(Enfâl - 41.Ayet)

KUR’AN DA RÜYA KONUSU:

KUR’AN DA RÜYA KONUSU:

 

Bu konuya bana gelen bir soru ile başlamak istiyorum.

Saffat Suresi / 102…111. ayetler arası ile ilgili bir SORU:

Ayetler çok açık:

1) İbrahim, oğlunu kesmekte olduğunu rüyasında görür,

2) Oğluna anlatır, düşüncesini sorar,

3) Nasıl emrolunduysan onu yap, cevabını alır.

4) &[...]

RÜYA NEDİR?

RÜYA NEDİR?

 

Kimi zaman uyandığınız an da sizleri tüm gün etkisine alır kimi zaman da az önce gördüklerim neydi diye düşünür durursunuz… Rüya, uykunun REM evresi denilen hızlı göz hareketi evresi ile bağlantılı hem görsel hem de işitsel algı ve duygular bütünüdür.

Rüyanın anlamını biraz daha açac[...]

KURANDA GEÇEN MAHŞER GÜNÜ MELEKLERLE SAFA GEÇEN RUH

KURANDA GEÇEN MAHŞER GÜNÜ MELEKLERLE SAFA GEÇEN RUH

38. O gün, Ruh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler. Diğer mealler

Ruhların ve meleklerin saflar halinde ayağa kalkacağı gün, Rahmanın izin verdikleri dışında kimse konuşamaz; konuşan da doğruyu söyler. S.V.

BEŞERDEN NEBİ

BEŞERDEN NEBİ

 

İnsanlar beşerden nebiye aşağıda ayetlerde görüldüğü şekilde şaşkınlıklarını dile getirilmektedir: 

i. "Aralarında kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler:

Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şey­dir! Dediler. Onlardan ile[...]

ASİLERLE SAVAŞ VE İMAMLARA İTAAT

ASİLERLE SAVAŞ VE İMAMLARA İTAAT

Allah’a ve elçisine karşı savaşan ve ortalığı birbirine katmaya çalışanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, dünyada uğrayacakları rezilliktir. Ahirette ise onları büyük bir azap beklemektedir. S.V.

(Maide 5/[...]

ALLAH VE RESULÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK

ALLAH VE RESULÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEK

1. Ey iman edenler! Allah'ın ve resulünün önüne geçmeyin! Allah'tan korkun! Allah gerçekten çok iyi duyan ve gereğince bilendir.

(Hucurat 49/1)

Yani, “kendi arzularınızın öne geçmesine izin vermeyin”.

M.Esed

[...]

FASIK VE FISK

FASIK VE FISK

Fısk, Allah itaati bırakmak, doğru yoldan ayrılmak demektir. O halde Allah, fâsıklar doğru yolda iken onları yanlış yola çıkarıp eğri yola sokmuyor, onları doğru yoldan şaşırttırmıyor. Onlar kendileri doğru yolu bırakmış, eğri yollara sapmışlardır. Allah onları peygamberleri aracılığıyla doğru yola gelmeye çağırdığı halde onlar girdikleri yanlış yolda devam etmektedirler. İşte Alla[...]

DİNİ SADECE DİN ADAMLARININ TEKELİNE VEREN TOPLUMLARIN SONU

DİNİ SADECE DİN ADAMLARININ TEKELİNE VEREN TOPLUMLARIN SONU

 

Selam Arkadaşlar;  Cenab-ı Allah o günkü Yahudileri eleştirirken, siz Tevrat’tan işinize gelen kısımları açıklayıp çoğu kısımlarını saklı tutardınız diyor. Bu süreç artık Kitap’ın onları yönlendirdiği değil onların Kitap’ı yönlendirdiği, Allah'ın ne zaman konuşacağına ne zaman susacağına k[...]

CENNET VE CEHENNEM EBEDİDİR.

CENNET VE CEHENNEM EBEDİDİR. 

Küfrün ebedî olması gibi, iman da süreli [üç günlük, beş yıllık] değildir. Buna göre, nasıl imanın mükâfatı ebedî ise, küfrün cezası da ebedî olmak durumundadır.
Müslümanlar arasında cehennem azabının ebedîliğinin Allah’ın adalet ve sonsuz rahmetiyle, O’nun Rahman ve Rahî[...]

AKLEDEREK YÜRÜYEN SAĞLAMCI KİMSELER

AKLEDEREK YÜRÜYEN SAĞLAMCI KİMSELER

 

Ahirete, yakin derecesinde kesin bilgiyle inanan sağlamcı kimseler;

O kimseler ki; sana indirilene senden önce indirilen kitaplara iman ederler. Onlar ahiret âlemine de yakinen inanırlar. (Bakara / 5)

Bu yaşam nedir? Anlamı nedir? Sonrasında nereye açılıyor? Ben niçin varım? meselelerini hayatının gayesi gör&[...]