere, ona secde etmelerini emretti. İblis (şeytan)hariç hepsi secde ettiler. Böylece

İlk isyan, kibir, ayrılık ve d...

İBLİS (ŞEYTAN) ( 11.2.2010 )

Gerek insan ve gerek cinden olsun serkeş, kibirli, inatçı, ele avuca sığmaz, kaypak, yola gelmez olanların hepsine şeytan denilir. Cinden olan şeytan mü’mini aldatmaktan aciz kalınca İnatçı bir insana yani bir insan şeytanına gider ve mü’mini aldatmaya teşvik eder.

 Hz peygamber (sa) Ebu Zer’e “ cin ve insan şeytanlarından Allah’a sığındınmı” dedi Ebu Zer insanın da şey...

ŞEYTANIN TUZAKLARI ( 11.2.2010 )

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için Senin doğru yolunun üstüne oturacağım.” (Araf 16)

“Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve Sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın! Dedi” (Araf 17)

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder....

ŞEYTANIN İNSANI ETKİLEME YOLLARI ( 11.2.2010 )

1-Tahrik etmek suretiyle (Nezğ-Gayın) : Şeytan peygamber bile olsa etki alanına alabilmektedir. Fitleme: Kötüye teşvik, kışkırtma, tahrik, şeytanın gizli sözleri, imaları manasına gelir

“Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.” (Araf 200)

2-Vesvese vermek suretiyle:  Allahın emrine karşı gelme sahasın da çalışmak...

ŞEYTANIN UNUTTURMASI ( 11.2.2010 )

1-Kendi elleriyle yaptığını unutmak

“Kendisine Rabbi’nin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır.” (Kehf 57)

2-Allah’ın emrini unutmak

“And olsun biz, daha öncede Âdeme emir vermiştik. Ne var ki o, unuttu.” (Taha 115)

3-Kendi yaratılışını unutmak

ALLAH İLE ALDATMA ŞEKİLLERİ ( 11.2.2010 )

1- Allah ile peygamberlerini ayırma

“Allah’ı ve peygamberlerini göz ardı eden, Allah’la peygamberleri arasını ayırmak isteyen, Allah’a inanır peygamberi tanımayız, diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçek kâfirlerdir. O kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah’a ve peygamberlerine inananlara ve onlardan birini diğerin...

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]