(Zuhruf - 45.Ayet)

CENNET VE CEHENNEM EBEDİDİR.

CENNET VE CEHENNEM EBEDİDİR. 

Küfrün ebedî olması gibi, iman da süreli [üç günlük, beş yıllık] değildir. Buna göre, nasıl imanın mükâfatı ebedî ise, küfrün cezası da ebedî olmak durumundadır.
Müslümanlar arasında cehennem azabının ebedîliğinin Allah’ın adalet ve sonsuz rahmetiyle, O’nun Rahman ve Rahî[...]

AKLEDEREK YÜRÜYEN SAĞLAMCI KİMSELER

AKLEDEREK YÜRÜYEN SAĞLAMCI KİMSELER

 

Ahirete, yakin derecesinde kesin bilgiyle inanan sağlamcı kimseler;

O kimseler ki; sana indirilene senden önce indirilen kitaplara iman ederler. Onlar ahiret âlemine de yakinen inanırlar. (Bakara / 5)

Bu yaşam nedir? Anlamı nedir? Sonrasında nereye açılıyor? Ben niçin varım? meselelerini hayatının gayesi gör&[...]

DÜNYADA SINAVA ÇEKİLMEK

DÜNYADA SINAVA ÇEKİLMEK 

2. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece, “iman ettik” demeleriyle bırakılıverileceklerini mi sandılar?

(Ankebut 29/2)

Bu ayetten çıkaracağımız neticeler olacaktır:

Sanıya/zanna dayanarak iş yapılamaz; gelecek tayin edilemez ve karar verilemez. Müslüman, sanıya değil de kesin b[...]

KUR’AN’A GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR?

KUR’AN’A GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR?

 

Kur’an’ı yeterli görmeyenler, Kur’an da namazın şekli tarif edilmemiştir diye hemen itiraz ederler. Şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki! Namaz, ilk Nebi olan, Adem A.S. dan günümüze kadar bilinen bir ibadet şeklidir. Kur’an, binlerce yıl yapılagelen ve şekli bilinen bir ibadetin tarifini yapmaz. Ama ibadet ederken nele[...]

AHİRETE İNANMAK VE KURAN

AHİRETE İNANMAK VE KURAN

45. Kur’an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez/ gizli bir perde kıldık.
46 - Ve onların kalpleri üzerine, onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık kıldık. Ve sen Kuran’da sadece Rabbini ‘bir ve tek’ olarak andığın zaman, ‘nefretle kaçar vaziyette’ gerisin geriye giderler.

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK

ŞEYTANDAN ALLAHA SIĞINMAK

98. Kur'ân okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Al­lah 'a sığın.

99. Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevek­kül edenler üzerinde şeytanın bir hâkimiyeti yoktur.

100. Onun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak koşanlaradır.

(Nahl 16/98-100)

Bu, sadece Arapça "Euzubillahimineşşe[...]

HADİSSİZ KUR'AN ANLAŞILMAZ DİYENLERE SORULARIM VAR!

HADİSSİZ KURAN ANLAŞILMAZ DİYENLERE SORULARIM VAR!

 

Allah pek çok ayetinde Kuran'ın kolaylaştırıldığını, anlaşılır olduğunu ve her örneği barındıran noksansız bir Kitap olduğunu bildirir. Ancak bir kısım insan "Tamam Kuran noksansızdır ama şu şu Kuran'da yazmaz, onları nebinin sözlerinden öğreniriz" der. Bu samimiyetsiz yaklaşımı çürütmek için ilgili ayetleri ekleyip, sonr[...]

SURA ÜFLEMEK

SURA ÜFLEMEK

Sur ve Sûr’un üflenmesi
“Sûr’un üflenmesi” ifadesi, tıpkı eski devirlerde kullanılan ve toplanmayı veya tehlikeyi haber vermek için genellikle büyükbaş hayvan boynuzundan yapılma bir borunun öttürülmesine benzer şekilde, bir borunun veya sirenin çalınacağını, bir hakemin oyunu başlatan veya bitiren düd&[...]

BEŞERDEN NEBİ

BEŞERDEN NEBİ 

İnsanlar beşerden nebiye aşağıda ayetlerde görüldüğü şekilde şaşkınlıklarını dile getirilmektedir:

i. "Aralarında kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler:

Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şey­dir! Dediler. Onlardan ileri gelenleri: "Yür&uu[...]